ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่รวมอยู่ ด้วยรุ่นของ InstallShield ซึ่งอยู่ก่อนหน้า InstallShield 12 ภายใต้บริบทของบัญชีระบบใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939677 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Windows Vista โปรแกรมประยุกต์ที่รวมอยู่ ด้วยรุ่นของ InstallShield ซึ่งอยู่ก่อนหน้า InstallShield 12 ไม่สามารถติดตั้งภายใต้บริบทของบัญชีระบบ

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบสำหรับส่วนกำหนดค่าระบบใน Windows Vista

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจะต้องใช้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,51828 2007 Jun13:39ไม่สามารถใช้งานได้
X86_681e9760df61e7573759a1869f9304ec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20629_none_298fdaead10a3e28.manifestไม่สามารถใช้งานได้72528 2007 Jun13:39ไม่สามารถใช้งานได้
X86_6e4937124d956d4dd68da83b0aec1012_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20629_none_49fd62e3e38a3e7a.manifestไม่สามารถใช้งานได้72528 2007 Jun13:39ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่างใด..ence mitigations c1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20629_none_0ab8f72b0e4b9970.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,53728 2007 Jun13:41ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่างใด..ence mitigations c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20629_none_0abbf8090e48e575.manifestไม่สามารถใช้งานได้999928 2007 Jun13:41ไม่สามารถใช้งานได้
Acres.dll6.0.6000.206292,56027 2007 Jun23:30x86
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้3,216,43227 2007 Jun22:34ไม่สามารถใช้งานได้
Acspecfc.dll6.0.6000.20629449,53628 2007 Jun02:13x86
windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_3c621e72f87696c71449980bb76e2bcf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20629_none_6be90e4ee268e0f7.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,09828 2007 Jun13:39ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_ad65ec401aa98b840cb6b11d1c5b6908_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20629_none_a51122619cb75409.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,10028 2007 Jun13:39ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่างใด..ence mitigations c1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20629_none_66d792aec6a90aa6.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,55728 2007 Jun13:46ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่างใด..ence mitigations c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20629_none_66da938cc6a656ab.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,68428 2007 Jun13:46ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้3,02028 2007 Jun13:39ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-หน้าต่างใด..ence mitigations c1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20629_none_712c3d00fb09cca1.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,46028 2007 Jun13:46ไม่สามารถใช้งานได้
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้41,83627 2007 Jun22:33ไม่สามารถใช้งานได้
Acspecfc.dll6.0.6000.2062988,06428 2007 Jun03:23x64
Acres.dll6.0.6000.206292,56027 2007 Jun23:30x86
Sysmain.sdbไม่สามารถใช้งานได้3,216,43227 2007 Jun22:34ไม่สามารถใช้งานได้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ใน Windows Vista ส่วนกำหนดค่าระบบถูกแยกจากส่วนที่เหลือของโพรไฟล์ และไม่มีสิ่งใด pre-created ในโปรไฟล์ของระบบ ดังนั้นจึง ถ้าแอพลิเคชันที่มีการติดตั้งอยู่ภายใต้บริบทของบัญชีระบบของ Windows Vista แอพลิเคชันที่มีการสร้างไดเรกทอรีที่สามารถเก็บเนื้อหาที่ใช้ในส่วนกำหนดค่าระบบ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ไดเรกทอรีดังต่อไปนี้สามารถถูกสร้างในการเก็บแฟ้มต่าง ๆ สำหรับโปรแกรมประยุกต์ใน Window Vista:
%systemroot%\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InstallShield แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.installshield.com
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐาน ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939677 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertiseadvanced kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB939677 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939677

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com