เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้การติดตั้ง Windows Vista เพื่อสร้างพาร์ติชัน: "รหัสข้อผิดพลาด: 0xE0000100 "

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939727 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista รูปภาพที่สร้างขึ้นผู้ผลิตถูกใช้เพื่อติดตั้ง Windows Vista ผู้ผลิตที่ใช้เครื่องมือการเตรียมระบบ (Sysprep) เพื่อสร้างรูปนี้ ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์มีการแบ่งพาร์ติชันเป็นพาร์ติชันที่สองราย หรือมากกว่า พาร์ติชันที่มีการติดตั้ง Windows Vista มีขนาดใหญ่กว่า 40 กิกะไบต์ (GB) นอกจากนี้ ขนาดของพาร์ติชันมีหลายของ 4 กิกะไบต์ คุณเรียกใช้การติดตั้ง Windows Vista คุณลบพาร์ติชันที่มีอยู่ซึ่งมีการติดตั้ง Windows Vista คุณพยายามสร้างพาร์ติชันใหม่ ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
การติดตั้ง windows พบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ตรวจสอบว่า มีการเข้าถึงแหล่งการติดตั้ง ไม่ และเริ่มต้นการติดตั้ง รหัสข้อผิดพลาด: 0xE0000100

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้ง Windows Vista ไม่รู้จักพาร์ติชันถ้าค่า DWORD ล่าสุดของขนาดพาร์ติชันเป็น 0

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้นเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้แฟ้มที่มีอยู่ในนี้ปรับปรุงไป Windows ติดตั้งแหล่งแฟ้มการปรับปรุง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูที่ OEM preinstall เอกสารชุด (OPK)

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Actionqueue.dll6.0.6000.20634167,42406-ก.ค.-200702:14x86
Audit.exe6.0.6000.2063451,71206-ก.ค.-200701:00x86
Diager.dll6.0.6000.2063431,23206-ก.ค.-200702:18x86
Diagnostic.dll6.0.6000.20634121,85606-ก.ค.-200702:18x86
Oobeldr.exe6.0.6000.2063442,49606-ก.ค.-200701:00x86
Setup.cfgไม่สามารถใช้งานได้1,57212 2007 มีนาคม21:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
มีชื่อเป็น setup.exe6.0.6000.20634194,23206-ก.ค.-200702:22x86
Spprgrss.dll6.0.6000.2063452,73606-ก.ค.-200702:18x86
sysprep.exe6.0.6000.2063494,20806-ก.ค.-200701:00x86
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้1,79506-ก.ค.-200711:01ไม่สามารถใช้งานได้
W32uiimg.dll6.0.6000.206342,928,64006-ก.ค.-200702:18x86
W32uires.dll6.0.6000.20634260,09606-ก.ค.-200702:18x86
Wdsutil.dll6.0.6000.2063447,10406-ก.ค.-200702:18x86
Win32ui.dll6.0.6000.20634394,24006-ก.ค.-200702:18x86
Windeploy.exe6.0.6000.2063441,47206-ก.ค.-200701:00x86
Winsetup.dll6.0.6000.206341,376,25606-ก.ค.-200702:18x86
X86_1847e3c93d9836bf5a5c00025444746f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20634_none_a6a671dbfee90543.manifestไม่สามารถใช้งานได้70306-ก.ค.-200711:01ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่างการตั้งค่าแบบ component_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20634_none_30b36bf1c94e1378.manifestไม่สามารถใช้งานได้29,53606-ก.ค.-200711:04ไม่สามารถใช้งานได้
windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Actionqueue.dll6.0.6000.20634200,70406-ก.ค.-200703:15x64
Amd64_1072e656aa79636fde8215081e5b5b3c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20634_none_dc81385f5f17ebea.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,05406-ก.ค.-200711:01ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่างการตั้งค่าแบบ component_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20634_none_8cd2077581ab84ae.manifestไม่สามารถใช้งานได้29,60206-ก.ค.-200711:08ไม่สามารถใช้งานได้
Audit.exe6.0.6000.2063462,46406-ก.ค.-200701:13x64
Diager.dll6.0.6000.2063438,40006-ก.ค.-200703:19x64
Diagnostic.dll6.0.6000.20634146,43206-ก.ค.-200703:19x64
Oobeldr.exe6.0.6000.2063448,12806-ก.ค.-200701:13x64
Setup.cfgไม่สามารถใช้งานได้1,57212 2007 มีนาคม22:11ไม่สามารถใช้งานได้
มีชื่อเป็น setup.exe6.0.6000.20634211,64006-ก.ค.-200703:22x64
Spprgrss.dll6.0.6000.2063453,24806-ก.ค.-200703:19x64
sysprep.exe6.0.6000.20634107,52006-ก.ค.-200701:13x64
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้1,79506-ก.ค.-200711:01ไม่สามารถใช้งานได้
W32uiimg.dll6.0.6000.206342,928,12805-ก.ค.-200723:10x64
W32uires.dll6.0.6000.20634259,58405-ก.ค.-200723:10x64
Wdsutil.dll6.0.6000.2063456,32006-ก.ค.-200703:19x64
Win32ui.dll6.0.6000.20634543,23206-ก.ค.-200703:19x64
Windeploy.exe6.0.6000.2063446,08006-ก.ค.-200701:13x64
Winsetup.dll6.0.6000.206341,746,94406-ก.ค.-200703:19x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939727 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbbug kbfix kbexpertiseadvanced kbwinvistapostrtmfix kbqfe kbHotfixServer kbmt KB939727 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939727

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com