วิธีการดาวน์โหลดการอัปเดนิยามซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายรุ่น beta สำหรับ Forefront Client Security ล่าสุด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939757 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการดาวน์โหลดการอัปเดนิยามซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (มัลแวร์) รุ่น beta สำหรับ Microsoft Forefront Client Security ล่าสุด

ปรับปรุงนิยามซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย beta ล่าสุดให้คุณก่อนเข้าถึงข้อกำหนดสำหรับการติดไวรัสร้ายที่รุ่นล่าสุดของคำนิยามที่ตรวจพบ หรือทำความสะอาด

คุณสามารถใช้ข้อกำหนดของเบต้าเหล่านี้เพื่อทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ในการป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเสี่ยงติดไวรัสที่ทันที

ข้อเสนอของ Microsoft คำนิยาม beta บางส่วนผ่านการทดสอบการปรับปรุงที่คุณสามารถดาวน์โหลดก่อนที่รุ่นที่ผ่านการทดสอบทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่ใช่การปรับปรุงคำจำกัดความของ beta สำหรับการปรับใช้ไวด์เว็บไซต์องค์กร

อย่างชัดเจนมีสร้างรุ่นเบต้าการปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับการคุกคามของซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย นอกจากนี้คุณไม่ควรใช้ปรับปรุงคำจำกัดความของ beta ถ้าคุณไม่พบการคุกคามที่มันถูกสร้างอย่างชัดเจนขึ้น

หมายเหตุหลังจากการทดสอบเพิ่มเติม แพคเกจบางรุ่นเบต้าจะออกเป็นลายเซ็นอย่างสม่ำเสมอ อาจใช้แฟ้มไบนารีเดียวกับที่ใช้สำหรับข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย beta สำหรับคำนิยามที่นำออกใช้แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดาวน์โหลด Microsoft นิยามซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายรุ่นเบต้าของ Forefront Client Security update สำหรับ Windows รุ่น 32 บิต (x แบบ x86) ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
http://go.microsoft.com/fwlink/LinkID = 94108 & clcid = 0x409
เมื่อต้องการดาวน์โหลด Microsoft นิยามซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายรุ่นเบต้าของ Forefront Client Security update สำหรับ Windows รุ่น 64 บิต (x แบบ x64) ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
http://go.microsoft.com/fwlink/LinkID = 94112 & clcid = 0x409
หลังจากที่คุณคลิกการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงทันที หรือ คลิกบันทึกเมื่อต้องการบันทึกการปรับปรุงไปยังคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณคลิกบันทึกจำโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกการปรับปรุง

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงที่บันทึกไว้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณได้บันทึกการปรับปรุง คลิกสองครั้งที่แฟ้มการปรับปรุง จากนั้น คลิกตกลง.

หมายเหตุเมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista คลิกขวาที่ไฟล์ จากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล. หากคุณถูกถามให้ ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแล หรือ การยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อไป.

เมื่อมีการเรียกใช้การปรับปรุง กล่องโต้ตอบการแยกแฟ้มปรากฏขึ้น กล่องโต้ตอบนี้บ่งชี้ว่า มีการติดตั้งคำนิยาม หลังจากที่ปิดกล่องโต้ตอบ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่า ได้รับการปรับปรุงข้อกำหนดของ Microsoft Forefront Client Security เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิด Microsoft Forefront Client Security แล้ว บันทึกรุ่นของข้อกำหนดที่ด้านล่างของเครื่องMicrosoft Forefront ไคลเอ็นต์ความปลอดภัยภายในบ้านกล่องโต้ตอบ

คุณสามารถใช้การ-qสวิตช์บรรทัดคำสั่งเพื่อติดตั้งการปรับปรุง สวิตช์นี้ติดตั้งการปรับปรุงในโหมดเงียบ โหมดเงียบไม่ใส่กล่องโต้ตอบการแยกแฟ้ม เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงในโหมด quiet พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
Mpam-fe.exe - q
หมายเหตุเมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่งนี้ คุณต้องใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Microsoft Windows รุ่นที่ใช้ x64

หากฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับใน Microsoft Windows รุ่น x64 ติดตั้งไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและความช่วยเหลือสำหรับการ Windows รุ่น x64 ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งการติดตั้งการ Windows x64 edition โดยใช้คอมโพเนนต์ที่ไม่ซ้ำกัน คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะ หรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้การช่วยเหลือที่สมเหตุผลหากคุณต้องการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Windows รุ่น x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อบริษัทผู้ผลิตของคุณโดยตรง ผู้ผลิตของคุณที่สุดได้มีคุณสมบัติในการสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณมี Windows รุ่น x64 เช่น Microsoft Windows Server 2003 x 64 edition แยกซื้อ ติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Windows Vista รุ่น 64 บิต แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/editions/64bit.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939757 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Forefront Client Security
  • Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
Keywords: 
kbhowto kbexpertisebeginner fep2010swept kbmt KB939757 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939757

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com