ผู้ทำหน้าที่ System Center ดำเนินการ Manager 2007 ไม่สามารถเริ่มบริการสุขภาพใหม่หลังจากที่มีเกิน thresholds การตรวจสอบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939799 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ตัวแทนของ Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 ตรวจสอบของกระบวนการตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะไม่ใช้ทรัพยากรระบบมากเกินไป เมื่อกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ทรัพยากรระบบมากเกินไป แทนที่พยายามเริ่มระบบใหม่ของตัวเอง

คุณอาจพบอาการสี่ที่กล่าวถึงในส่วนนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง อาการเหล่านี้เกิดด้านของบริษัทตัวแทนหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • กระบวนการต่อไปนี้จะมีการตรวจสอบด้านของบริษัทตัวแทน:
  • HealthService.exe
  • MonitoringHost.exe
 • เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานต่อไปนี้จะมีการตรวจสอบสำหรับกระบวนการต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในสัญลักษณ์ 1:
  • ไบต์การ Process\Private
  • จำนวนครั้งที่ Process\Handle

อาการ 1

บริการสุขภาพปิดสำเร็จ อย่างไรก็ตาม บริการสุขภาพไม่เริ่มทำงานเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่มีเกิน thresholds การตรวจสอบ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: สคริปต์บริการสุขภาพ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 6026
วันที่:<date> </date>
เวลา:<time> </time>
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computer name=""> </computer>
คำอธิบาย: RestartHealthService.js: เริ่มบริการสุขภาพใหม่ การตรวจสอบโฮสต์เกิน threshhold Process\Private ไบต์

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: สคริปต์บริการสุขภาพ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 6024
วันที่:<date> </date>
เวลา:<time> </time>
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computer name=""> </computer>
คำอธิบาย: RestartHealthService.js: เริ่มบริการสุขภาพใหม่ HealthService.exe เกินจำนวน Process\Handle หรือไบต์ Process\Private เกินเขตแดน

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: สคริปต์บริการสุขภาพ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 6025
วันที่:<date> </date>
เวลา:<time> </time>
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computer name=""> </computer>
คำอธิบาย: RestartHealthService.js: เริ่มบริการสุขภาพใหม่ MonitoringHost.exe เกินจำนวน Process\Handle เพดาน

อาการ 2

บริการสุขภาพรีสตาร์ตเวลาหนึ่งของบริษัทตัวแทนของ Microsoft Windows 2000 ให้เฉพาะถ้ามีการกำหนดค่า thresholds ของจอภาพทั้งสองจะใช้เป็นค่าที่ต่ำมาก ลักษณะการทำงานที่คาดไว้มีให้บริการสุขภาพซ้ำ ๆ สตาร์ท

อาการ 3

เริ่มบริการสุขภาพของบริษัทตัวแทนการใหม่หลายครั้งหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • กลุ่มการจัดการหลายตรวจสอบบริษัทตัวแทนการทำงานนี้
 • มีเกิน thresholds ที่ถูกตรวจสอบ

อาการ 4

ค่า overridden บางอย่างอย่างกฎจะไม่แสดงอยู่ในนั้นแทนคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ กฎเหล่านี้จะใช้การตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในส่วนนี้

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ต้องถูกประยุกต์ใช้กับแต่ละการคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. การคัดลอกแฟ้มต่อไปนี้ ลงในโฟลเดอร์ภายใน หรือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันของเครือข่าย:
  systemcenteroperations2007-rtm-kb939799-x86-x64-enu.msi
 2. เรียกใช้แฟ้มที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1 ในแต่ละเครื่องที่เกี่ยวข้อง

  หมายเหตุ:คุณสามารถเรียกใช้แฟ้มที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1 จาก Windows Explorer หรือคุณสามารถเรียกใช้แฟ้มที่พร้อมท์คำสั่ง
 3. การนำเข้าวิสแพ็คจัดการต่อไปนี้ ถ้าคุณใช้คอนโซลการดำเนินการที่จะนำเข้าวิสแพ็คจัดการ พวกเขาจะนำเข้ามาในลำดับถูกต้อง ถ้าคุณนำเข้าวิสแพ็คจัดการ โดยใช้บรรทัดคำสั่ง หรือถ้าคุณพบปัญหาเมื่อคุณใช้คอนโซลการดำเนินการที่จะนำเข้าวิสแพ็คจัดการ นำเข้าในลำดับต่อไปนี้:
  1. Microsoft.SystemCenter.Library.mp
  2. Microsoft.SystemCenter.2007.mp
  หมายเหตุ:ชุดการจัดการจะถูกแยกไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  MP\ 2007 Packs\Microsoft จัดการศูนย์ System Center %systemdrive%\ProgramFiles\System

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ศูนย์กลางของระบบการดำเนินงาน Manager 2007, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.systemcenter.2007.mp6.0.5000.20122,88029-Jun-200707:48ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.systemcenter.library.mp6.0.5000.20241,66429-Jun-200707:48ไม่สามารถใช้งานได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939799 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB939799 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939799

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com