คำอธิบายของการปรับปรุงที่เน้นปัญหาใน 3.0 บริการ SharePoint Windows ในรายการใดที่ใช้วันและเวลาที่เขตข้อมูลถูกปิด โดยหนึ่งชั่วโมง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939809 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ (TZMOVE) ที่เน้นปัญหาใน Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ในรายการใดที่ใช้ ในวันที่และเวลาฟิลด์ถูกปิดใช้งาน โดยหนึ่งชั่วโมง

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows 3.0 บริการของ SharePoint ที่ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาการปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาลของคำนิยามโซนเวลาในแฟ้ม Timezone.xml
 • ปรับคุณด้วยตนเองปรุงรอบระยะเวลาของคำนิยามโซนเวลาในแฟ้ม Timezone.xml

ข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงซอฟต์แวร์สามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0 (KB941422)หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความต้องการติดตั้ง

 • windows SharePoint Services 3.0 จึงจำเป็นต้องติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้
 • ถ้าคุณอัพเดตแฟ้ม Timezone.xml แทนที่การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows SharePoint Services ด้วยตนเอง คุณต้องเอกสารวันปรับเปลี่ยนของแฟ้มก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้
 • วันแท้จริงที่คุณแก้ไขแฟ้ม Timezone.xml จำเป็น คุณต้องรวมวันนี้เมื่อคุณใช้การ–update ก่อน –dateyyyymmddพารามิเตอร์
 • หากคุณติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงแฟ้ม Timezone.xml หลังจากคุณติดตั้ง Windows 3.0 บริการของ SharePoint คุณต้องระบุชื่อของการเปลี่ยนแปลงเวลา

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base สำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

  คุณต้องมีชื่อนี้เมื่อคุณใช้การ–nameชื่อ:พารามิเตอร์ที่อธิบายไว้ในส่วน "คำสั่งไวยากรณ์"
 • หากคุณติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงแฟ้ม Timezone.xml หลังจากคุณติดตั้ง Windows 3.0 บริการของ SharePoint คุณต้องระบุวันซึ่งมีการติดตั้งการปรับปรุง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
  2. ด้านบนของแบบเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกกล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงโปรแกรมปรับปรุงกล่องกาเครื่องหมาย
  3. ภายใต้Windows SharePoint Servicesการค้นหาการปรับปรุงสำหรับ Windows SharePoint Services (กิโลไบต์######).
  4. ในการเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกกล่องโต้ตอบกล่อง การตรวจสอบในการติดตั้งคอลัมน์ คอลัมน์นี้ประกอบด้วยวันซึ่งมีการติดตั้งแฟ้ม Timezone.xml คุณต้องรวมวันนี้เมื่อคุณใช้การ–update ก่อน –dateyyyymmddพารามิเตอร์ที่อธิบายไว้ในส่วน "คำสั่งไวยากรณ์"

วิธีการติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์

 1. ใน Microsoft Windows Explorer คลิกสองครั้งแฟ้ม 86 glb.exe WSSv3-kb939809-fullfile-x หรือแฟ้ม 64 glb.exe WSSv3-kb939809-fullfile-x และจากนั้น ทำตามคำแนะนำ
 2. การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ที่คุณขยายแฟ้ม
 3. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม.exe จะติดตั้งการปรับปรุง
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 บนแต่ละเซิร์ฟเวอร์ในฟาร์มแห่งที่กำลังเรียกใช้ Windows 3.0 บริการของ SharePoint

วิธีการเรียกใช้คำสั่ง Stsadm.exe

 1. เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows SharePoint Services โดยใช้บัญชีโดเมนที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และ บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server

  หรือ คุณสามารถใช้บัญชีโดเมนที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และที่มีบทบาทผู้สร้างฐานข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยผู้ดูแลระบบ บัญชีนี้ควรมีฐานข้อมูลการเข้าถึงฐานข้อมูล Windows SharePoint Services ทั้งหมดใน SQL Server
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  /d ซีดีprogramfiles %%\Common Files\Microsoft Shared\Web Extensions\12\BIN เซิร์ฟเวอร์
  stsadm.exe –o tzmove –name <name>–update ก่อน –date</name>yyyymmdd
จำเป็นต้องมีวันที่ของการปรับปรุงล่าสุด วันนี้กำหนดช่วงของวันที่ควรระบุเป้าหมายที่เครื่องมือ คำสั่งนี้ปรับปรุงรายการที่มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • กระทำการกำหนดวันที่ปรับเปลี่ยนรายการอยู่ก่อนวันที่ระบุในบรรทัดคำสั่ง
 • ค่าวันและเวลาค่าของสินค้าอยู่ในช่วงรอบระยะเวลาใหม่ในปีที่สินค้าแรกมาลง ในลักษณะพิเศษ และเลย
คำสั่งนี้ไม่ปรับรายการที่มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • กระทำการกำหนดวันที่ปรับเปลี่ยนรายการอยู่หลังจากวันที่ระบุในบรรทัดคำสั่ง
 • ค่าวันและเวลาค่าของสินค้าอยู่ในช่วงรอบระยะเวลาใหม่ในปีก่อนรอบระยะเวลามาก่อนเข้าไปในลักษณะพิเศษ

ข้อกำหนด

 • ข้อมูลในอนาคต: ข้อมูลนี้ประกอบด้วยรายการที่ประกอบด้วยค่าวันและค่าของเวลาที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาใหม่ในปีที่ช่วงเวลาก่อนมาลง ในลักษณะพิเศษ และเลย
 • ข้อมูลที่ผ่านมา: ข้อมูลนี้ประกอบด้วยรายการที่ประกอบด้วยค่าวันและค่าของเวลาที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาใหม่ในปีก่อนรอบระยะเวลามาก่อนเข้าไปในลักษณะพิเศษ

ไวยากรณ์คำสั่ง

ไวยากรณ์สำหรับคำสั่งมีดังนี้:
stsadm.exe –o tzmove –nameชื่อ:–update< before="" –date="">yyyymmddทั้งหมด >
stsadm.exe –o tzmove –nameชื่อ:–clear
ตัวอย่างของวิธีใช้คำสั่งมีดังนี้:
 • stsadm –o tzmove –nameชื่อ:–update ก่อน - วันYYYYMMDD

  This command updates future data that was modified beforeYYYYMMDD. ในคำสั่งนี้YYYYMMDDis the date that you specify.
 • stsadm –o tzmove –nameชื่อ:–update all

  This command updates future data.
 • stsadm –o tzmove –nameชื่อ:–clear

  This command clears the flag on a particular time zone.
สิ่งสำคัญ
 • Before you install this update, make sure that you that you back up the data. You cannot roll back changes that were made after you run this software update.
 • Before you run this update, you must determine whether the Timezone.xml file was modified. This file may have been modified when you installed an additional software update. Or, the file may have been modified manually.
 • When you enter–update before –dateYYYYMMDD, items that were created onYYYYMMDDare not updated. To update items that were created or modified onYYYYMMDD, you must enter-update before -dateYYYYMMDD+1for the changes to take effect.
 • When you run this software update, only future data items are updated. Past data items are not updated. These items remain one hour off. In some cases, these items may be one day off.
 • If you updated the Timezone.xml file during the new DST period, only date values and time values of future data are updated. "Created on" dates and "Modified on" dates of future data are not updated.
 • This update does not update past versions of items.
 • A document that is not a regular list item may have aวันที่field or aเวลาfield that has a value that falls into the window between the new DST period and the old DST period.

  In this case, if the document is checked out when you run the tool, the correctly updated value is overwritten with the old value when the item is checked in.
 • ถ้าคุณคืนค่าฐานข้อมูลที่ถูกสำรองค่าไว้ก่อนที่คุณรันเครื่องมือ คุณต้องเรียกใช้เครื่องมือในฐานข้อมูลที่คืนค่า

ตัวอย่างสถานการณ์

 • ถ้าคุณติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ไว้มีการปรับปรุงที่ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาของคำนิยามของโซนเวลา คุณต้องเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงรายการของข้อมูลในอนาคต:
  stsadm –o tzmove –nameชื่อ:–update ก่อน –dateyyyymmdd
  หมายเหตุ:ในคำสั่งนี้yyyymmddมีวันที่คุณ intalled การปรับปรุงที่ปรับเปลี่ยนคำนิยามของโซนเวลา
 • ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุง และถ้าคุณปรับเปลี่ยนแฟ้ม Timezone.xml คุณต้องเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงรายการของข้อมูลในอนาคต:
  stsadm –o tzmove –name<name></name>–update ก่อน - วันyyyymmdd
  หมายเหตุ
  • ในคำสั่งนี้yyyymmddมีวันซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแฟ้ม Timezone.xml
  • ถ้าคุณอัพเดตแฟ้ม Timezone.xml แทนที่การติดตั้งการปรับปรุงด้วยตนเอง คุณต้องเอกสารวันปรับเปลี่ยนของแฟ้มก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้
 • ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุงที่ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาของคำนิยามของโซนเวลา คุณต้องเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงรายการของข้อมูลในอนาคต:
  tzmove -o stsadm - ชื่อชื่อ:-ปรับปรุงทั้งหมด
  ในคำสั่งนี้ ข้อมูลในอนาคตทั้งหมดมีการปรับปรุง
 • If the DST period for a time zone definition is modified again after you run the command, the previous data is not restored when you rerun the command. In this case, you must run the following command before you rerun the command:
  Stsadm –o tzmove –nameชื่อ:-clear
  This procedure clears the internal flags that are set by the command, and it enables data to be modified again.

คำถามที่ถามบ่อย

What happens if I manually updated the Timezone.xml file?

This software update provides an option for you to include the modified date as a command line argument. This procedure prevents the update of any items that were modified after the Timezone.xml file was modified.

Does the Stsadm.exe tool double-modify dates that were previously modified manually?

Not if the dates were modified after you modified the Timezone.xml file and if you specified the date on which the Timezone.xml file was modified in thestsadm -o tzmoveบรรทัดคำสั่ง

However, if the date is future data, and if the date was modified manually before the date that was specified in thestsadm -o tzmovecommand line, the date is modified again.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about how to manually update the DST period for a time zone definition in Windows SharePoint Services, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
888253How to configure time zone information in Windows SharePoint Services by modifying the Timezone.xml file

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939809 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
atdownload kbhowto kbinfo kbexpertiseinter kbmt KB939809 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939809

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com