เหตุการณ์ 1925, 1006, 1645, 1055, 40961 ข้อผิดพลาดกับโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 ตัวควบคุมหรือการรับรองความถูกต้องต่าง ๆ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 939820 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Windows Vista หรือรุ่นที่ใหม่ กว่า คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามที่จะใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือรุ่นที่ใหม่กว่าอื่น หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือรุ่นที่ใหม่กว่าพร้อม ด้วยเครื่องมือ RSAT Hyper-V คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณใช้ VMConnect หรือการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลเพื่อเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม Hyper-V:
หน่วยงานไม่สามารถติดต่อใบรับรองความถูกต้อง ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณหรือฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อขอความช่วยเหลือ
และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณใช้คอนโซลการดูแลระบบศูนย์เครื่องเสมือน Manager เพื่อเชื่อมต่อเครื่องเสมือน Hyper-V:
เกิดข้อผิดพลาดการรับรองความถูกต้อง (รหัส: 0x80090303)
คลาสของปัญหาคล้ายคลึงกันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณมีโปรแกรมประยุกต์การสื่อสารระหว่าง Windows Vista หรือรุ่นที่ใหม่กว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ DCOM แอพลิเคชันอาจพบข้อผิดพลาดเช่นเดียวกับ:

แฟ้มไม่ถูกต้องสำหรับเหตุผลต่อไปนี้: พลาดเฉพาะแพคเกจความปลอดภัยเกิดขึ้น (รหัส: 80070721)

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณพยายามเชื่อมต่อ โดยใช้ name(FQDN) กับโดเมนหรือชื่อ NetBIOS
 • คอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องใน Server 2003-baseddomain กับ Windows ได้
 • คุณได้ทำการคืนค่าอย่างเป็นทางการในคอนเทนเนอร์ theUsers ในบริการไดเรกทอรี Active Directory
ถ้าตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2008 ที่มีอยู่ในโดเมน การจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และการฟื้นฟูนโยบายกลุ่มอาจล้มเหลว นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ต่อไปนี้:


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: LsaSrv
วันที่: วันที่
รหัสเหตุการณ์: 40961
ประเภทงาน: (3)
ระดับ: คำเตือน
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: ระบบความปลอดภัยไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับเซิร์ฟเวอร์ ชื่อเซิร์ฟเวอร์. ไม่มีโพรโทคอลการรับรองความถูกต้องพร้อมใช้งาน


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-GroupPolicy
วันที่: วันที่
รหัสเหตุการณ์: 1006
ประเภทของงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
ผู้ใช้: ระบบ
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: การประมวลผลนโยบายกลุ่มล้มเหลว Windows ไม่สามารถรับรองความถูกต้องไปยังบริการ Active Directory บนตัวควบคุมโดเมนไม่ (การผูก LDAP ฟังก์ชันเรียกไม่สำเร็จ)


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-GroupPolicy
วันที่: วันที่
รหัสเหตุการณ์: 1055
ประเภทของงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
ผู้ใช้: ระบบ
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: การประมวลผลนโยบายกลุ่มล้มเหลว Windows ไม่สามารถแก้ไขชื่อคอมพิวเตอร์


ชื่อแฟ้มบันทึก: บริการไดเรกทอรี
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
วันที่: วันที่
รหัสเหตุการณ์: 1925
ประเภทงาน: ตัวตรวจสอบความสอดคล้องของความรู้
ระดับ: คำเตือน
ผู้ใช้: เข้าสู่ระบบแบบไม่ระบุชื่อ
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย
ความพยายามในการสร้างการเชื่อมโยงการจำลองแบบสำหรับพาร์ติชันไดเรกทอรีที่เขียนได้ดังต่อไปนี้ล้มเหลว

พาร์ติชันไดเรกทอรี:
CN =แบบแผน CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =พื้นที่ว่างในชื่อ, DC =พื้นที่ว่างในชื่อ
บริการไดเรกทอรีต้นทาง:
CN =การตั้งค่า NTDS, CN =DomainController, CN =เซิร์ฟเวอร์ CN =SiteName, CN =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =พื้นที่ว่างในชื่อ, DC =พื้นที่ว่างในชื่อ
ที่อยู่ของบริการไดเรกทอรีต้นทาง:
ที่อยู่

บริการไดเรกทอรีนี้จะไม่สามารถจำลองแบบ ด้วยบริการไดเรกทอรีต้นทางได้จนกว่าจะแก้ไขปัญหานี้
ค่าข้อผิดพลาด:
ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ 1396: ชื่อบัญชีผู้ใช้เป้าหมายไม่ถูกต้อง


ชื่อแฟ้มบันทึก: บริการไดเรกทอรี
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
วันที่: วันที่
รหัสเหตุการณ์: 1645
ประเภทงาน: ไคลเอ็นต์ DS RPC
ระดับ: ข้อผิดพลาด
ผู้ใช้: เข้าสู่ระบบแบบไม่ระบุชื่อ
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: บริการระบบโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานไม่ได้ทำการเรียกขั้นตอนระยะไกลรับรองความถูกต้อง (RPC) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรีอื่นเนื่องจากการที่ต้องการชื่อบริการหลัก (SPN) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรีปลายทางไม่ได้ลงทะเบียนบนตัวควบคุมโดเมนศูนย์กระจายคีย์ (KDC) ที่แก้ไข SPN

WMI: Namespaces จากคอมพิวเตอร์ระยะไกลไม่สามารถแสดงรายการ คุณอาจพบกับสถานการณ์นี้เมื่อคุณใช้ wmimgmt.msc "ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล" และคุณเลือกคุณสมบัติและความปลอดภัย "ราก" จะไม่ขยายเพื่อแสดง namespaces ที่พร้อมใช้งาน

เมื่อคุณใช้การจัดการระยะไกลของ Hyper-V คอนโซลการจัดการ Hyper-V หยุดตอบสนองเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างขนาดฮาร์ดไดรฟ์เสมือน (VHD) บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล Hyper-V

หมายเหตุ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณเชื่อมต่อ โดยใช้อยู่ IP ของ computerand แบบระยะไกลโดยใช้บัญชีผู้ใช้ท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล
 • คุณเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คอมพิวเตอร์ที่ใช้ WindowsVista
 • คุณเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คอมพิวเตอร์ xp aWindows

สาเหตุ

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากหมายเลขรุ่นของ KRBTGT บัญชีเพิ่มขึ้นเมื่อคุณทำการคืนค่าอย่างเป็นทางการ KRBTGT บัญชีเป็นบัญชีบริการที่ใช้ โดยบริการศูนย์การแจกจ่ายคีย์ของ Kerberos (KDC)

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ทั้งหมดในโดเมน โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ป้องกันไม่ให้ปัญหานี้ก่อนที่คุณดำเนินการคืนค่าอย่างเป็นทางการ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาหรือเมื่อคุณดำเนินการคืนค่าอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 Service Pack 2 ติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
Windows Server 2003 ที่มาพร้อม Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Samsrv.dll5.2.3790.4250454,65611 2008 มีนาคม06:55x 86
Windows Server 2003 ที่มาพร้อม Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Samsrv.dll5.2.3790.42501,059,32811 2008 มีนาคม09:39x 64
Windows Server 2003 ที่มาพร้อม Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Samsrv.dll5.2.3790.42501,140,22411 2008 มีนาคม09:37IA-64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ปิดการใช้งานพิสูจน์ตัวจริงของโพรโทคอลการใช้เดสก์ท็อประยะไกล (RDP) ใหม่ที่มี Windows Vista ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มชนิดmstsc.exe ในกล่องเริ่มการค้นหาandthen กด ENTER
 2. คลิกตัวเลือก
 3. บนแท็บทั่วไปคลิกSaveAs
 4. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นระบุ alocation และชื่อสำหรับไฟล์ และจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ แฟ้มบันทึกไว้จะมีส่วนขยายชื่อแฟ้ม.rdp
 5. คลิกเริ่มชนิดแผ่นจดบันทึก ในกล่องเริ่มการค้นหาandthen กด ENTER
 6. ใน Notepad ให้เปิดแฟ้มที่คุณบันทึกไว้ใน step4
 7. ค้นหาบรรทัดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  authentication level:i:x
  หมายเหตุ ที่ x ตัวยึดตำแหน่งแทนระดับการรับรองความถูกต้องของ thecurrent
 8. เปลี่ยนระดับการรับรองความถูกต้อง 0เพื่อให้บรรทัดกลายเป็น ต่อไปนี้:
  authentication level:i:0
  หมายเหตุ เมื่อคุณตั้งค่าระดับการรับรองความถูกต้องเป็น 0, RDP 6.0 ไม่ notcheck สำหรับการรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์
 9. ให้เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงในส่วนท้ายของแฟ้ม:
  enablecredsspsupport:i:0
  หมายเหตุ เมื่อรายการนี้แสดงอยู่ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใส่ credentialsbefore ที่จะสร้างการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล
 10. บันทึกแฟ้ม
 11. เมื่อต้องการเชื่อมต่อ โดยใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล เรียกใช้ filethat คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 10
หมายเหตุ หลังจากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ RDP 6.0 กลายเป็นเข้ากันไม่ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ที่มีตัวเลือกที่อนุญาตให้เชื่อมต่อเฉพาะจากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้เดสก์ท็อประยะไกลที่มีการรับรองความถูกต้องระดับเครือข่ายที่เปิดใช้งานในคุณสมบัติของระบบ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณต้องปรับใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปยังตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003 ทั้งหมดในโดเมนที่ถูกคืนค่าในคอนเทนเนอร์ users

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • VM Hyper-V เชื่อมต่อปัญหาตามที่อธิบายไว้ใน KB961723 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  961723 เชื่อมต่อการทำงานใน Hyper-V เครื่องเสมือนล้มเหลว
 • Hyper-V จัดการระยะไกล: แฮ UI ของตัวจัดการ Hyper-V งเมื่อ ittries เพื่อสร้าง VHD มีขนาดคงที่บน Hype-V เซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
 • โฟลเดอร์รากในแท็บความปลอดภัยไม่สามารถขยายเพื่อแสดง namespaces ที่พร้อมใช้งานหลังจากที่คุณเครื่องมือ Wmimgmt.msc usethe การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล
 • เสนอความช่วยเหลือระยะไกลล้มเหลวระหว่างคอมพิวเตอร์ Windows 7 และคุณได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกของระบบ:
  DCOM ได้รับข้อผิดพลาด "% 2147746132 " จากคอมพิวเตอร์ COMPUTERNAME เมื่อพยายามที่จะเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์: {833E4010-AFF7-4AC3-AAC2-9F24C1457BCE }
 • เมื่อคุณใช้ศูนย์ useSystem VirtualMachine Manager 2012 Service Pack 1 หรือ R2in 2012 ตัวจัดการเครื่องเสมือนสภาพแวดล้อม ที่มีตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้ผู้จัดการเครื่อง inVirtual เมื่อโฮสต์ Hyper-V ฟื้นฟู:
  cs(3148) 0x00000000 รับ WMI ประจะออกใช้ ได้รับสายอักขระ "<f:WSManFault xmlns:f="http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wsmanfault" code="1311" machine="VMM.CONTOSO.COM"><f:Message>อยู่ในขณะนี้ไม่มีการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์พร้อมให้บริการการร้องขอการเข้าสู่ระบบ</f:Message></f:WSManFault>" {00000000-0000-0000-0000-000000000000 }
  02:49:53.843 66 08-27-2013 0x0950 0x115C System.Runtime.InteropServices.COMException WsmanAPIWrapper.cs(3148) 0x00000000 (0x8007051F): ในขณะนี้ไม่มีการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์พร้อมให้บริการการร้องขอการเข้าสู่ระบบ
  ...
  02:49:53.846 67 08-27-2013 0x0950 0x115C VmRefresher.cs(200) 0x00000000 นี่มีข้อยกเว้น wsman ชั่วคราว และเราจะเพิกเฉยมัน SERVER1 โฮสต์CONTOSO.COM {00000000-0000-0000-0000-000000000000 }
  02:49:53.848 68 08-27-2013 0x0950 0x115C Microsoft.Carmine.WSManWrappers.WSManProviderException VmRefresher.cs(200) 0x00000000: VMM จะไม่สามารถทำการดำเนินการที่ร้องขอได้เนื่องจากไม่มีการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้งาน
  ให้แน่ใจว่า ตัวควบคุมโดเมนจะใช้ งาน และคุณสามารถเข้าถึง ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: ในขณะนี้ไม่มีการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์พร้อมให้บริการการร้องขอการเข้าสู่ระบบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 939820 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbwinserv2003postsp2fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB939820 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939820

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com