คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 932755 หรือ 941276 บนเซิร์ฟเวอร์อิน ProLiant HP ที่กำลังเรียกใช้ Storport ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 940015 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนการเซิร์ฟเวอร์ ProLiant HP ที่กำลังเรียกใช้โปรแกรมควบคุมการจัดเก็บข้อมูล Storport ของ Microsoft (Storport.sys) ใน Microsoft Windows Server 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาด Stop ที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:

*** หยุด: (0x000000d1parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

เกิดข้อผิดพลาด 2

*** หยุด: (0x00000050parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

เกิดข้อผิดพลาด 3

*** หยุด: (0x00000024parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
ntfs_file_system

เกิดข้อผิดพลาด 4

*** หยุด: (0x000000a0parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
internal_power_error

เกิดข้อผิดพลาด 5

*** หยุด: (0x000000c5parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
driver_corrupted_expool
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • คอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่า โดยใช้ตัวควบคุม HP สมาร์ทแถวลำดับ SAS/SATA
 • คอมพิวเตอร์ปฏิบัติภายใต้กิจกรรม I/O สูงสุดสำหรับเวลาที่ขยายเพิ่มเติม
 • คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ซอฟต์แวร์ต่อไปนี้หรือโปรแกรมควบคุม:
  • ซอฟต์แวร์ของ HP Insight จัดการที่เก็บบริษัทตัวแทน
  • Hpcisss2.sys รุ่นของโปรแกรมควบคุม 6.6.0.32 สำหรับ x86
  • โปรแกรมควบคุม Hpcisss2.sys 6.6.0.64 สำหรับ x 64
  • โปรแกรมควบคุม Hpcisss2.sys รุ่นก่อนหน้านี้
  • อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) และการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 932755 หรือ 941276หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
    932755โปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูล Storport ที่ปรับปรุง (รุ่น 5.2.3790.4021) จะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003
    941276คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หยุดการตอบสนองเมื่อระบบอยู่ภาย ใต้โหลดตัวหนา และ เมื่อมีการใช้โปรแกรมควบคุม Storport
   • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) และปรับปรุง 932755 หรือ 941276
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ไปที่ไซต์ HP เว็บ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเก็บข้อมูล Storport ที่รวมอยู่ใน Windows Server 2003 SP2, 932755 และในการปรับปรุง 941276 ไม่เข้ากันกับไดรเวอร์ HP Hpcisss2.sys ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงนี้โปรแกรมควบคุม Storport exposes มีปัญหากับการเรียกการควบคุม I/O (IOCTL) ที่มีการสร้างขึ้น โดยบริษัทตัว HP Insight จัดการที่เก็บแทน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อ HP เพื่อขอรับชุดการสนับสนุน ProLiant HP ที่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows Server 2003 หรือ เพื่อขอรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมของ HP Hpcisss2.sysสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ HP แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940015 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbprb kbexpertiseadvanced kbtshoot kbmt KB940015 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:940015

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com