פרופילי משתמש עשויים להימחק לאחר הפעלה מחדש של מחשב שבו פועלת מערכת Windows Vista או Windows Server 2008

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 940017 - View products that this article applies to.
מידע על מהדורת הביתא
מאמר זה דן במהדורת ביתא של מוצר Microsoft. המידע הכלול במאמר זה מסופק כמות שהוא ועשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אין תמיכה רשמית זמינה במוצר ביתא זה מטעם Microsoft. לקבלת מידע אודות קבלת תמיכה במהדורת ביתא, עיין בתיעוד המצורף לקובצי מוצר הביתא או בדוק במיקום האינטרנט שממנו הורדת את המהדורה.
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא

מאמר זה מתאר את העובדה שפרופילי משתמש עלולים להימחק לאחר הפעלה מחדש של מחשב שבו פועלת מערכת Windows Vista או Windows Server 2008. אופן פעולה זה מתרחש עקב הגדרת מדיניות קבוצתית הזמינה ב- Windows Vista בלבד.

מידע נוסף

המדיניות הקבוצתית "מחק פרופילי משתמש שגילם עולה על מספר ימים מסוים בעת הפעלה מחדש של המערכת" היא מדיניות קבוצתית חדשה במערכת Windows Vista. כאשר תקבע את תצורת ההגדרה של מדיניות קבוצתית זו ולאחר מכן תפעיל מחדש את המחשב, המדיניות הקבוצתית עלולה למחוק פרופילי משתמש.

כדי להציג את ההגדרה של המדיניות הקבוצתית "מחק פרופילי משתמש שגילם עולה על מספר ימים מסוים בעת הפעלה מחדש של המערכת" ב- Windows Vista באמצעות עורך המדיניות הקבוצתית המקומית, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
   לחצן התחל
  , הקלד gpedit.msc בתיבה התחל חיפוש, ולאחר מכן לחץ על gpedit ברשימה תוכניות.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת חשבון משתמש
  אם תתבקש לספק סיסמת מנהל או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על המשך.
 2. הרחב את תצורת משתמש, הרחב את תבניות מנהליות, הרחב את מערכת ולאחר מכן לחץ על פרופילי משתמש.
 3. בחלונית הפרטים, לחץ פעמיים על מחק פרופילי משתמש שגילם עולה על מספר ימים מסוים בעת הפעלה מחדש של המערכת.
הערה באפשרותך גם להפעיל מדיניות קבוצתית זו בגורם מכיל של תחום או ביחידה ארגונית באמצעות Active Directory Domain Services ?(AD DS).

לאחר שתפעיל מדיניות קבוצתית זו, המדיניות הקבוצתית תפעיל את שירות פרופילי המשתמש. כאשר תפעיל מחדש את המחשב ולאחר מכן תיכנס למחשב באמצעות חשבון משתמש המהווה חבר בקבוצת Administrators, שירות פרופילי המשתמש מוחק פרופילי משתמש שבהם לא נעשה שימוש במהלך מספר ימים שצוין.

הערה יום אחד מתורגם ל- 24 שעות לאחר שבוצעה גישה לפרופיל משתמש ספציפי בפעם האחרונה.

אם תשבית מדיניות קבוצתית זו, או אם לא תקבע את תצורת ההגדרה של מדיניות קבוצתית זו, שירות פרופילי המשתמש לא ימחק פרופילי משתמש כאשר תפעיל מחדש את המחשב.

מאפיינים

Article ID: 940017 - Last Review: יום רביעי 26 מרץ 2008 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
מילות מפתח 
kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB940017

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com