הדרכה באיתור ופריסה של עדכוני האבטחה מיום ?10 ביולי 2007

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 940027 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

הדרכה זו מתייחסת לכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center ?(MSRC) והיא ניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה לעדכוני האבטחה. הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. ההדרכה כוללת שימוש בכלים כגון Windows Update,? Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer? ?(MBSA)??, ?Office Detection Tool,? Microsoft Systems Management Server? (SMS),? Extended Security Update Inventory Tool ?(ESUIT) וכן Enterprise Scan Tool ?(EST).

מבוא

מאמר זה כולל הדרכה לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום ?10 ביולי 2007.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המבצעות איתור ופריסה של עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update,? Microsoft Update ו-Office Update

עדכוני האבטחה שפורסמו ביום ?10 ביולי 2007 זמינים דרך האתרים שלהלן. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן. המוצרים הנתמכים על-ידי כל אחד מאתרי האינטרנט מוצגים גם הם.
שים לב לא כל עדכון זמין בכל אתר אינטרנט שנכלל ברשימה.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות MBSA גירסה 1.2.1, MBSA גירסה 2.0 או MBSA גירסה 2.0.1

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? גירסה 1.2.1 מכיל גירסה משולבת של Office Detection Tool? (ODT). אם אתה משתמש ב-MBSA גירסה 1.2.1 או ב-MBSA גירסה 2.0.1 לשם זיהוי עדכוני אבטחה, באפשרותך לזהות את כל עדכוני האבטחה אשר פורסמו ביום 10 ביולי 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

שים לב הכלי ODT המשולב ב-MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות בלבד.

שים לבMBSA 1.2.1 אינו תומך ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.

שים לבMBSA 2.0.1 אינו נתמך ב-Windows Vista. עם זאת, MBSA 2.0.1 תומך בסריקות מרוחקות של מחשבים שבהם פועלת מערכת Windows Vista. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
931943 תמיכת Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)?? ב-Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • עדכון אבטחה 936542 (עלון אבטחה MS07-036)
  הכלי MBSA 2.0.1 אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 931212 (עלון אבטחה MS07-040)
  MBSA 1.2.1 אינו תומך באף אחד מחלקי עדכון אבטחה זה. כלי Enterprise Scan Tool מיום 10 ביולי 2007 יאתר את הצורך בעדכון זה.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד ניתן להשיג את כלי הסריקה הארגוני Enterprise Scan Tool? (EST) ולהשתמש בו

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Software Update Services? (SUS) או Windows Server Update Services? (WSUS)


אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות SUS או WSUS 2.0 \ 3.0, תוכל לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 10 ביולי 2007. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.
שים לב SUS 1.0 SP1 אינו תומך ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.
 • עדכון אבטחה 936542 (עלון אבטחה MS07-036)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.
  השירות WSUS אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 936548 (עלון אבטחה MS07-037)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות SMS 2.0 בשילוב עם Security Update Inventory Tool ?(SUIT)?, SMS 2003 בשילוב עם SUIT, או SMS 2003 בשילוב עם Inventory Tool for Microsoft Updates ?(ITMU)

אם אתה משתמש ב-SMS 2.0 בשילוב עם SUIT?, SMS 2003 בשילוב עם SUIT, או SMS 2003 בשילוב עם ITMU לאיתור ופריסה של עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר ולפרוס את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 10 ביולי 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.
הערה SMS יחד עם SUIT אינו תומך ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.
 • עדכון אבטחה 936542 (עלון אבטחה MS07-036)
  SMS יחד עם הכלי ITMU אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 931212 (עלון אבטחה MS07-040)
  SMS יחד עם SUIT תומך בעדכון זה כאשר אתה משתמש בכלי Extended Security Update Inventory Tool ?(ESUIT).

כדי להשיג את ESUIT, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

סיכום ההנחיות לאיתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחה עלון רכיב Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 ו-Office Detection Tool MBSA 2.0.1 SUS WSUS 2.0 ו-WSUS 3.0 Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
איתור ופריסה איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה
936542 MS07-036 Microsoft Excel כן לא ישים חלקית, עיין בסעיף על Microsoft Update כן חלקית, עיין בסעיף על MBSA לא ישים חלקית, עיין בסעיף על WSUS לא ישים כן חלקית, עיין בסעיף על SMS
936548 MS07-037 Microsoft Office Publisher כן לא ישים כן כן כן לא ישים כן לא ישים כן כן
935807 MS07-038 חומת אש של Windows Vista לא ישים כן כן לא ישים כן לא ישים כן לא ישים לא ישים כן
926122 MS07-039 Windows 2000 לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
931212 MS07-040 ?.NET Framework לא ישים כן כן לא ישים כן כן כן כן כן, עם ESUIT כן
939373 MS07-041 Internet Information Services לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

 • עדכון אבטחה 923689 (עלון אבטחה מס' MS06-078) פורסם ב- 10 ביולי 2007. לקבלת מידע נוסף, עיין בעלון האבטחה המעודכן. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/israel/technet/security/Bulletin/MS06-078.mspx
  המידע במדריך לאיתור ופריסה מדצמבר 2006 לא השתנה בעקבות הפרסום מחדש של עדכון אבטחה זה. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  929656 הדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו בדצמבר 2006

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות לגבי אופן הפריסה של עדכונים אלה?

A1: Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני אבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 11 ביולי 2007, בשעה 11:00 לפני הצהריים לפי שעון החוף המערבי. כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:
http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032343783

ש2: האם הכלי Enterprise Scan Tool ?(EST) מצטבר עבור SMS כמו ש-ESUIT מצטבר עבור SMS?

ת2: לא, EST אינו פועל באופן מצטבר. אין גם תוכניות להפוך אותו לכלי מצטבר.

ש3: האם אוכל להשתמש ב-MBSA כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

ת3:כן, באפשרותך להשתמש בגירסאות MBSA 1.2.1? ו-MBSA 2.0.1 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכון האבטחה הבא שהתפרסם בתאריך 10 ביולי 2007.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מס' מאמר Microsoft Knowledge Baseקוד עלון אבטחהרכיבהערה לגבי איתור
931212MS07-040?.NET Frameworkעיין בסעיף על MBSA
לקבלת מידע נוסף אודות התוכניות ש-MBSA אינו מאתר נכון לעכשיו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
ייתכן שהתקנת תוכנית מאלו המופיעות בסעיף 'תוכנות מושפעות' של אחד מעלוני האבטחה הנזכרים במאמר הקשור. במקרה כזה, ייתכן שתצטרך לברר ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx

ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שימוש ב-EST ביחד עם MBSA כדי לקבוע אילו מערכות ברשת שלי פגיעות?

ת4:עדכון האבטחה מחייב שימוש ב- EST יחד עם MBSA 1.2.1.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מס' מאמר Microsoft Knowledge Baseקוד עלון אבטחהרכיב
931212MS07-040?.NET Framework
ש5: האם אוכל להשתמש ב-SMS כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת5:כן, שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. SMS 2.0 ו- SMS 2003 ביחד עם הכלי SUIT עושים שימוש בטכנולוגיה של MBSA 1.2.1 למטרות איתור. משום כך, ל-SMS 2.0 ו-SMS 2003 עם SUIT יש מגבלות הדומות לאלו של MBSA 1.2.1. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=21158
כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה הנדרשים ב-Microsoft Windows ובמוצרים מושפעים אחרים של Microsoft, עליך להשתמש ב-SUIT בשילוב עם ESUIT. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
SMS 2.0 ו-SMS 2003 בשילוב עם SUIT משתמשים גם בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word. לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. הכלי ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על הכלי ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא:
http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx

מאפיינים

Article ID: 940027 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 1.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
מילות מפתח 
kbsecurity kbhowto kbinfo KB940027

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com