ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใช้ Windows Media Player ในการสตรีมเสียงหรือวิดีโอจาก Windows Media Services: "โพรโทคอลที่ระบุไม่สนับสนุน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 940029 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ปัญหา 1

เมื่อคุณพยายามสตรีมเสียงหรือวิดีโอจาก Microsoft Windows Media Services คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ใน Microsoft Windows Media Player:
โพรโทคอลที่ระบุไม่ได้รับการสนับสนุน
หมายเหตุ ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณเล่นเนื้อหาที่เก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ปัญหา 2

เมื่อคุณคลิกแท็บ เครือข่าย ของเมนู ตัวเลือก ของ Windows Media Player ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ปัญหา 3

บนแท็บ เครือข่าย Windows Media Player รายการโพรโทคอล "การตั้งค่าพร็อกซีการสตรีม" ไม่แสดงอะไร

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง
 • แฟ้ม Wmnetmgr.dll ไม่ได้ลงทะเบียน

  หมายเหตุ แฟ้ม Wmnetmgr.dll file อยู่ในโฟลเดอร์ C:\Windows\System32
 • แฟ้ม Wmsdkns.xml เกิดความเสียหาย

  หมายเหตุ แฟ้มนี้คือแฟ้ม Namespace เครือข่ายของ Windows Media Player
 • แฟ้ม Wmsdkns.xml มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง

การแก้ไข

ในการแก้ปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1

ลงทะเบียนแฟ้ม Wmnetmgr.dll โดยใช้บัญชีที่อยู่ในกลุ่มผู้ดูแลระบบ ที่พรอมต์คำสั่ง ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้
regsvr32 wmnetmgr.dll

วิธีที่ 2

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ที่กำลังใช้ Windows Media Player มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนสำหรับแฟ้ม Wmsdkns.xml

หมายเหตุ ใน Windows Vista แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์ C:\Users\Userame\AppData\Local\Microsoft\Windows Media\11.0 ใน Windows XP แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์ C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Media\11.0

วิธีที่ 3

ลบแฟ้ม Wmsdkns.xml หลังจากที่คุณลบไปแล้ว Windows Media Player จะสร้างแฟ้ม Wmsdkns.xml ขึ้นมาใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

 1. ถอนการลงทะเบียนของแฟ้ม Wmnetmgr.dll โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ดูแล ที่พร้อมต์คำสั่ง ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  regsvr32 /u wmnetmgr.dll
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ที่กำลังใช้ Windows Media Player มีสิทธิ์ในการปฏิเสธสำหรับแฟ้ม Wmsdkns.xml

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940029 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 สิงหาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Media Player 11
Keywords: 
kbtshoot kbprb KB940029

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com