ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่กำลังเรียกใช้บริการ Volume Shadow Copy

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 940032 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ที่มี ทำงานอยู่ระดับเสียงเงา Copy Service (VSS), คุณพบอย่างหนึ่ง อาการต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณได้ทำการดำเนินการสำรองข้อมูล โดยการใช้ NTBackup เครื่องมือ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแอพลิเคชัน ล็อก:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งของเหตุการณ์: NTBackup
  รหัสเหตุการณ์: 8019
  คำอธิบาย: สิ้นสุด การดำเนินการ: คำเตือนหรือข้อผิดพลาดถูกพบ ศึกษารายงานการสำรองข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม  หมายเหตุถ้าคุณดูแฟ้มบันทึกการสำรองข้อมูล รายละเอียดต่อไปนี้จะแสดง:
  ข้อผิดพลาดส่งกลับขณะกำลังสร้างไดรฟ์ข้อมูล สำเนาเงา: 0xffffffff
 • ถ้าคุณเข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของวอลุ่มแบบ จากนั้น คลิกสำเนาเงาคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด 0x8004230F: shadow copy ผู้ให้บริการมีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในขณะพยายามที่จะดำเนินการที่ระบุ การดำเนินการ
  ข้อผิดพลาด 0x80004002: ไม่มีเช่น อินเทอร์เฟซที่ได้รับการสนับสนุน
 • เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถูกบันทึกไว้ในแอพลิเคชัน ล็อก:

  เหตุการณ์ ชนิด: ข้อผิดพลาด
  แหล่งของเหตุการณ์: VSS
  รหัสเหตุการณ์: 20
  คำอธิบาย: ไดรฟ์ข้อมูล ข้อผิดพลาดบริการสำเนาเงา: องค์ประกอบที่สำคัญจำเป็นต้องใช้เงาระดับเสียง ไม่ลงทะเบียนบริการสำเนา นี้อาจเกิดขึ้นหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่าง โปรแกรมติดตั้ง Windows หรือ ระหว่างการติดตั้งตัวให้บริการสำเนาเงา ข้อผิดพลาด ส่งกลับค่าจาก CoCreateInstance บนคลากับ CLSID {faf53cc4-bd73-4e36-83f1-2b23f46e513e } และเป็นชื่อ VSSEvent [0x80040154]

  เหตุการณ์ ชนิด: ข้อผิดพลาด
  แหล่งของเหตุการณ์: VSS
  รหัสเหตุการณ์: 20
  คำอธิบาย: ไดรฟ์ข้อมูล ข้อผิดพลาดบริการสำเนาเงา: องค์ประกอบที่สำคัญจำเป็นต้องใช้เงาระดับเสียง ไม่ลงทะเบียนบริการสำเนา นี้อาจเกิดขึ้นหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่าง โปรแกรมติดตั้ง Windows หรือ ระหว่างการติดตั้งตัวให้บริการสำเนาเงา ข้อผิดพลาด ส่งกลับค่าจาก CoCreateInstance บนคลากับ CLSID {faf53cc4-bd73-4e36-83f1-2b23f46e513e } และเป็นชื่อ VSSEvent [0x80004002]

  เหตุการณ์ ชนิด: ข้อผิดพลาด
  แหล่งของเหตุการณ์: VSS
  รหัสเหตุการณ์: 8193
  คำอธิบาย: ไดรฟ์ข้อมูล ข้อผิดพลาดบริการสำเนาเงา: ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในการกำหนดโค้ด CoCreateInstance เรียก hr = 0x80040154

  เหตุการณ์ ชนิด: ข้อผิดพลาด
  แหล่งของเหตุการณ์: VSS
  ประเภทเหตุการณ์: None
  รหัสเหตุการณ์: 8193
  คำอธิบาย: ข้อผิดพลาด Volume Shadow Copy บริการ: ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด การเรียกการกำหนดโค้ด CoCreateInstance hr = 0x80004002

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งของเหตุการณ์: VSS
  รหัสเหตุการณ์: 12302
  คำอธิบาย: ข้อผิดพลาด Volume Shadow Copy บริการ: ความไม่สอดคล้องภายใน พบในการพยายามติดต่อผู้เขียนในบริการสำเนาเงา กรุณาตรวจสอบกับ ดูว่า บริการของเหตุการณ์และบริการสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูลจะดำเนินการ ได้อย่างถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากแฟ้มระบบอย่างของ vss อาจไม่ ลงทะเบียน

การแก้ไข

หมายเหตุบทความนี้ไม่ได้สำหรับการใช้ กับ Windows Vista, Windows Server 2008 กับ หรือระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่า การติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Windows เริ่มการทำงาน กับ Windows Vista และ Windows Server 2008 คือ รายการที่ยึด ถ้าคุณพยายามที่จะทำด้วยตนเองลงทะเบียนคอมโพเนนต์เฉพาะ เช่นที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ "การแก้ปัญหา" ในระบบปฏิบัติการที่ระบุไว้ในหมายเหตุนี้ ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นที่อาจจำเป็นต้องติดตั้ง Windows เพื่อแก้ไขใหม่ได้

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉันเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ให้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวปุ่มหรือการเชื่อมโยง ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบ คลิกเรียกใช้แล้ว ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขอัตโนมัตินั้นตัวช่วยสร้าง


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50633


บันทึกย่อ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจได้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แก้ไขอัตโนมัติสามารถใช้สำหรับรุ่นภาษาอื่น ๆ ของ Windows
 • หากคุณไม่ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกการแก้ไขอัตโนมัติได้แก้ไขปัญหาในแฟลชไดรฟ์หรือซีดีแล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเองเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้, ชนิดcmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง กด ENTER หลังจากคุณพิมพ์แต่ละคำสั่ง
  • ซีดี /d %windir%\system32
  • Net stop vss
  • Swprv net stop
  • regsvr32 ole32.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
  • regsvr32 vss_ps.dll
  • vssvc /register
  • regsvr32 /i swprv.dll
  • regsvr32 /i eventcls.dll
  • regsvr32 es.dll
  • regsvr32 stdprov.dll
  • regsvr32 vssui.dll
  • regsvr32 msxml.dll
  • regsvr32 msxml3.dll
  • regsvr32 msxml4.dll
  หมายเหตุคำสั่งสุดท้ายอาจไม่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 3. ทำการดำเนินการสำรองข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการ แก้ไข

ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่า ได้รับการแก้ไขปัญหา ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณก็จบความในหัวข้อนี้ ถ้าปัญหาไม่มีแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เราขอบคุณคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงความคิดเห็น หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ กรุณาฝากข้อคิดเห็นในการ "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"บัน หรือส่งให้เรามีอีเมลข้อความ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดปัญหานี้

 1. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง กด ENTER หลังจากคุณพิมพ์คำสั่ง
  regsvr32 /u swprv.dll
 2. มีความพยายามทำการดำเนินการสำรองข้อมูล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940032 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmsifixme kbfixme kbmt KB940032 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:940032

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com