Da?niausios ?Windows Live? paslaug? diegimo problemos

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 940065 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandant ?diegti vien? ar daugiau ?Windows Live? paslaugas, diegimas neprasideda arba diegimo programa nustoja reaguoti (?pakimba?) ir nebaigia diegimo. Gaunate klaidos prane?im?, kuriame nurodoma, kad diegimas buvo nebaigtas. Tokiame prane?ime paprastai nurodomas klaidos kodo numeris.

PRIE?ASTIS

Jei diegimas nebaigiamas, paprastai taip b?na d?l vienos i? ?i? prie?as?i?:
 • Sistema neatitinka minimali? reikalavim?, keliam? ?Windows Live? paslaugai.
 • Bandote ?diegti pasirinkt? ?Windows Live? paslaug?, kai esate prisiregistrav?s kompiuteryje kaip vartotojas, neturintis administratoriaus teisi?.
 • Kompiuteryje ?diegta ankstesn? ?Windows Live? paslaugos versija.
 • Fail?, kur? reikia perra?yti, naudoja kita programa.
 • Kita taikomoji programa blokavo ?Windows Live? paslaugos diegim?.
 • J?s? turimuose diegimo failuose n?ra reikaling? komponent?.

SPRENDIMAS

?iame straipsnyje pateikiami veiksmai, kuriais tikrinamos ir ?alinamos ?ios problem? kelian?ios s?lygos. Atlikite ?iuos veiksmus j? pateikimo tvarka. Nor?dami patikrinti da?niausias diegimo problem? prie?astis, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Patikrinkite, ar j?s? sistema atitinka sistemos reikalavimus norimai diegti ?Windows Live? paslaugai.
  1. Nor?dami per?i?r?ti sistemos reikalavimus, apsilankykite ?ioje ?iniatinklio svetain?je:
   http://get.live.com/betas/home
  2. Pasirinkite paslaug?, kuri? norite diegti.
  3. Spustel?kite nuorod? Sistemos reikalavimai.
  4. Patikrinkite, ar j?s? turima sistema atitinka reikalavimus.
   Pastaba Jei j?s? sistema neatitinka reikalavim?, negal?site ?diegti paslaugos, kol neatnaujinsite sistemos versijos.
  Pavyzd?iui, nor?dami patikrinti, ar j?s? sistemoje pakanka vietos diske, atlikite ?iuos veiksmus:
  • ?Windows Vista? sistemoje:
   1. Spustel?kite Prad?ti
    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    mygtukas Prad?ti
    , ?veskite windows nar?ykl?s lange Prad?ti paie?k? ir paspauskite ENTER.
   2. De?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite C disk? nar?ymo srityje ir spustel?kite Ypatyb?s.
   3. Patikrinkite, ar j?s? sistemos C diske yra bent minimalus diegimui reikalingas vietos kiekis.
  • ?Windows XP? sistemoje:
   1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Nar?yti.
   2. Lange meniu Prad?ti de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite C disk? nar?ymo srityje, tada spustel?kite Ypatyb?s.
   3. Patikrinkite, ar sistemos C diske yra bent minimalus diegimui reikalingas vietos kiekis.
 2. Patikrinkite, ar esate prisiregistrav?s kaip vartotojas, turintis administratoriaus teises.
  1. ?Windows Vista? sistemoje spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas Prad?ti
   , ?veskite windows nar?ykl?s lange Prad?ti paie?k? ir paspauskite ENTER.

   ?Windows XP? sistemoje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Nar?yti.
  2. Jei naudojate ?Windows Vista?, slinkite ?emyn prie aplanko ?Kompiuteris? nar?ymo srityje.

   Jei naudojate ?Windows XP?, slinkite ?emyn prie aplanko Mano kompiuteris.
  3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank? ?Kompiuteris? aplanke ?Mano kompiuteris? ir pa?ym?kite Valdyti.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo prieigos valdymo teis?
   ?Windows Vista? vartotojams: jei jus paragina ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, spustel?kite T?sti.
  4. Kompiuterio valdymo skyde nar?ymo srityje i?pl?skite aplank? ?Vietiniai vartotojai ir grup?s?, pa?ym?kite Grup?s.
  5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Administratoriai, tada pa?ym?kite Ypatyb?s.
  6. Patikrinkite, ar j?s? vardas yra nari? s?ra?e.
   • Jei j?s? vardo s?ra?e n?ra, u?darykite visas programas, i?saugokite savo duomenis ir i?siregistruokite i? kompiuterio. Prisiregistruokite kaip vartotojas su administratoriaus teis?mis ir pereikite prie 4 veiksmo.
   • Jei j?s? vardas yra s?ra?e, pereikite prie 3 veiksmo.
 3. Patikrinkite, ar j?s? kompiuteryje ne?diegta senesn? ?Windows Live? paslaugos versija. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  • ?Windows Vista? sistemoje:
   1. Spustel?kite Prad?ti
    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    mygtukas Prad?ti
    , ?veskite programs and features lange Prad?ti paie?k? ir paspauskite ENTER.
   2. Program? s?ra?e pasirinkite ?Windows Live? paslaugos pavadinim? ir spustel?kite ?alinti.
   3. Pra?omi patvirtinti, kad norite ?alinti program?, spustel?kite Taip.
    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    Vartotojo prieigos valdymo teis?
    Jei jus paragina ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, spustel?kite T?sti.
  • ?Windows XP? sistemoje:
   1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite control appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
   2. Lange ?Prid?ti arba ?alinti programas? spustel?kite ?Windows Live? paslaugos pavadinim? ir spustel?kite ?alinti.
   3. Pra?omi patvirtinti, kad norite ?alinti program?, spustel?kite Taip.
 4. Pa?alinkite visas anks?iau ?diegtas ?Windows Live? paslaugas. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Patikrinkite, ar esate prisiregistrav?s kaip vartotojas, turintis administratoriaus teises.
  2. Prie? t?sdami patikrinkite, ar u?darytos ?ios programos:
   • ?Microsoft Outlook?
   • ?Windows Live Messenger?
   • ?Windows Live Mail?
   • ?Windows Live Writer?
  3. Atidarykite nar?ykl?s lang?.
  4. Nar?ykl?s adreso juostoje ?ra?ykite ?? URL:
   http://download.microsoft.com/download/2/3/0/23036331-516d-4c7e-b9ac-31554a2fec06/WL-Beta-remove.zip
  5. Atsidariusiame lange ?Atsisi?sti fail?? spustel?dami Atidaryti atidarykite glaudint? (.zip) fail?.
   Pastaba
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo prieigos valdymo teis?
   ?Windows Vista? vartotojams: jei jus paragina ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, spustel?kite T?sti.
  6. Pa?ym?kite fail? WL-Beta-Remove.zip, spustel?kite j? de?iniuoju pel?s mygtuku, tada spustel?kite Kopijuoti.
  7. ?klijuokite nukopijuot? fail? darbalaukyje.
  8. I?archyvuokite fail?, pavadint? WL-Beta-Remove.zip.
  9. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite WL-Beta-Remove.cmd fail? darbalaukyje.
   • Jei j?s? operacin? sistema yra ?Windows XP?, pa?ym?kite Atidaryti.
   • Jei j?s? operacin? sistema yra ?Windows Vista?, pa?ym?kite Vykdyti kaip administratoriui.
  10. Jei rodomas saugos ?sp?jimas, pa?ym?kite Vykdyti.
   Pastaba
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo prieigos valdymo teis?
   ?Windows Vista? vartotojams: jei jus paragina ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, spustel?kite T?sti.
   Kol programa bus vykdoma, bus rodomas komandin?s eilut?s langas, kuris automati?kai u?sidarys, kai programos vykdymas baigsis.
  11. Nor?dami pa?alinti WL-Beta-Remove fail?, vilkite j? ? ?iuk?lin?.
  12. I? naujo paleiskite savo kompiuter?, paruo?dami j? pakartotiniam ?Windows Live? paslaugos diegimui.
 5. I? naujo diekite ?Windows Live? paslaug?.
  1. Apsilankykite ?ioje ?Windows Live? paslaug? atsisiuntimo ?iniatinklio svetain?je:
   http://get.live.com/betas/home
  2. Spustel?j? nuorod? diekite norim? ?Windows Live? paslaug?.
   Pastaba ?Windows Live? paslaug? diegimo failai b?na dideli. Diegimo procesas paprastai trunka 5?15 minu?i?. Tai priklauso nuo j?s? interneto ry?io spartos ir turimos vietos diske. Galite pasteb?ti, kad diegimo langas kartais dingsta. Tai ?prasta. Galite nedvejoti, kad diegimo procesas t?siasi foniniu re?imu.

Savyb?s

Straipsnio ID: 940065 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. bir?elio 3 d. - Per?i?ra: 1.5
TAIKOMA
 • Windows Live Messenger
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbwinliveportal kbpubtypekc KB940065

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com