ธรรมดาที่สุด Windows Live บริการเกี่ยวกับการติดตั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 940065 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งอย่างน้อยหนึ่งบริการ Windows Live ไม่มีการเริ่มต้นการติดตั้ง หรือติดตั้งโปรแกรมหยุดการตอบสนอง (แฮง) และไม่เสร็จสิ้นการติดตั้ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า การติดตั้งได้ไม่สมบูรณ์ ข้อความนั้นโดยทั่วไปแสดงหมายเลขรหัสข้อผิดพลาด

สาเหตุ

เมื่อการติดตั้งไม่สำเร็จสมบูรณ์ อยู่โดยปกติเนื่องจากหนึ่งเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • ระบบไม่ตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับบริการ Windows Live
 • คุณกำลังพยายามติดตั้งบริการ Windows Live ที่เลือกในขณะที่คุณเข้าสู่คอมพิวเตอร์เป็นผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
 • บริการ Windows Live ติดตั้งในเวอร์ชันก่อนหน้านี้คุณได้
 • แฟ้มที่ต้องถูกเขียนทับกำลังถูกใช้ โดยโปรแกรมอื่น
 • โปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์อื่นบล็อกการติดตั้งบริการ Windows Live
 • แฟ้มการติดตั้งของคุณไม่มีคอมโพเนนต์ที่จำเป็น

การแก้ไข

บทความนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจสอบ และแก้ไขเงื่อนไขปัญหาเหล่านี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับปรากฏ การตรวจสอบสาเหตุของปัญหาการติดตั้งที่ธรรมดาที่สุด ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ตรวจสอบว่า ระบบของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของระบบสำหรับการบริการที่คุณต้องการติดตั้ง Windows Live
  1. เมื่อต้องการดูข้อกำหนดของระบบ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
   http://get.live.com/betas/home
  2. เลือกบริการที่คุณต้องการติดตั้ง
  3. คลิกการความต้องการของระบบการเชื่อมโยง
  4. ตรวจสอบว่า ระบบตรงกับความต้องการ
   หมายเหตุ:ถ้าระบบของคุณไม่ตรงกับความต้องการ คุณจะไม่สามารถติดตั้งบริการจนกว่าคุณปรับรุ่นระบบ
  ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบว่า ระบบของคุณมีพื้นที่ว่างดิสก์เพียงพอหรือไม่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  • สำหรับ Windows Vista::
   1. คลิกเริ่มการทำงาน
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    เริ่มการทำงานของปุ่ม
    ประเภท:windows explorerในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
   2. คลิกขวาที่ไดรฟ์ C ในบานหน้าต่างนำทาง และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
   3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบของคุณมีอย่างน้อยเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งอยู่บนไดรฟ์ c
  • สำหรับ Windows XP::
   1. คลิกขวาเริ่มการทำงานแล้ว คลิกสำรวจ.
   2. ในการเมนู Startคลิกขวาที่ไดรฟ์ C ในบานหน้าต่างนำทาง หน้าต่าง และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
   3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบได้น้อยเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งอยู่บนไดรฟ์ c
 2. ตรวจสอบว่า คุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
  1. สำหรับ Windows Vista คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   เริ่มการทำงานของปุ่ม
   ประเภท:windows explorerในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter

   สำหรับ Windows XP คลิกขวาเริ่มการทำงานแล้ว คลิกสำรวจ.
  2. ถ้าคุณใช้ Windows Vista เลื่อนลงไปที่โฟลเดอร์'คอมพิวเตอร์'ในบานหน้าต่างนำทาง

   ถ้าคุณใช้ Windows XP เลื่อนลงไปMy Computerโฟลเดอร์
  3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์'คอมพิวเตอร์'หรือโฟลเดอร์ My Computer และจากนั้น เลือกจัดการ.

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
   ผู้ใช้ของ windows Vista ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ยืนยัน คลิกดำเนินการต่อ.
  4. ในบานหน้าต่างนำทางของแผงปุ่มการจัดการคอมพิวเตอร์ ขยายโฟลเดอร์ผู้ใช้ภายในและกลุ่ม และจากนั้น เลือกกลุ่ม.
  5. คลิกขวาผู้ดูแล:แล้ว เลือกคุณสมบัติ.
  6. ตรวจสอบว่า ชื่อผู้ใช้ของคุณอยู่ในรายชื่อสมาชิก
   • ถ้าชื่อของคุณไม่ได้อยู่ในรายการ ปิดโปรแกรมทั้งหมด บันทึกข้อมูลของคุณ และออกจากคอมพิวเตอร์แล้ว เข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแล และไปที่ขั้นตอนที่ 4 แล้ว
   • ถ้าชื่อผู้ใช้ของคุณอยู่ในรายการ ไปที่ขั้นตอนที่ 3
 3. ตรวจสอบว่า คุณไม่ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณรับบริการ Windows Live รุ่นเก่า โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  • สำหรับ Windows Vista::
   1. คลิกเริ่มการทำงาน
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    เริ่มการทำงานของปุ่ม
    ประเภท:โปรแกรมและคุณลักษณะต่าง ๆในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
   2. ในรายการของโปรแกรม เลือกชื่อของบริการ Windows Live และคลิกถอนการติดตั้ง.
   3. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันว่า คุณต้องการเอาโปรแกรม คลิกใช่.
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    สิทธิ์ในการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
    ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ สำหรับการยืนยัน คลิกดำเนินการต่อ.
  • สำหรับ Windows XP::
   1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ควบคุมการ appwiz.cplแล้ว คลิกตกลง.
   2. ในหน้าต่างการเพิ่มหรือเอาโปรแกรม คลิกชื่อของบริการ Windows Live และคลิกเอาออก.
   3. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันว่า คุณต้องการเอาโปรแกรม คลิกใช่.
 4. เอาติดก่อนหน้า Windows Live บริการตั้งทั้งหมด โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ตรวจสอบว่า คุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมต่อไปนี้ถูกปิดก่อนที่คุณดำเนินการต่อไป:
   • Microsoft Outlook
   • Windows Live Messenger
   • Windows Live Mail
   • Windows Live Writer
  3. Open a browser window.
  4. Enter the following URL into the browser's address bar:
   http://download.microsoft.com/download/2/3/0/23036331-516d-4c7e-b9ac-31554a2fec06/WL-Beta-remove.zip
  5. In the Download File window that opens, clickOPENto open the compressed (.zip) file.
   หมายเหตุ:
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
   Windows Vista users, if you are prompted for an administrator password or for a confirmation, clickดำเนินการต่อ.
  6. Select the WL-Beta-Remove.zip file, right-click the file, and then clickCopy.
  7. Paste the copied file on your desktop.
  8. Unzip the file that is named WL-Beta-Remove.zip.
  9. Right-click the WL-Beta-Remove.cmd file on your desktop.
   • If your operating system is Windows XP, selectOPEN.
   • If your operating system is Windows Vista, selectเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
  10. If a security warning is displayed, selectเรียกใช้.
   หมายเหตุ:
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
   Windows Vista users, if you are prompted for an administrator password or for a confirmation, clickดำเนินการต่อ.
   A Command Prompt window will be displayed while the program is running and will automatically close when the program is finished.
  11. If you want to remove the WL-Beta-Remove.zip file, drag the file to the Recycle Bin.
  12. Restart your computer to prepare to reinstall the Windows Live service.
 5. Reinstall the Windows Live service.
  1. Visit the following Windows Live services download Web site:
   http://get.live.com/betas/home
  2. Click the link to install the Windows Live service that you want to install.
   หมายเหตุ:The installer files for Windows Live services are large. The installation process usually takes 5 to 15 minutes per interval. This depends on the speed of your Internet connection and your available disk space. You may notice that the installation window disappears occasionally. This is ordinary behavior. Rest assured that the installation process is still running in the background.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940065 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Live Messenger
 • Windows Live Mail
Keywords: 
kbtshoot kbwinliveportal kbpubtypekc kbmt KB940065 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:940065

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com