Apra?oma ?Windows Search 4.0 Preview? ir daugiakalb?s vartotojo s?sajos paketas, skirtas ?Windows Search 4.0 Preview?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 940157 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje aptariamas ?Windows Search 4.0? pasiekiamumas ir daugiakalb?s vartotojo s?sajos paketas (MUI), skirtas ?Windows Search 4.0?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?Windows Search 4.0?

?Windows Search 4.0? leid?ia atlikti momentin? paie?k? j?s? kompiuteryje. ?Windows Search 4.0? padeda rasti ir per?i?r?ti dokumentus, el. lai?kus, muzikos failus, nuotraukas ir kitus elementus kompiuteryje.

?Windows Search 4.0? paie?kos variklis yra ?Microsoft Windows? paslauga, kuri? taip pat naudoja tokios programos kaip ?Microsoft Office Outlook 2007? ir ?Microsoft Office OneNote 2007?. Naudodamiesi ?iuo paie?kos varikliu galite indeksuoti programos turin? ir gauti momentinius rezultatus, kai paie?ka vykdoma konkre?ioje programoje.

?Windows Search 4.0? apima tokius patobulinimus:
 • Palaikoma koduojam?j? fail? sistema (EFS)
 • Suma?inamas poveikis ?Microsoft Exchange?, kai indeksuojate el. lai?k? prisijungimo re?imu, ir n?ra vietin?s talpyklos (.ost)
 • Palaikomas prisijungimo atstov? pa?to d??u?i? indeksavimas
 • Palaikoma kliento-kliento nuotolin? u?klausa bendrai naudojamoms indeksuotoms vietoms
 • Didesnis indeksavimo na?umas
 • Spartesni per?i?ros programos naujinimai, skirti ?Windows XP?
 • Vartotojo nustatomi grup?s strategijos parametrai
 • ?Windows? programin?s ?rangos naujinimai, skirti ?Watson? klaidoms
 • Palaikomi ?ie nauji ?moni? grup?s strategijos objektai:

  Kompiuterio strategijos

  • Neleid?iama ?traukti universali?j? vard? suteikimo konvencijos (UNC) viet? ? indeks? i? valdymo skydo
  • Neleid?iama tinkinti indeksuot? viet? valdymo skyde
  • Neleid?iama automati?kai ?traukti bendro naudojimo aplank? ? indeks?
  • Leid?iama indeksuoti ?ifruotus failus
  • Atjungiamas indeksavimo programos u?delsimas
  • Neleid?iama klientams teikti u?klausas indeksui nuotoliniu b?du
  • Leid?iama indeksuoti prisijungusi? atstov? pa?to d??utes
  • Neleid?iama prid?ti vartotojo
  • Nurodytos vietos ? meniu Visos vietos
  • Leid?iamas u?klaus? buferizavimas pa?to indeksavimui prisijungus

  Vartotojo nustatomos strategijos

  • Neleid?iama ?traukti UNC viet? ? indeks? i? valdymo skydo
  • Neleid?iama tinkinti indeksuot? viet? valdymo skyde
  • Neleid?iama indeksuoti tam tikr? keli?
  • Numatytieji indeksuoti keliai
  • Numatytieji i?skirti keliai
?Windows Search 4.0? paketai apima:
 • Grup?s strategijos ?ablonas (Search.adm arba Search.admx /l), skirtas tvarkyti grup?s strategijos objektus, kurie apima ?vairias ?Windows? darbalaukio paie?kos ir ?Windows? paie?kos versijas
 • Fail? papildinys ?Microsoft Networks?, skirtas ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003? paketams

  ?is papildinys apra?ytas ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
  918996 ?Windows? darbalaukio paie?kos pasiekiamumas: Fail? papildinys ?Microsoft Networks? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

  ?is papildinys leid?ia ?Windows? paie?kai indeksuoti peradresuotus ?Mano dokument?? aplankus. ?is papildinys taip pat leid?ia ?Windows? paie?kai indeksuoti bendrai naudojamus elementus nuotoliniuose tinkluose. Pagal numatyt?j? nustatym?, ?is papildinys ?trauktas ? palaikomas 32 bit? operacines sistemas.
Diegdami ?Windows Search 4.0? paketus, kartu ?diegiate ir ?iuos elementus:
 • ?XmlLite?

  Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?XmlLite?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
  915865 ?XmlLite? naujinimo paketas si?lomas ?Windows XP? 32 bit? versijoms su pakeitim? paketu 2 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
  914783 ?XmlLite? naujinimo paketas si?lomas ?Windows Server 2003? pakeitim? paketui 1 ir ?Windows XP Professional x64 Edition? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • ?IFilters?

  Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?IFilters?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite j? Microsoft ?ini? baz?je:
  915800 Kar?tosios pataisos si?lomos ?Windows? darbalaukio paie?kos dokument? ?IFilters? ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003? sistemose (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Windows Search 4.0? palaiko ?ias operacines sistemas:
 • 32 bit? ?Windows Vista? versijos su pakeitim? paketu 1 (SP1)
 • Visos 64 bit? ?Windows Vista? versijos su SP1
 • 32 bit? ?Windows XP? versijos su pakeitim? paketu 2 (SP2) ar naujesn? versija
 • Visos 64 bit? ?Windows XP? versijos
 • ?Windows Server 2003? su SP2
 • Visos 64 bit? ?Windows Server 2003? versijos
 • ?Windows Server 2008?
 • ?Windows? pa?to serveris
?Windows Server 4.0? diegimo procesas automati?kai atnaujina ?Windows? darbalaukio paie?kos (WDS) 2.6 versij? ir v?lesnes WDS versijas. Jei naudojate ankstesn? nei 2.6 WDS versij?, naudodamiesi ?rankiu Prid?ti arba ?alinti programas pa?alinkite ankstesn? versij? ir tik po to diekite ?Windows Search 4.0?.

?iuos failus galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 32 bit? ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? paket? dabar.

Pastaba 32 bit? ?Windows Vista? pakete ir ?Windows Server 2008? pakete yra i?tekliai 36 kalboms.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 64 bit? ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? paket? dabar.

Pastaba 64 bit? ?Windows Vista? pakete ir ?Windows Server 2008? pakete yra i?tekliai 11 kalb?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 32 bit? ?Windows XP? paket? dabar.

Pastaba 32 bit? ?Windows XP? pakete yra 22 autonomin?s kalb? diegimo programos. Jos apima angl? kalb?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite x64 pagrindo ?Windows XP? paket? dabar.

Pastaba 64 bit? ?Windows XP? pakete yra 10 autonomin?s kalb? diegimo programos. Jos apima angl? kalb?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 32 bit? ?Windows Server 2003? ir ?Windows? pa?to serverio paket? dabar.

Pastaba 32 bit? ?Windows Server 2003? pakete ir ?Windows? pa?to serverio pakete yra 22 autonomin?s kalb? diegimo programos. Jos apima angl? kalb?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite x64 pagrindo ?Windows Server 2003? paket? dabar.

Pastaba 64 bit? ?Windows Server 2003? pakete yra 10 autonomini? kalb? diegimo program?. Jos apima angl? kalb?.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Windows? paie?k?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/desktopsearch/default.mspx

Daugiakalb?s vartotojo s?sajos paketas, skirtas ?Windows Search 4.0?

MUI pakete, skirtame ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003?, yra angl? kalbos (EN-US ENU) paketo diegimo programa, taip pat apimanti i?teklius ?ioms 30 kalb?:
 • Brazilijos portugal? (pt-BR PTB)
 • Bulgar? (bg-BG BGR)
 • Kin? ? supaprastinta (zh-CN CHS)
 • Kin? ? tradicin? (zh-TW CHT)
 • Kroat? (hr-HR HRV)
 • ?ek? (cs-CZ CSY)
 • Dan? (da-DK DAN)
 • Oland? (nl-NL NLD)
 • Est? (et-EE ETI)
 • Suomi? (fi-FI FIN)
 • Pranc?z? (fr-FR FRA)
 • Vokie?i? (de-DE DEU)
 • Graik? (el-GR ELL)
 • Vengr? (hu-HU HUN)
 • Ital? (it-IT ITA)
 • Japon? (ja-JP JPN)
 • Kor?jie?i? (ko-KR KOR)
 • Latvi? (lv-LV LVI)
 • Lietuvi? (lt-LT LTH)
 • Norveg? ? Bokmål (nb-NO NOR)
 • Lenk? (pl-PL PLK)
 • Portugal? (pt-PT PTG)
 • Rumun? (ro-RO ROM)
 • Rus? (ru-RU RUS)
 • Slovak? (sk-SK SKY)
 • Slov?n? (sl-SI SLV)
 • Ispan? (es-ES ESN)
 • ?ved? (sv-SE SVE)
 • Taj? (th-TH THA)
 • Turk? (tr-TR TRK)
?Windows Search 4.0? MUI diegimo procesas automati?kai atnaujina ankstesnes WDS 2.6 MUI versijas ir v?lesnes WDS MUI versijas. Jei turite ?Windows? versij? angl? kalba ir ?Windows? MUI ir jei turite ankstesn? WDS versij?, kurioje yra autonominis diegimas ne angl? kalba, naudodamiesi ?rankiu Prid?ti arba ?alinti programas pa?alinkite ankstesn? versij? ir tik po to diekite ?Windows Search 4.0? MUI.

?iuos failus galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite daugiakalb?s vartotojo s?sajos paket?, skirt? ?Windows Search 4.0 Preview? ?Windows Server 2003? (KB940157) paketui dabar.

Pastaba ?Windows Server 2003? MUI yra i?tekliai 30 kalb?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite daugiakalb?s vartotojo s?sajos paket?, skirt? ?Windows Search 4.0 Preview? ?Windows XP? (KB940157) paketui dabar.

Pastaba ?Windows XP? MUI yra i?tekliai 30 kalb?.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 940157 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 3.4
TAIKOMA:
 • Windows Vista Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Windows Desktop Search
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Home Server
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbinfo atdownload KB940157

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com