คำอธิบายของการค้นหาของ Windows 4.0 และเซอร์วิสแพ็คอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายภาษาสำหรับการค้นหาของ Windows 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 940157 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista Service Pack 1 (SP1) ที่สิ้นสุดในวันที่ 12 กรกฎาคม 2011 เมื่อต้องการได้รับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ต้องแน่ใจว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: จะสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้กล่าวถึงความพร้อมใช้งานของ Windows 4.0 การค้นหาและการคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) สำหรับ Windows 4.0 การค้นหา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Search 4.0

4.0 การค้นหาของ Windows ช่วยให้คุณสามารถทำการค้นหาการโต้ตอบแบบทันทีของคอมพิวเตอร์ของคุณ 4.0 การค้นหาของ Windows ช่วยให้คุณค้นหาและแสดงตัวอย่างเอกสาร ข้อความอีเมล แฟ้มเพลง รูปถ่าย และรายการอื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์

โปรแกรมค้นหาใน 4.0 การค้นหาของ Windows เป็นการบริการของ Microsoft Windows ที่ใช้ โดยโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office OneNote 2007 คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้ค้นหา การจัดทำดัชนีเนื้อหาของโปรแกรม และ การขอรับผลลัพธ์การโต้ตอบแบบทันทีเมื่อคุณค้นหาในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง

4.0 การค้นหาของ Windows รวมถึงการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • การสนับสนุนสำหรับการจัดทำดัชนีเอกสารที่เข้ารหัสลับของระบบแฟ้มภายในเครื่อง
 • ลักษณะพิเศษที่ลดลงบน Microsoft Exchange เมื่อคุณทำดัชนีอีเมลในโหมดออนไลน์ และไม่มีแคชภายในเครื่อง (.ost)
 • การสนับสนุนสำหรับการจัดทำดัชนีของกล่องจดหมายของผู้รับมอบสิทธิ์ออนไลน์
 • การสนับสนุนสำหรับไคลเอนต์-ในไคลเอนต์แบบสอบถามระยะไกลไปยังที่ตั้งที่เป็นดัชนีที่ใช้ร่วมกัน
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำดัชนี
 • โปรแกรมดูหน้าตัวอย่างที่เร็วขึ้นปรับปรุงสำหรับ Windows XP
 • การตั้งค่า Group Policy ต่อผู้ใช้
 • โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows สำหรับข้อผิดพลาดของ Watson
 • สนับสนุนสำหรับองค์กรใหม่ต่อไปนี้วัตถุนโยบายกลุ่ม:

  นโยบายของคอมพิวเตอร์

  • ป้องกันการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งแบบแผน Naming สากล (UNC) การจัดทำดัชนีจาก'แผงควบคุม'
  • ป้องกันไม่ให้กำหนดตำแหน่งใน'แผงควบคุม'
  • ป้องกันไม่ให้เพิ่มโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันให้กับดัชนีโดยอัตโนมัติ
  • อนุญาตให้ใช้สำหรับการทำดัชนีของแฟ้มที่เข้ารหัสลับ
  • ปิดใช้งานตัวทำดัชนี'ย้อนกลับ'เศษ
  • ป้องกันไม่ให้เครื่องไคลเอนต์ทำดัชนีแบบสอบถามจากระยะไกล
  • อนุญาตให้ใช้สำหรับการทำดัชนีของกล่องจดหมายของผู้รับมอบสิทธิ์ออนไลน์
  • ป้องกันการเพิ่มผู้ใช้ระบุตำแหน่งที่ตั้งเมื่อต้องการ ตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด เมนู
  • การเปิดใช้งานการควบคุมปริมาณสำหรับการจัดทำดัชนีจดหมายแบบออนไลน์

  นโยบายต่อผู้ใช้

  • ป้องกันการเพิ่ม UNC สถานที่เก็บลงในดัชนีจาก'แผงควบคุม'
  • ป้องกันไม่ให้กำหนดตำแหน่งใน'แผงควบคุม'
  • ป้องกันการทำดัชนีบางเส้นทาง
  • เริ่มต้นเส้นทางที่เป็นดัชนี
  • เส้นทางเริ่มต้นที่ถูกแยกออก
แพคเกจ Windows 4.0 การค้นหามีดังนี้:
 • แม่แบบ'นโยบายกลุ่ม' (Search.adm หรือ Search.admx /l) สำหรับการจัดการนโยบายกลุ่มวัตถุที่ครอบคลุมหลายรุ่น Windows Desktop Search และค้นหาของ Windows
 • Add-in สำหรับแฟ้มบนเครือข่ายของ Microsoft สำหรับแพคเกจ Windows XP และ Windows Server 2003 ที่

  Add-in นี้ได้อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  918996 ความพร้อมใช้งานของการค้นหาเดสก์ท็อปของ Windows โปรแกรมเพิ่มสำหรับแฟ้มบนเครือข่าย Microsoft
  Add-in นี้ทำให้โฟลเดอร์ "My Documents" ดัชนีที่มีการเปลี่ยนเส้นทางการค้นหาของ Windows Add-in นี้ยังช่วยให้ค้นหาของ Windows การรายการดัชนีที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายระยะไกล โดยค่าเริ่มต้น add-in นี้มาสำหรับระบบปฏิบัติการ 32 บิตได้รับการสนับสนุน
เมื่อคุณติดตั้งแพคเกจ Windows 4.0 การค้นหา คุณติดตั้งต่อไปนี้:
 • XmlLite

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XmlLite ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  915865แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง XmlLite จะพร้อมใช้งานสำหรับรุ่น 32 บิตของ Windows XP ที่มี Service Pack 2 การ
  914783 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง XmlLite จะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 1 และ Windows XP Professional x64 Edition
 • IFilters

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IFilters ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  915800โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows Desktop Search document IFilters ใน Windows XP และ Windows Server 2003
4.0 การค้นหาของ Windows สนับสนุนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • เวอร์ชั่น 32 บิตของ Windows Vista Service Pack 1 การ (SP1)
 • เวอร์ชั่น 64 บิตของ Windows Vista sp1
 • เวอร์ชั่น 32 บิตของ Windows XP ที่เป็นรุ่น Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • เวอร์ชั่น 64 บิตของ Windows XP มีเป็น Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • เวอร์ชั่น 32 บิตของ Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2
 • เวอร์ชั่น 64 บิตของ Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2
 • Windows Server 2008
 • หน้าแรกของ Windows Server
กระบวนการติดตั้ง Windows 4.0 การค้นหาโดยอัตโนมัติปรับรุ่น Windows เดสก์ท็อปค้นหา (WDS) 2.6 และรุ่นที่ใหม่กว่าของ WDS ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่นของ WDS ที่เก่ากว่า WDS 2.6 ใช้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก เครื่องมือการเอารุ่นก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณติดตั้ง Windows 4.0 การค้นหา

หมายเหตุ การติดตั้ง Windows 4.0 การค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้วบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 จะใช้บริการเทอร์มินัลบนคอมพิวเตอร์ด้วย นอกจากนี้ ต้องใช้บริการเทอร์มินัลสำหรับ 4.0 ค้นหาของ Windows เมื่อต้องการทำงานอย่างถูกต้อง โดยค่าเริ่มต้น บริการเทอร์มินัลมีการกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณอาจได้ถูกปิดใช้งานด้วยตนเอง หรือ โดยซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น ถ้าบริการเทอร์มินัลถูกปิดการใช้งาน การติดตั้ง Windows 4.0 การค้นหาจะล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด 643

เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะของบริการเทอร์มินัล และเริ่มการบริการถูกปิดใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด services.mscแล้ว กด ENTER
 2. ค้นหาตำแหน่งของบริการเทอร์มินัล
 3. ถ้าการ สถานะ บริการไม่ได้ตั้งให้ เริ่มต้นใช้งานคลิกขวาบริการ และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 4. ในการ ชนิดการเริ่มต้น แสดงรายการ คลิก โดยอัตโนมัติคลิก นำไปใช้แล้ว คลิก เริ่ม.

  หมายเหตุ ถ้าการติดตั้ง Windows 4.0 การค้นหาไม่สำเร็จเนื่องจากบริการเทอร์มินัลถูกปิดใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเริ่มต้นการติดตั้ง Windows 4.0 การค้นหาเดี๋ยวนี้
ในการดูแลระบบ Windows 4.0 การค้นหาและการแก้ไขเส้นบอกแนว แวะไปที่ไซต์เว็บ Technet Microsoft ต่อไปนี้:
คู่มือผู้ดูแล Windows ค้นหา 4.0
http://technet2.microsoft.com/windowsserver2008/en/library/f98696ed-6e3e-47b7-ab38-511439bce7ae1033.mspx?mfr=true
การคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้วย Windows ค้นหา 4.0
http://technet2.microsoft.com/windowsserver2008/en/library/84c1c305-baaa-4352-b55a-45daaebf18df1033.mspx?mfr=true
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพ็คเกจ Windows Vista และ Windows Server 2008 เวอร์ชั่น 32 บิตในขณะนี้

หมายเหตุ แพคเกจ Windows Vista เวอร์ชั่น 32 บิตและแพคเกจ Windows Server 2008 ประกอบด้วยทรัพยากรสำหรับภาษา 36

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพ็คเกจ Windows Vista และ Windows Server 2008 64 บิตเดี๋ยวนี้

หมายเหตุ แพคเกจ Windows Vista 64 บิตและแพคเกจ Windows Server 2008 ประกอบด้วยทรัพยากรสำหรับภาษา 36

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows XP เวอร์ชั่น 32 บิตในขณะนี้

หมายเหตุ แพคเกจ Windows XP เวอร์ชั่น 32 บิตประกอบด้วยตัวติดตั้งภาษาแบบสแตนด์อโลนที่ 22 ซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows XP ที่ใช้ x64 เดี๋ยวนี้

หมายเหตุ แพคเกจ Windows XP 64 บิตประกอบด้วยตัวติดตั้งภาษาแบบสแตนด์อโลนที่ 10 ซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพ็คเกจ Windows Server 2003 และ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 32 บิตทันที

หมายเหตุ แพคเกจ Windows Server 2003 เวอร์ชั่น 32 บิตและแพคเกจ Windows บ้าน Server ประกอบด้วยตัวติดตั้งภาษาแบบสแตนด์อโลนที่ 22 ซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Server 2003 ที่ใช้ x64 เดี๋ยวนี้

หมายเหตุ แพคเกจ Windows Server 2003 64 บิตประกอบด้วยตัวติดตั้งภาษาแบบสแตนด์อโลนที่ 10 ซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาของ Windows แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/desktopsearch/default.mspx

เซอร์วิสแพ็คอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายภาษาสำหรับการค้นหาของ Windows 4.0

แพคเกจ MUI สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 ประกอบด้วยการติดตั้งแพคเกจภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกาสั้น ENU) ที่ประกอบด้วยทรัพยากรสำหรับ 30 ภาษาต่อไปนี้:
 • โปรตุเกสในบราซิล (ขั้น-BR PTB)
 • บัลแกเรีย (bg-BG BGR)
 • จีน – ประยุกต์ (CHS zh-CN)
 • จีน – ดั้งเดิม (CHT zh-TW)
 • โครเอเชีย (hr-HR HRV)
 • เช็ก (cs-CZ CSY)
 • เดนมาร์ก (da-DK DAN)
 • ดัตช์ (nl-NL NLD)
 • เอสโตเนีย (ETI อ-EE)
 • ฟินแลนด์ (fi-FI ชำระ)
 • ภาษาฝรั่งเศส (fr-FR FRA)
 • เยอรมัน (de-DE DEU)
 • กรีก (el-GR ELL)
 • ฮังการี (hu-HU HUN)
 • อิตาลี (ไอที-IT ITA)
 • ญี่ปุ่น (ja-JP JPN)
 • ภาษาเกาหลี (ko-KR KOR)
 • ลัตเวีย (lv-LV LVI)
 • ลิทัวเนีย (lt-LT LTH)
 • นอร์เวย์ - บ็อกมัล (nb-NO NOR)
 • โปแลนด์ (pl-PL PLK)
 • ภาษาโปรตุเกส (ขั้น-PT PTG)
 • โรมาเนีย (ROM ro-RO)
 • รัสเซีย (ru-RU RUS)
 • สโลวัก (sk-SK ท้องฟ้า)
 • สโลวีเนีย (sl-SI SLV)
 • ภาษาสเปน (es-ES ESN)
 • สวีเดน (sv-SE SVE)
 • ภาษาไทย (th-TH THA)
 • ตุรกี (tr-TR TRK)
กระบวนการติดตั้ง MUI 4.0 ค้นหาของ Windows โดยอัตโนมัติอัพเกรดรุ่น WDS 2.6 MUI และ WDS MUI รุ่นที่ใหม่กว่า ถ้าคุณมี Windows และ Windows MUI รุ่นภาษาอังกฤษ และถ้าคุณมี WDS ที่อยู่ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษติดตั้งแบบสแตนด์อโลน รุ่นก่อนหน้านี้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก เครื่องมือการเอารุ่นก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณติดตั้ง MUI 4.0 Windows ค้นหา

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจหลายภาษาผู้ใช้อินเทอร์เฟซชุดสำหรับ Windows ค้นหา 4.0 แสดงตัวอย่างสำหรับ Windows Server 2003 (KB940157) ตอนนี้

หมายเหตุ การ MUI สำหรับ Windows Server 2003 ประกอบด้วยทรัพยากรสำหรับ 30 ภาษา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจหลายภาษาผู้ใช้อินเทอร์เฟซชุดสำหรับ Windows ค้นหา 4.0 แสดงตัวอย่างสำหรับ Windows XP (KB940157) ตอนนี้

หมายเหตุ MUI สำหรับ Windows XP ประกอบด้วยทรัพยากรสำหรับ 30 ภาษา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940157 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2556 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Windows Desktop Search
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Home Server
Keywords: 
kbexpertiseinter kbinfo atdownload kbmt KB940157 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:940157

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com