ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ตัว "vssadmin รายการเขียน" คำสั่งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003: "ข้อผิดพลาด: 0x8000FFFF "

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 940184 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งผู้เขียนรายการ vssadminบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ใด ๆ

หมายเหตุ คำสั่งผู้เขียนรายการ vssadminรายการตัวเขียนสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูลที่สมัครใช้งานไว้
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด: 0x8000FFFF
 • เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งของเหตุการณ์: VSS
  รหัสเหตุการณ์: 12302
  บริการสำเนาเงาเสียง: คำอธิบายข้อผิดพลาด: ตรวจพบความไม่สอดคล้องภายในในการพยายามติดต่อตัวเขียน shadow copy service กรุณาตรวจสอบเพื่อดูว่า เหตุการณ์บริการและบริการ Shadow Copy ของไดรฟ์ข้อมูลที่ทำได้อย่างถูกต้อง
 • รายการว่างเปล่า

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีเสียหายของรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EventSystem\{26c409cc-ae86-11d1-b616-00805fc79216}\Subscriptions

การแก้ไข

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกแก้ไขปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มและทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50498
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกวิธีแก้ไขปัญหาไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ บทความนี้ไม่มีอยู่สำหรับใช้ กับ Windows Vista, Windows Server 2008 หรือระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า รีสตาร์ท กับ Windows Vista และ Windows Server 2008 ติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Windows ได้ตามรายการ พยายามลงทะเบียนคอมโพเนนต์เฉพาะ ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้ สามารถให้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจทำให้คุณสามารถติดตั้ง Windows เมื่อต้องการแก้ไขได้

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด Regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  \Subscriptions HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EventSystem\ {26c409cc-ae86-11d1-b616-00805fc79216 }
 3. บนเมนูแก้ไขคลิกลบและจากนั้น คลิกใช่เพื่อยืนยันว่า คุณต้องการลบคีย์ย่อยนี้
 4. ออกจาก Registry Editor
 5. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด services.mscแล้ว คลิกตกลง
 6. คลิกขวาบริการต่อไปนี้หนึ่งในแต่ละครั้ง สำหรับแต่ละการบริการ คลิกเริ่มใหม่:
  • ระบบเหตุการณ์ COM +
  • โปรแกรมประยุกต์ระบบ COM +
  • ผู้ให้บริการสำเนาเงาของซอฟต์แวร์ของ Microsoft
  • Shadow Copy ของไดรฟ์ข้อมูล
 7. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
 8. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ ผู้เขียนรายการ vssadminแล้ว กด ENTER
 9. ถ้าตัวเขียน VSS จะแสดงรายการอยู่ในขณะนี้ ปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนที่เหลือ

  ถ้าไม่แสดงตัวเขียน VSS พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง
  • %windir%\system32 /d ซีดี
  • หยุดสุทธิ vss
  • หยุดสุทธิ swprv
  • regsvr32 ole32.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
  • regsvr32 /i eventcls.dll
  • regsvr32 vss_ps.dll
  • vssvc /register
  • regsvr32 /i swprv.dll
  • regsvr32 es.dll
  • regsvr32 stdprov.dll
  • regsvr32 vssui.dll
  • regsvr32 msxml.dll
  • regsvr32 msxml3.dll
  • regsvr32 msxml4.dll
  หมายเหตุ คำสั่งสุดท้ายอาจทำงานได้สำเร็จ
 10. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ ผู้เขียนรายการ vssadminแล้ว กด ENTER
 11. ยืนยันว่า ตัวเขียน VSS จะแสดงรายการอยู่ในขณะนี้

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นส่วนนี้แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940184 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Keywords: 
kberrmsg kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme kbmt KB940184 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:940184

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com