Kilka problemów może występować po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 930178 (MS07-021) na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2 lub z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP4

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 940275 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 930178 (MS07-021) na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2 lub Windows 2000 z dodatkiem SP4 może występować jeden lub kilka z niżej wymienionych symptomów.

Symptom 1

Rozważmy następujący scenariusz. Na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2 lub Windows 2000 z dodatkiem SP4 użytkownik używa Kreatora importu certyfikatów w celu zaimportowania certyfikatu do magazynu certyfikatów zaufanych głównych urzędów certyfikacji. W tym scenariuszu jest wyświetlany pusty komunikat. Komunikat zawiera przyciski Tak i Nie. Kliknięcie przycisku Tak powoduje pomyślne zainstalowanie certyfikatu.

Zamiast pustego komunikatu powinien być wyświetlany następujący komunikat potwierdzenia:
Za chwilę zostanie zainstalowany certyfikat z urzędu certyfikacji, który rzekomo reprezentuje: Nazwa_urzędu_certyfikacjiInformacje_o_certyfikacie Czy chcesz zainstalować ten certyfikat?
Uwaga: W tym komunikacie Nazwa_urzędu_certyfikacji to symbol zastępczy nazwy urzędu certyfikacji, zaś Informacje_o_certyfikacie to symbol zastępczy informacji dotyczących danego certyfikatu.

Ten problem występuje, jeśli użytkownik uruchomi Kreatora importu certyfikatów przy użyciu konta, które nie ma praw administratora.

Symptom 2

Użytkownik loguje się na komputerze przenośnym z systemem Windows XP z dodatkiem SP2 przy użyciu konta, które nie ma praw administratora. Następnie mimo niskiego poziomu energii baterii w obszarze powiadomień nie jest wyświetlane w dymku tekstowe ostrzeżenie Alarm o niskim poziomie energii baterii. W obszarze powiadomień nadal może być wyświetlany żółty trójkąt ze znakiem wykrzyknika. Jednak może nie być wyświetlane tekstowe ostrzeżenie w dymku.

Symptom 3

Spada wydajność komputera przenośnego z systemem Windows XP z dodatkiem SP2. Ponadto komputer może przestać odpowiadać, gdy zostanie wyświetlone ostrzeżenie Alarm o niskim poziomie energii baterii. Te symptomy występują, gdy są spełnione następujące warunki:
 • Użytkownik loguje się na komputerze przy użyciu konta, które nie ma praw Administratora.
 • Użytkownik loguje się na komputerze przy użyciu opcji Przełącz użytkownika.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące pobierania dla systemu Windows XP

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows XP (KB940275).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje dotyczące poprawki dla systemu Windows XP

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, wersje dla komputerów z procesorami x86
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Crypt32.dll5.131.2600.3272598,52813-Dec-200704:42x86SP2
Winsrv.dll5.1.2600.3272292,86413-Dec-200704:42x86SP2

Informacje dotyczące poprawek dla systemu Windows 2000

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4).

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, wersje dla komputerów z procesorami x86
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Crypt32.dll5.131.2195.7147534,28814-Nov-200711:32x86Not Applicable
Cryptnet.dll5.131.2195.692663,76007-Apr-200523:24x86Not Applicable
Cryptsvc.dll5.0.2195.703978,09620-Apr-200519:38x86Not Applicable
Psbase.dll5.0.2195.7020117,52007-Apr-200523:24x86Not Applicable
Sp3res.dll5.0.2195.71366,258,68828-May-200707:56x86Not Applicable
Userenv.dll5.0.2195.7134396,56014-Nov-200711:32x86Not Applicable
Winhttp.dll5.1.2600.1557331,77611-Oct-200407:04x86Not Applicable
Winsrv.dll5.0.2195.7148245,52014-Nov-200711:32x86Not Applicable
Wintrust.dll5.131.2195.6824167,18424-Mar-200402:17x86Not Applicable
Winsrv.dll5.0.2195.7148245,52014-Nov-200711:32x86UNIPROC
Updspapi.dll6.2.29.0371,42413-Oct-200505:59x86Not Applicable

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .

Więcej informacji

Aby zainstalować certyfikat na komputerze, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik certyfikatu, który chcesz zainstalować na komputerze.

  Uwaga: Plik certyfikatu ma rozszerzenie nazwy crt.
 2. Kliknij dwukrotnie plik certyfikatu, a następnie kliknij kartę Ogólne.
 3. Kliknij przycisk Zainstaluj certyfikat.
 4. W Kreatorze importu certyfikatów kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij opcję Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów na podstawie typu certyfikatu, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacji zabezpieczeń MS07-021, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/poland/technet/security/Bulletin/MS07-021.mspx
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia go z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Numer ID artykułu: 940275 - Ostatnia weryfikacja: 31 grudnia 2008 - Weryfikacja: 6.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix atdownload kbexpertiseadvanced kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB940275

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com