เก็บโฟลเดอร์สาธารณะอาจใช้เวลาหลายนาทีในการกำหนดใช้บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007 อิน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 940462 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณได้ Microsoft Exchange Server 2007 สภาพแวดล้อมที่มีโฟลเดอร์สาธารณะจำนวนมากเก็บแพร่กระจายออกผ่านการเชื่อมโยง (WAN) ของเครือข่ายบริเวณกว้างช้า ในสถานการณ์เช่นนี้ เก็บโฟลเดอร์สาธารณะบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007 ที่อาจใช้เวลาหลายนาทีในการกำหนดใช้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Exchange 2007 พยายามติดต่อเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่มีการเก็บโฟลเดอร์สาธารณะเมื่อมีการเก็บโฟลเดอร์สาธารณะถูกเมาท์ ลักษณะการทำงานนี้สร้างการเรียกขั้นตอนระยะไกล (RPC) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่านการเชื่อมโยง WAN RPC สามารถใช้เวลาหลายนาทีสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น หน่วงเวลาที่ยาวเกิดขึ้นก่อน mounts เก็บโฟลเดอร์สาธารณะ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดาวน์โหลด และติดตั้ง 2 Rollup การปรับปรุงสำหรับ Exchange 2007 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 1 ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Exchange หรือยกเลิกการปรับปรุง ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940462 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB940462 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:940462

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com