การปรับปรุงที่มีอยู่ที่รวม Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 โปรแกรมเข้าจัดการเซิร์ฟเวอร์ใน Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 940518 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

สแนปอินโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์มีคุณลักษณะใหม่ใน Windows Server 2008 ที่แนะนำผู้ดูแลผ่านทางการติดตั้ง การกำหนดค่า และการจัดการ Windows Server 2008 บทบาทและลักษณะการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการ Server แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/servermanagement.mspx
โดยค่าเริ่มต้น Windows Server 2008 รวมบทบาทเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์เปิดใช้งานการรวมกันของบทบาทที่เพิ่มเติมและลักษณะการทำงานที่มีอยู่ จาก ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ และออก จาก Windows Update เว็บไซต์เป็นการปรับปรุงที่เลือกกำหนดได้กับ Windows Server 2008 บทบาทหนึ่งที่พร้อมใช้งานเป็นการปรับปรุงเป็น Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 1 (SP1) ปรับปรุงนี้โปรแกรมสำหรับการจัดการเซิร์ฟเวอร์ใน Windows Server 2008 อย่างสมบูรณ์รวม WSUS 3.0 SP1 โปรแกรมจัดการการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ การปรับปรุงนี้ช่วยให้คุณใช้สแน็ปอินโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์และตัวช่วยสร้างการติดตั้ง ตั้งค่าคอนฟิก และจัดการ WSUS 3.0 SP1

ถ้าคุณไม่ได้วางแผนที่จะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ WSUS 3.0 SP1 เต็มที่รวมคอนโซลการจัดการการติดตั้ง หรือ ถ้าคุณวางแผนที่จะติดตั้งคอนโซลการจัดการการ SP1 การ 3.0 WSUS เฉพาะ ไม่ใช้การปรับปรุงนี้ ถ้ามีการติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ WSUS 3.0 SP1 เต็มที่รวมคอนโซลการจัดการ การปรับปรุงนี้ช่วยให้คุณใช้โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดการ WSUS

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับปรุง

<a0>$$$$</a0>Microsoft::

windows Server 2008 รุ่น 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2008 Server Manager (KB940518)

windows Server 2008 รุ่น 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 Server Manager แพคเกจ Edition (KB940518) 64

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

ค้นหาการปรับปรุงสำหรับ Windows (KB940518)ในการมุมมองที่ติดตั้งการปรับปรุงสินค้า หรือในนั้นโปรแกรมและคุณลักษณะรายการใน'แผงควบคุม' ถ้าการปรับปรุงสำหรับ Windows (KB940518)ไม่ปรากฏขึ้นมา ไม่มีการติดตั้งการปรับปรุง

คำแนะนำในการติดตั้ง

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่า งานการตั้งค่าคอนฟิกที่เริ่มต้น โปรแกรม จัดการเซิร์ฟเวอร์ และกระบวนการ Servermanagercmd.exe ไม่ได้ใช้ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง คุณต้องยังล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อติดตั้งการปรับปรุงนี้
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงจากเว็บไซต์ของ Microsoft ที่แสดงไว้ในส่วน "ข้อมูลปรับปรุง"
 2. คลิกสองครั้งที่แพคเกจการดาวน์โหลดเพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการติดตั้ง ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการดำเนินการติดตั้ง
 3. ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเปิดโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์:
  • คลิกเริ่มการทำงานคลิกขวาคอมพิวเตอร์แล้ว คลิกจัดการ.
  • คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์.
  • คลิกที่แถบเปิดใช้ด่วน และจากนั้น คลิกตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์.
  หมายเหตุ:ถ้า WSUS 3.0 SP1 ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่เหลือ
 4. ในโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์โฮมเพ คลิกเพิ่มหน้าที่ในการข้อมูลสรุปของบทบาทส่วน
 5. ในการเลือกบทบาทหน้านี้เพิ่มตัวช่วยสร้างบทบาทคลิกเพื่อเลือกบริการการปรับปรุงของ windows Serverจากรายชื่อของ role ที่พร้อมใช้งาน
 6. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างเพิ่มหน้าที่การทำการติดตั้ง

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกโปรแกรม.
 2. ภายใต้โปรแกรมและคุณลักษณะคลิกมุมมองที่ติดตั้งการปรับปรุง.
 3. ในรายการโปรแกรมปรับปรุงการติดตั้งภายใต้กลุ่ม Microsoft Windows คลิกสองครั้งการปรับปรุงสำหรับ Windows (KB940518)จากนั้น ทำตามคำแนะนำเพื่อเอาการปรับปรุงสำหรับโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์

ปัญหาที่ทราบ

ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงและ WSUS 3.0 SP1 Admin คอนโซลนี้เท่านั้น คุณไม่สามารถติดตั้งใด ๆ อื่น ๆ หน้าที่การใช้ Add Wizard บทบาทเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอาโปรแกรมที่ปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 จัดการเซิร์ฟเวอร์ (KB940518)
หมายเหตุ:ปัญหานี้เป็นการถาวรใน Windows Server 2008 SP2 และสูงกว่า


ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์รายงานความล้มเหลวในการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง

ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์รายงานความล้มเหลวในการติดตั้งในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณใช้โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์เพื่อติดตั้ง WSUS 3.0 SP1 และคุณต้องการให้คอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นการติดตั้งเริ่มต้น
 • คุณได้เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากคุณติดตั้ง WSUS 3.0 SP1 ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้องรายงานว่า การติดตั้งล้มเหลว และที่ ได้สร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การปรับปรุงพบ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลด
ไม่มีการกระทำต้องการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ หลังจากที่คุณปิดตัวช่วยสร้างเพิ่มหน้าที่ โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์แสดงว่า มีการติดตั้ง WSUS 3.0 SP1

บนคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Windows เว็บ Server 2008 ด้วยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 จัดการเซิร์ฟเวอร์ (KB940518) ติดตั้ง บทบาทของเซิร์ฟเวอร์ และบริการบทบาทที่แสดงด้านล่างปรากฏอยู่นอกเหนือจากการบริการการปรับปรุงของ Windows Server However, installation of these server roles is not supported on Windows Web Server 2008 and only the Web Server role should be installed.
 • เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน
 • Application Server Foundation
 • Web Server (IIS) Support
 • COM+ Network Access
 • TCP Port Sharing
 • Windows Process Activation Service Support
  • HTTP Activation
  • Message Queuing Activation
  • TCP Activation
  • Named Pipes Activation
 • Distributed Transactions
  • Incoming Remote Transactions
  • Outgoing Remote Transactions
  • WS-Atomic Transactions
 • File Services
 • ระบบแฟ้มที่แจกจ่าย
  • DFS Replication
Additionally, the File Server Resource Manager (FSRM) feature and the Indexing Service feature appear as role services of the File Services role. You can install these features by using the Add Roles Wizard.
 • File Services
 • File Server Resource Manager
 • Windows Server 2003 File Services
  • บริการทำดัชนี
หมายเหตุ:If you choose to install File Server Resource Manager, the installation of File Server Resource Manager does succeed. However, you receive an error message because the configuration cannot be applied to this feature on Windows Web Server 2008. File Server Resource Manager is still fully functional as a feature despite this error message.

System requirements

You must be running a release version of Windows Server 2008 that has an installation option other than Server Core.

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

To avoid restarting the computer, make sure that the Initial Configuration Tasks, Server Manager, and the Servermanagercmd.exe process are not running during the installation process.

Language features

This installation package is designed for all language versions of Windows Server 2008. These include English versions, localized versions, and language interface packs.

The installation package for the update for Server Manager automatically installs the update for the Server Manager language pack that matches the locale that is selected for the operating system.

The Server Manager update is fully localized in all the languages that are supported by Windows Server 2008. These languages are as follows:
 • Chinese-Simplified
 • Chinese-Traditional
 • เช็ก
 • ดัทช์
 • ฮังการี
 • ภาษาอังกฤษ
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • อิตาลี
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • โปรตุเกส
 • รัสเซีย
 • สเปน
 • สวีเดน
 • ตุรกี

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
948014คำอธิบายของแพคเกจ Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940518 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2
Keywords: 
kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB940518 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:940518

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com