Propusna mo? prenosa je manja od o?ekivane za 3G WWAN karticu sa podacima u operativnom sistemu Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 940646 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Koristite 3G be?i?nu regionalnu mre?nu (WWAN) karticu sa podacima na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista. WWAN kartica sa podacima koristi vezu koja samo prima podatke. Me?utim, mo?ete otkriti da je propusna mo? mnogo manja od propusne mo?i iste 3G WWAN kartice sa podacima kada koristite ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Microsoft Windows XP.

UZROK

Do ovog problema dolazi zbog na?ina na koji se automatsko pode?avanje prozora za TCP prijem koristi u operativnom sistemu Windows Vista za veze koje samo primaju podatke.

Windows Vista dobija procenu vremena povratnog odziva sistema (RTT) u vreme uspostavljanja veze i svaki put kada se prenosi novi segment podataka. Veza koja samo prima podatke ograni?ena je na jedan RTT uzorak koji se dobija u vreme uspostavljanja veze. Po?to veza samo prima podatke, veza ne mo?e da se ?usmeri? sa stvarnim RTT-om veze. Na primer, po?to se RTT podaci mogu razlikovati iz razli?itih razloga, operacija ?usmeravanja? se izvr?ava da bi se procenio smisleni RTT koriste?i uklapanje trenutnih i prethodnih RTT podataka. Me?utim, ako veza ne mo?e da se usmeri sa stvarnim RTT-om veze, procena proizvoda ka?njenja propusnog opsega (BDP) koju Vista dobija tako?e je neta?na. Zbog toga je prozor za prijem veze ograni?en, a propusna mo? povezane mre?e za prenos se umanjuje.

Napomena Windows XP ne podr?ava funkciju automatskog pode?avanja prozora za TCP prijem. Umesto toga, mora da se konfiguri?e stati?na vrednost u registratoru da bi se pobolj?ala propusna mo?. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
314053 TCP/IP i NBT(NetBIOS) parametri konfiguracije za operativni sistem Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

RE?ENJE

Informacije o ispravci

Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:

Windows Vista, 32-bitne verzije

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 940646.

Windows Vista, 64-bitne verzije

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 940646.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Preduslovi

Nisu potrebni nikakvi preduslovi.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar kada primenite ovu ispravku.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje prethodno objavljenu ispravku.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.

Windows Vista, 32-bitne verzije

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremePlatforma
Netio.sys6.0.6000.20645217,27221. jul 2007.02:31x86
Update.mumNije primenljivo2,22623. jul 2007.23:47Nije primenljivo
X86_dda94a55fd0be0e07fde020cfaa1ca97_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_d933f188751ee3a5.manifestNije primenljivo1,04523. jul 2007.23:47Nije primenljivo
X86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_55188ad6d1608788.manifestNije primenljivo4,16223. jul 2007.23:47Nije primenljivo
X86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_6002b3ddab6caae1.manifestNije primenljivo30,54023. jul 2007.23:47Nije primenljivo
Netiomig.dll6.0.6000.2064549,15221. jul 2007.02:24x86
Netiougc.exe6.0.6000.2064522,01621. jul 2007.01:36x86
Tcpip.sys6.0.6000.20645804,35221. jul 2007.01:37x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.20645167,42421. jul 2007.02:24x86

Windows Vista, 64-bitne verzije

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremePlatformaGrana usluge
Amd64_718b25a71d7a5f59a5b41ccf865aa4f0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_dc37ae70ea4a9d61.manifestNije primenljivo1,05123. jul 2007.23:47Nije primenljivoNije primenljivo
Amd64_baa6201a94c4c3db0678b9af2d1e0118_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_99cc89043968b125.manifestNije primenljivo1,05123. jul 2007.23:47Nije primenljivoNije primenljivo
Amd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_b137265a89bdf8be.manifestNije primenljivo4,17023. jul 2007.23:51Nije primenljivoNije primenljivo
Amd64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_bc214f6163ca1c17.manifestNije primenljivo30,61023. jul 2007.23:51Nije primenljivoNije primenljivo
Netio.sys6.0.6000.20645324,79221. jul 2007.03:52x64Nije primenljivo
Package_1_for_kb940646~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,02223. jul 2007.23:47Nije primenljivoNije primenljivo
Package_2_for_kb940646~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNije primenljivo2,23923. jul 2007.23:47Nije primenljivoNije primenljivo
Update.mumNije primenljivo1,92523. jul 2007.23:47Nije primenljivoNije primenljivo
Wow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_bb8bd0acbe1ebab9.manifestNije primenljivo2,73021. jul 2007.02:43Nije primenljivoNije primenljivo
Wow64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20645_none_c675f9b3982ade12.manifestNije primenljivo24,29723. jul 2007.23:51Nije primenljivoNije primenljivo
Netiomig.dll6.0.6000.2064559,90421. jul 2007.03:25x64Nije primenljivo
Netiougc.exe6.0.6000.2064525,60021. jul 2007.01:58x64Nije primenljivo
Tcpip.sys6.0.6000.206451,192,96021. jul 2007.01:59x64Nije primenljivo
Tcpipcfg.dll6.0.6000.20645232,96021. jul 2007.03:26x64Nije primenljivo
Netiomig.dll6.0.6000.2064549,15221. jul 2007.02:24x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-TCPIP_31BF3856AD364E35_6.0.6000.20645_NONE_C675F9B3982ADE12
Netiougc.exe6.0.6000.2064522,01621. jul 2007.01:36x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-TCPIP_31BF3856AD364E35_6.0.6000.20645_NONE_C675F9B3982ADE12
Tcpipcfg.dll6.0.6000.20645167,42421. jul 2007.02:24x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-TCPIP_31BF3856AD364E35_6.0.6000.20645_NONE_C675F9B3982ADE12

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 940646 - Poslednji pregled: 29. decembar 2007. - Revizija: 2.1
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbvistasp1fix kbbug kbfix kbexpertiseinter kbwinvistapostrtmfix kbqfe kbhotfixserver KB940646

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com