เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะเปิดโฟลเดอร์'เอกสารของฉัน'ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ได้หลังจากที่คุณดำเนินต่อคอมพิวเตอร์จากโหมดไฮเบอร์เนต: "คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรเครือข่ายนี้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 940648 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • ในโดเมน Active Directory มี คุณเซ็ตอัพการแจกจ่าย File System (DFS) ใช้ร่วมกันบนตัวควบคุมโดเมน ใช้ร่วมกันนี้ DFS คือ tolerant ข้อบกพร่อง และโดเมน
  • คุณสามารถใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'เพื่อเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ My Documents ของผู้ใช้ที่อยู่ในโดเมนเพื่อใช้ร่วมกันนี้ DFS
  • คุณสร้างโฟลเดอร์เอกสารของฉันบนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์
  • คุณล็อกออนโดเมนผ่านคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows XP ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • คุณหยุดชั่วคราว (S3) หรือโหมดไฮเบอร์เนต (S4) คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

    หมายเหตุ:เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ถูกหยุดชั่วคราว หรือ hibernated การดำเนินต่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม discontinued การเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมน
หลังจากที่คุณดำเนินต่อกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ในสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์'เอกสารของฉัน' นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
\\ชื่อโดเมน\DFSRoot\ใช้ร่วมกัน\ชื่อผู้ใช้เอกสาร \My ไม่สามารถเข้าถึง คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรเครือข่ายนี้ ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์นี้เพื่อค้นหาถ้าคุณมีสิทธิ์การเข้าถึง

ไม่สามารถอ่านข้อมูลการกำหนดค่าจากตัวควบคุมโดเมน อย่างใดอย่างหนึ่งได้เนื่อง จากเครื่องไม่พร้อมใช้งาน หรือเข้าถึงถูกปฏิเสธได้
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง::
  • ไดรฟ์ไม่ถูกแมปไปใช้ร่วมกัน DFS ที่กำลังถูกใช้สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์'เอกสารของฉัน'
  • การ DFS พาร์ติชันรู้ตาราง (PKT) คือ flushed หลังจากที่คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์กลับสู่โหมดไฮเบอร์เนต
หลังจากปัญหานี้เกิดขึ้น คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ใหม่

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows XP Service Pack 3 (SP3) ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ hotfix ใด ๆ อื่น ๆ ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 พร้อม SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Mup.sys5.1.2600.3360105,34428 2008 Apr10:46x86SP2
Wkssvc.dll5.1.2600.3360134,14428 2008 Apr13:57x86SP2
windows XP ที่ SP3, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Mup.sys5.1.2600.5589105,34428 2008 Apr11:58x86SP3
Wkssvc.dll5.1.2600.5589134,14428 2008 Apr14:05x86SP3

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้ามีตัวควบคุมโดเมนต่าง ๆ ในโดเมน และถ้าไดรฟ์ที่แมปหลาย ๆ เซ็ตอัพ คุณอาจพบความล่าช้ายาวเมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Windows Explorer เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการหน่วงเวลานี้ ล้างแคช PKT เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้อรรถประโยชน์ Dfsutil.exe ร่วมกับ/pktflushพารามิเตอร์

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์ Dfsutil.exe เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องใน Windows XP Service Pack 2 มือสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=49ae8576-9bb9-4126-9761-ba8011fabf38&DisplayLang=en
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ Dfsutil.exe แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/06894C4E-AFF0-4966-B794-E160839C3CE81033.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940648 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbHotfixServer kbmt KB940648 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:940648

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com