Kaip naudojant sistemos atk?rimo ?rank? ?eiti ? sistem? ?Windows 7? arba ?Windows Vista?, jei praradote prieig? prie abonemento

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 940765 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?is straipsnis apra?o, kaip naudojant sistemos atk?rimo ?rank? ?eiti ? sistem? ?Windows 7? arba ?Windows Vista?, jei praradote prieig? prie abonemento.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei negalite ?eiti ? sistem? ?Windows 7? arba ?Windows Vista?, galite pasinaudoti ?Windows 7? arba ?Windows Vista? sistemos atk?rimo ?rankiu.

Galite ne?eiti ? sistem? ?Windows 7? arba ?Windows Vista? esant ?iems scenarijams:
 • 1 scenarijus: neseniai suk?r?te nauj? slapta?od? apsaugotam administratoriaus abonementui. Ta?iau nebeprisimenate ?io slapta?od?io.
 • 2 scenarijus: ?vedate teising? ??jimo slapta?od?, ta?iau sistema ?Windows 7? arba ?Windows Vista? jo nepriima, nes yra sugadinta.
 • 3 scenarijus: panaikinote apsaugot? administratoriaus abonement?. Dabar negalite ?eiti ? kit? administratoriaus abonent?.
 • 4 scenarijus: pavert?te apsaugot? administratoriaus abonement? standartiniu vartotojo abonementu. Dabar negalite ?eiti ? kit? administratoriaus abonent?.
Nor?dami panaudoti sistemos atk?rimo ?rank? ir ?eiti ? sistem? ?Windows 7? arba ?Windows Vista?, jei praradote prieig? prie abonemento, vykdykite ?iuos veiksmus.

Pastaba Kad gal?tum?te tai atlikti, turi b?ti sistemos atk?rimo ta?kas, kai s?kmingai gal?jote ?eiti.
 1. ?d?kite ?Windows Vista? arba ?Windows 7? DVD disk?, tada i? naujo paleiskite kompiuter?.
 2. Gav? ?? prane?im?, paspauskite bet kur? klavi??:
  Paspauskite bet kur? klavi?? sistemai ?krauti i? CD arba DVD disko.
 3. Nustatykite ?ias nuostatas, tada spustel?kite Pirmyn:
  • Diegiama kalba
  • Laiko ir valiutos formatas
  • Klaviat?ra ir ?vesties b?das
 4. Spustel?kite Taisyti kompiuter?, pasirinkite norim? taisyti operacin? sistem? ir spustel?kite Pirmyn.
 5. Spustel?kite Sistemos atk?rimas, tada spustel?kite Pirmyn.
 6. Pasirinkite norim? atk?rimo ta?k?, tada spustel?kite Pirmyn.

  Pastaba Spustel?kite atk?rimo ta?k?, kad atkurtum?te kompiuterio b?sen?, kai s?kmingai gal?jote ?eiti. Panaudoj? sistemos atk?rimo funkcij?, i? naujo ?diekite programas ir naujinimus, kurie buvo pa?alinti. Asmenini? dokument? neprarasite. Ta?iau gali tekti i? naujo ?diegti programas. Taip pat gali tekti i? naujo nustatyti asmeninius parametrus.
 7. Patvirtinkite disk?, kur? norite atkurti, tada spustel?kite Pirmyn.
 8. Spustel?kite Baigti ir paraginus spustel?kite Taip.
 9. Baigus sistemos atk?rimo proces?, spustel?kite Paleisti i? naujo, kad i? naujo paleistum?te kompiuter?.
 10. I? naujo paleid? kompiuter?, spustel?kite U?daryti, kad patvirtintum?te, jog sistemos atk?rimo procesas s?kmingai baigtas.
 11. ?eikite naudodami tinkam? b?d?. Pavyzd?iui, ?eikite, naudodami sen? slapta?od? arba kit? kompiuterio abonement?.
?eidami turite atlikti papildomus veiksmus, priklausomai nuo j?s? scenarijaus.

Papildomi veiksmai 1 scenarijui

 1. ??j? pakeiskite apsaugoto administratoriaus abonemento slapta?od?.
 2. Pakeit? slapta?od?, i? naujo paleiskite kompiuter?. ?sitikinkite, kad galite ?eiti, naudodami nauj?j? slapta?od?.

Papildomi veiksmai 2 scenarijui

 1. ??j? ?sitikinkite, kad kiekvienas vartotojas gali ?eiti ? savo abonement?, naudodamas atitinkamus kredencialus.
 2. Pakeiskite slapta?od? abonementui, kuris negali ?eiti.

Papildomi veiksmai 3 scenarijui

 1. ??j? valdymo skydo elementu ?Vartotojo abonentai? sukurkite nauj? apsaugot? administratoriaus abonement?.
 2. ?eikite naudodami nauj?j? apsaugot? administratoriaus abonement?. Tada panaikinkite sen?j? apsaugot? administratoriaus abonement?, kur? atk?r?te.

  Pastaba Saugos sumetimais nenaudokite atkurtojo apsaugoto administratoriaus abonemento.

Papildomi veiksmai 4 scenarijui

 1. ??j? valdymo skydo elementu ?Vartotojo abonentai? sukurkite nauj? apsaugot? administratoriaus abonement?.
 2. ?eikite naudodami nauj?j? apsaugot? administratoriaus abonement?.
 3. Paverskite sen?j? apsaugot? administratoriaus abonement? standartiniu vartotojo abonementu.

Savyb?s

Straipsnio ID: 940765 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbinfo kbhowto KB940765

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com