Opis ispravke za instalaciju i dostupnost programa Windows Internet Explorer 7

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 940767 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak govori o dostupnosti ispravke za instalaciju i dostupnost programa Windows Internet Explorer 7. Ovaj ?lanak opisuje i promene u iskustvu sa instalacijom i pobolj?anja u korisni?kom interfejsu programa Internet Explorer 7. Pored toga, obuhva?ene su informacije o preuzimanju.

DODATNE INFORMACIJE

Sistemski zahtevi

Internet Explorer 7 mo?e se pokrenuti na bilo kojem od slede?ih operativnih sistema:
 • Windows XP servisni paket 2 (SP2)
 • Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Server 2003 servisni paket 1 (SP1)
Listu minimalnih sistemskih zahteva za pokretanje programa Internet Explorer 7 potra?ite na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://www.microsoft.com/windows/downloads/ie/sysreq.mspx

Funkcije

Listu funkcija programa Internet Explorer 7 potra?ite na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://www.microsoft.com/windows/ie/ie7/about/features/default.mspx

Informacije o preuzimanju

Da biste preuzeli ovu ispravku za Internet Explorer 7, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/default.mspx
Svi korisnici operativnog sistema Windows mogu da instaliraju ovu ispravku sa Web lokacije Windows Update ili sa Web lokacije Microsoft Update.

Lista promena u ispravci za instalaciju i dostupnost programa Windows Internet Explorer 7

 • Windows Genuine Advantage (WGA) provera valjanosti je onemogu?ena.
  Proces Windows Genuine Advantage (WGA) provere valjanosti sada je onemogu?en u ispravci za instalaciju i dostupnost programa Windows Internet Explorer 7. Zahvaljuju?i tome, Internet Explorer 7 mo?ete da instalirate ?ak i ako verzija operativnog sistema Windows koja je instalirana na ra?unaru nije originalna.
 • Traka sa menijima sada je prikazana po podrazumevanoj vrednosti.
  Za razliku od verzije programa Internet Explorer 7 koja je izdata u jesen 2006, traka sa menijima sada je prikazana po podrazumevanoj vrednosti.
 • Stranica ?Prvi utisak? se pokre?e za nove korisnike.
  Prva stranica koja se pojavljuje kada pokrenete Internet Explorer 7 poma?e vam da dovr?ite proces instalacije pregleda?a tako ?to vam daje upit da defini?ete podrazumevanog dobavlja?a pretrage, postavke filtera za phishing i drugo. Na primer, dobijate i upit da li ?elite da omogu?ite ClearType. Pored toga, na stranici ?Prvi utisak? istaknute su neke od najva?nijih funkcija programa Internet Explorer 7.
Za vi?e informacija o tome kako se funkcija ?Automatsko a?uriranje? konfiguri?e i koristi u operativnom sistemu Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
306525 Konfigurisanje i kori??enje funkcije ?Automatsko a?uriranje? u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 940767 - Poslednji pregled: 14. februar 2008. - Revizija: 1.5
ODNOSI SE NA
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbinfo kbwebbrowser kbupdate KB940767

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com