Αναγν. άρθρου: 940782
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Μετά την εγκατάσταση του προσθέτου πρόγραμμα διασκέψεων για το Outlook στο Microsoft Office Outlook 2007 ή το Outlook 2003, το μενού της διάσκεψης και τη γραμμή εργαλείων του Microsoft Office Live Meeting ενδέχεται να μην εμφανίζονται στο Outlook. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε να ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο του προσθέτου πρόγραμμα διασκέψεων για το Outlook και, στη συνέχεια, προβάλετε το μητρώο για να βεβαιωθείτε ότι του προσθέτου πρόγραμμα διασκέψεων για το Outlook είναι ενεργοποιημένη στο Outlook.

Τρόπος ενεργοποίησης του προσθέτου πρόγραμμα διασκέψεων για το Outlook

Αυτόματη επίλυση

Για να ενεργοποιήσετε αυτόματα του προσθέτου πρόγραμμα διασκέψεων για το Outlook, κάντε κλικ την επιδιόρθωση κουμπί ή στη σύνδεση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό Επιδιόρθωσης ".
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Ενεργοποίηση του διασκέψεων προσθέτου για το Outlook
Επίλυσης της Microsoft 50760
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2


Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το διασκέψεων πρόσθετο για το Outlook αυτόματα, κάντε κλικ την επιδιόρθωση κουμπί ή στη σύνδεση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό Επιδιόρθωσης ".
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Απενεργοποιήσετε τη διασκέψεων πρόσθετο για το Outlook
Επίλυσης της Microsoft 50761
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2


Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός μπορεί να είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα, αλλά η αυτόματη επίλυση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την Επιδιόρθωση σε μια μονάδα δίσκου flash ή ένα CD και στη συνέχεια εκτελέστε την στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, μεταβείτε το "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".

Μη αυτόματη επίλυση


Για να ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο του προσθέτου πρόγραμμα διασκέψεων για το Outlook, ακολουθήστε τα βήματα για την έκδοση του Outlook που χρησιμοποιείτε.

Outlook 2007
 1. Ξεκινήστε το Outlook 2007.
 2. Στο μενού Εργαλεία , κάντε κλικ στο κουμπί " Κέντρο αξιοπιστίας". Το στιγμιότυπο για αυτό το βήμα παρατίθεται πιο κάτω.
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο για αυτό το βήμα
 3. Στο παράθυρο διαλόγου " Κέντρο αξιοπιστίας ", κάντε κλικ στην καρτέλα " πρόσθετα ". Το στιγμιότυπο για αυτό το βήμα παρατίθεται πιο κάτω.
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο για αυτό το βήμα
 4. Από το μενού " Διαχείριση ", κάντε κλικ στο κουμπί Πρόσθετα COMκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου " Πρόσθετα COM ", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Microsoft διασκέψεων προσθέτου για το Microsoft Office Outlook και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Το μενού της διάσκεψης και τη γραμμή εργαλείων του Live Meeting εμφανίζονται.
Outlook 2003
 1. Ξεκινήστε το Outlook 2003.
 2. Στο μενού Βοήθεια , κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft Office Outlook.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft Office Outlook , κάντε κλικ στο κουμπί " Ανενεργά στοιχεία".
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου " Ανενεργά στοιχεία ", κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft διασκέψεων προσθέτου για το Microsoft Office Outlookκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft Office Outlook , κάντε κλικ στο κουμπί " OK".
Το μενού της διάσκεψης και τη γραμμή εργαλείων του Live Meeting εμφανίζονται.

Εξετάζει το μητρώο για να προσδιορίσετε εάν του προσθέτου πρόγραμμα διασκέψεων για το Outlook είναι ενεργοποιημένη

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στον επεξεργαστή μητρώου, εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
 3. Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο για τον Επεξεργαστή μητρώου
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins
 4. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε διπλό κλικ στο LoadBehavior. Εάν η τιμή είναι 3 στο πλαίσιο δεδομένα τιμής , του προσθέτου πρόγραμμα διασκέψεων για το Outlook ενεργοποιείται.

Ελέγξετε τη φόρτωση του προσθέτου πρόγραμμα διασκέψεων για το Outlook

Ενός προσθέτου COM πρέπει να καταχωρηθεί με κάθε εφαρμογή του Office που εκτελείται. Να καταχωρηθεί με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, του προσθέτου θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα δευτερεύον κλειδί χρησιμοποιώντας το ProgID ως το όνομα για το κλειδί, στις ακόλουθες θέσεις μητρώου:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<OfficeApp>\Addins\<ProgID> </ProgID> </OfficeApp>
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\<OfficeApp>\Addins\<ProgID> </ProgID> </OfficeApp>
Προσθέτου μπορούν να παρέχουν τιμές σε αυτές τις θέσεις κλειδιών για ένα φιλικό εμφανιζόμενο όνομα και μια πλήρη περιγραφή. Επιπλέον, το πρόσθετο στο πρόγραμμα πρέπει να καθορίσετε τη συμπεριφορά επιθυμητό φορτίο, χρησιμοποιώντας μια τιμή DWORD που ονομάζεται LoadBehavior. Αυτή η τιμή καθορίζει τον τρόπο του προσθέτου έχει φορτωθεί από το κεντρικό πρόγραμμα.

Του προσθέτου πρόγραμμα διασκέψεων για το Outlook χρησιμοποιεί τις τιμές LoadBehavior 2 για απενεργοποιημένη και 3 για να ενεργοποιηθεί.

Εάν το HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins - LoadBehavior καταχώρηση μητρώου έχει οριστεί στο 3:
 • Στο παράθυρο διαλόγου "Πρόσθετα COM", διασκέψεις του Microsoft προσθέτου Outlook εγγραφής θα επιλεγεί.

Εάν το HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins - LoadBehavior καταχώρηση μητρώου έχει οριστεί σε 2:
 • Στο παράθυρο διαλόγου "Πρόσθετα COM", διασκέψεις του Microsoft προσθέτου Outlook εγγραφής δεν επιλέγεται.

Οι ρυθμίσεις μητρώου για πρόσθετα COM μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο του υπολογιστή ή το λογαριασμό του χρήστη που έχει εισέλθει στο. Ρυθμίσεις μητρώου που θα εφαρμοστούν στο επίπεδο του υπολογιστή θα αντικαταστήσει τις ρυθμίσεις μητρώου που εφαρμόζονται στο επίπεδο του ο συνδεδεμένος χρήστης.


Επιλύθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το ζήτημα. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, χρειάζεστε πλέον αυτή την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να Επικοινωνήστε με την υποστήριξη.
 • Εκτιμούμε τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτήν τη λύση, αφήστε ένα σχόλιο σχετικά με το "Αυτόματη επίλυση"ιστολόγιο ή στείλτε μας ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το μήνυμα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 940782 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013 - Αναθεώρηση: 3.0
Λέξεις-κλειδιά: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo vkbportal107 vkbportal230 kbmsifixme kbfixme vkbportal238 kbsmbportal kbmt KB940782 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 940782

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com