เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของโปรแกรมปฏิทินการทำงานในการทำงาน 9: "ทำงานไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มอย่าง น้อยหนึ่งรายการมีความจำเป็นที่เรียกใช้ปฏิทิน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941088 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเริ่มโปรแกรม Microsoft ปฏิทินการทำงานใน Microsoft ทำงาน 9 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ทำงานไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มอย่าง น้อยหนึ่งรายการมีความจำเป็นที่เรียกใช้งานปฏิทิน แฟ้มอาจถูกเปลี่ยนชื่อ ลบ หรือย้าย ลองติดตั้งทำงาน และจากนั้น เริ่มต้นโปรแกรมอีกครั้ง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากแฟ้ม Mswkscal.wcd สูญหาย หรือเสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใส่ซีดี 9 ทำงาน ในไดรฟ์ซีดี หรือไดรฟ์ดีวีดี แล้ว กดปุ่ม SHIFT เพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมติดตั้งเริ่มต้น

  หมายเหตุ:หากโปรแกรมติดตั้งเริ่มต้น ออกจากโปรแกรมติดตั้ง
 2. บนเดสก์ท็อป คลิกสองครั้งMy Computer.

  หมายเหตุ:ใน Windows Vista คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  แล้ว คลิกคอมพิวเตอร์.
 3. ค้นหาแฟ้ม Mswkscal.wcd บนซีดีทำงาน 9

  ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้คือ ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแฟ้ม Mswkscal.wcd บนซีดีทำงาน 9:
  ไดรฟ์: \Common\CommApp\Mswkscal.wcd
  หมายเหตุ:ในขั้นตอนนี้ไดรฟ์ระบุอักษรระบุไดรฟ์ของไดรฟ์ซีดีหรือไดรฟ์ดีวีดี
 4. คลิกการMswkscal.wcdแฟ้ม แล้วกด CTRL + C เพื่อคัดลอกแฟ้มไปยังคลิปบอร์ด
 5. ค้นหาแฟ้ม Mswkscal.wcd บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้ คือตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแฟ้ม Mswkscal.wcd บนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ในหนึ่งในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  • % systemdrive %\Documents และ Data\Microsoft\Works\Mswkscal.wcd Users\Application Settings\All
  • % systemdrive %: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\Mswkscal.wcd
  หมายเหตุ
  • ในขั้นตอนนี้% systemdrive %ระบุอักษรระบุไดรฟ์ของไดรฟ์ที่ประกอบด้วย Microsoft Windows โดยค่าเริ่มต้น นี่คือไดรฟ์ c
  • โฟลเดอร์ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์อาจถูกซ่อนอยู่ เมื่อต้องการดูโฟลเดอร์ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
   1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
   2. คลิกการมุมมองแท็บ
   3. ในการการตั้งค่าขั้นสูงรายการ คลิกแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์ภายใต้ซ่อนแฟ้มและโฟลเดอร์.
   4. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
   หมายเหตุ:เมื่อต้องดูแถบเมนูใน Windows Vista คลิกจัดระเบียบบนแถบเครื่องมือ ชี้ไปที่เค้าโครงแล้ว คลิกแถบเมนู.
 6. ถ้าคุณไม่สามารถหาตำแหน่งแฟ้ม Mswkscal.wcd ในขั้นตอนที่ 5 ค้นหาแฟ้ม Mswkscal.wcd โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกค้นหา.
  2. คลิกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดประเภท:Mswkscal.wcdในการชื่อแฟ้มบางส่วนหรือทั้งหมดกล่อง แล้วคลิกค้นหา.
  หมายเหตุ:เมื่อต้องการค้นหาแฟ้ม Mswkscal.wcd ใน Windows Vista ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   แล้ว คลิกค้นหา.
  2. คลิกการค้นหาขั้นสูงประเภท:Mswkscal.wcdในการชื่อ:กล่อง คลิกเพื่อเลือกนั้นรวมไม่ได้จัดทำดัชนี ซ่อน และแฟ้มระบบ (อาจจะช้า)กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกค้นหา.
 7. เมื่อคุณค้นหาแฟ้ม Mswkscal.wcd บนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ เลือกแฟ้ม และจากนั้น ให้กด CTRL + V เพื่อแทนแฟ้ม โดยใช้รุ่นที่คุณคัดลอกจากซีดีทำงาน 9

  หมายเหตุ:คลิกใช่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ว่า คุณต้องการ over-write ไฟล์รุ่นก่อนหน้า
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้ม Mswkscal.wcd รุ่นใหม่ไม่แบบอ่านอย่างเดียว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกขวาMswkscal.wcdแฟ้ม แล้วคลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการทั่วไปแท็บ และคลิกเพื่อยกเลิกการอ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมาย
  3. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
 9. เอาแผ่นซีดี 9 ทำงาน จากไดรฟ์ซีดี หรือ จากไดรฟ์ดีวีดี
 10. กำลังพยายามเริ่มการทำงานของโปรแกรมปฏิทินการทำงานของ Microsoft ในการทำงาน 9
ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเริ่มโปรแกรม Microsoft ปฏิทินการทำงานในการทำงาน 9 คุณอาจต้องการเอาออก และติดตั้งใหม่ 9 ทำงาน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:appwiz.cplแล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ใน Windows Vista คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ประเภท:appwiz.cplในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกappwiz.cplในการโปรแกรมรายการ
 2. ในการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้รายการ คลิกการทำงาน Microsoft 9.0แล้ว คลิกเอาออก.

  หมายเหตุ:ใน Windows Vista คลิกการทำงาน Microsoft 9.0ในรายการโปรแกรม แล้วคลิกถอนการติดตั้ง.
 3. ใส่ซีดี 9 ทำงาน ในไดรฟ์ซีดี หรือไดรฟ์ดีวีดี
 4. หากโปรแกรมติดตั้งไม่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ไดรฟ์: \setup.exeแล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ
  • ใน Windows Vista คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   ประเภท:ไดรฟ์: \setup.exeในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
  • ในขั้นตอนนี้ไดรฟ์ตัวยึดระบุอักษรระบุไดรฟ์ของไดรฟ์ซีดีหรือไดรฟ์ดีวีดี
 5. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อติดตั้งทำงาน 9

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941088 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Works 9
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbmt KB941088 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:941088

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com