บริการของเซิร์ฟเวอร์เสมือนอาจหยุดการตอบสนองเมื่อเริ่มบริการถ้าหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งเครื่องเสมือนมีการกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นของการบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941125 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft เสมือน Server 2005 R2 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง การบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือนอาจหยุดตอบสนองเมื่อมีการเริ่มต้นการให้บริการ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งเครื่องเสมือนมีการกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นของการบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน

เมื่อต้องการกู้คืนจากปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องละทิ้งสถานะของเครื่องเสมือนที่บันทึกไว้ หรือ คุณต้องลบแฟ้มสถานะที่บันทึกไว้ (.vsv) ที่สอดคล้องกันของเครื่องเสมือนด้วยตนเอง

นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของเครื่องจักรเสมือน:
การหมดเวลา cgi
โปรแกรมประยุกต์ CGI ที่ระบุเกินเวลาที่อนุญาตสำหรับการประมวลผล เซิร์ฟเวอร์ได้ลบกระบวนการ
นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซสำหรับบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) (Vswebapp.exe) และบริการ VMRC อีกงาน และคุณสูญเสียการเข้าถึงไปยังมุมมองการจัดการระบบ

สาเหตุ

เครื่องเสมือนอาจหยุดโดยไม่คาดคิดถ้ามีการกำหนดค่าเครื่องเสมือนเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นของการบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน เนื่องจากหยุดเครื่องเสมือนโดยไม่คาดหมาย เครื่องเสมือนปล่อยไม่ทรัพยากรทั้งหมด จากนั้น การบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือนหยุดการตอบสนอง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งานเสมือน Server 2005 R2 Service Pack 1

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
เสมือน Server 2005 R2 Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.virtualserver.interop.dll1.1.603.0206,22416 2007 Aug04:45x86
Microsoft.vmrcclientcontrol.interop.dll1.1.603.037,30416 2007 Aug04:45x86
Vhdmount.dll1.1.603.0150,92016 2007 Aug04:45x86
Vhdmount.exe1.1.603.02,861,47216 2007 Aug04:45x86
Virtualserverlogmessages.dll1.1.603.099,72016 2007 Aug04:45x86
Virtualserverlogmessages.dll1.1.603.099,72016 2007 Aug04:45x86
Vmh.exe1.1.603.0166,80816 2007 Aug04:45x86
Vmm.sys1.1.603.0232,81616 2007 Aug04:45x86
Vmrc.exe1.1.603.0448,40016 2007 Aug04:45x86
Vssrvc.exe1.1.604.03,373,43216 2007 Aug04:45x86
Vswebapp.exe1.1.603.01,788,80816 2007 Aug04:45x86
Vswriter.dll1.1.603.0327,56016 2007 Aug04:45x86
เสมือน Server 2005 R2 Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.virtualserver.interop.dll1.1.603.0206,22416 2007 Aug04:46x86
Microsoft.vmrcclientcontrol.interop.dll1.1.603.037,30416 2007 Aug04:46x86
Vhdmount.dll1.1.603.0150,92016 2007 Aug04:46x86
Vhdmount.exe1.1.603.02,861,47216 2007 Aug04:46x86
Virtualserverlogmessages.dll1.1.603.099,72016 2007 Aug04:46x86
Virtualserverlogmessages.dll1.1.603.099,72016 2007 Aug04:46x86
Vmh.exe1.1.603.0269,20816 2007 Aug04:46x64
Vmm.sys1.1.603.0297,84016 2007 Aug04:46x64
Vmrc.exe1.1.603.0649,10416 2007 Aug04:46x64
Vssrvc.exe1.1.604.06,018,93616 2007 Aug04:46x64
Vswebapp.exe1.1.603.03,238,79216 2007 Aug04:46x64
Vswriter.dll1.1.603.0505,22416 2007 Aug04:46x64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

ปิดใช้งานเครื่องเสมือน หรือปิดบัญชี guest ระบบปฏิบัติการ แทนที่ของสถานะการบันทึก

วิธีที่ 2

  1. สร้างเครื่องเสมือนที่มีว่างเปล่าเสมือนฮาร์ดดิสก์
  2. เชื่อมต่อเครื่องเสมือนกับเครือข่ายเสมือนเดียวกันเป็นเครื่องเสมือนปัญหา
  3. เปิดใช้งานบนเครื่องเสมือนที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1
  4. เครื่องเสมือนปัญหาการคืนค่า

วิธีที่ 3

หากเครื่องเสมือนไม่มีการให้ฟังก์ชันการทำงานที่เชื่อมต่อเครือข่าย เอาการ์ดเครือข่ายเสมือนที่ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครื่องเสมือน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941125 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Virtual Server 2005 R2 Enterprise Edition
  • Microsoft Virtual Server 2005 R2 Standard Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbHotfixServer kbqfe kbmt KB941125 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:941125

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com