การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อยกเว้นของ NullReferenceException เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 ที่ใช้เมธอด ShowDialog และวิธีการระบุเจ้าของ IWin32Window

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941132 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณมี Microsoft โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล 64 บิต ใช้โปรแกรมประยุกต์นี้ShowDialogเมธอด และวิธีการระบุเจ้าของ IWin32Window เมื่อมีการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์นี้ คุณได้รับการNullReferenceExceptionข้อยกเว้น

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ถ้าต้องการดาวน์โหลดการแก้ไขด่วนนี้จาก MSDN Code Gallery โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ดังต่อไปนี้::
http://code.msdn.microsoft.com/KB941132

หมายเหตุ:เก็บรหัส MSDN แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่พบภาษาของคุณปรากฏอยู่ แสดงว่าเพจทรัพยากรของ Code Gallery ไม่มีให้บริการสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีรุ่นที่ใช้ Itanium หรือ x 64 รุ่นที่ใช้.NET Framework 2.0 ติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
.NET Framework 2.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้งาน Windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
System.windows.forms.dll2.0.50727.9225,148,67221 2007 Aug02:58
System.windows.forms.dll2.0.50727.9225,148,67221 2007 Aug03:30
.NET Framework 2.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista รุ่น 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
System.windows.forms.dll2.0.50727.9235,148,67226 2007 Aug22:56
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312483,32817 2007 Feb00:27
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312425,98402 2007 Feb02:19
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312409,60002 2007 Feb00:58
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312430,08007 2007 แจ05:26
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312573,44002 2007 Feb02:18
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312425,98402 พ.ย. 254901:23
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312413,69602 2007 Feb01:03
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312430,08017 2007 Feb00:29
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312450,56002 2007 Feb02:28
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312434,17602 พ.ย. 254901:24
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312425,98402 พ.ย. 254901:25
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312466,94407 2007 แจ05:27
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312430,08005 2007 Jun00:28
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312401,40802 2007 Feb01:11
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312446,46405 2007 Jun00:34
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312425,98402 2007 Feb02:49
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312417,79202 2007 Feb02:54
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312421,88802 2007 Feb02:52
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312536,57605 2007 Feb06:59
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312409,60002 2007 Feb02:59
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312417,79202 2007 Feb02:57
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312376,83205 2007 Jun00:43
System.windows.forms.resources.dll2.0.50727.312380,92805 2007 Jun00:44

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการShowDialogวิธีการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/w61zzfwe.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการNullReferenceExceptionข้อยกเว้น เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.nullreferenceexception (vs.80)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941132 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 2.0 IA64 Edition
  • Microsoft .NET Framework 2.0 x64 Edition
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB941132 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:941132

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com