MS08-040: ช่องโหว่ใน Microsoft SQL Server อาจยอมให้มีการยกระดับสิทธิ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941203 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08-040 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้ระบุ โดยเหล่านี้ปัญหาที่ทราบ ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือที่ภายในของ Microsoft สำหรับการตัดสินค้าจากคลังของสนับสนุนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การสากลบริการเว็บไซต์:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx
ลูกค้าองค์กรสามารถรับการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยผ่านของผู้ติดต่อการสนับสนุนปกติ

เมื่อต้องการใช้ตาราง ค้นหาในสองแถวด้านบนของตาราง ค้นหาตำแหน่งของคอลัมน์หมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงที่ตรงกับรุ่นของ Microsoft SQL Server ที่คุณกำลังใช้อยู่ แถวที่ประกอบด้วย "X" ที่สอดคล้องกับบทความใน Microsoft Knowledge Base ที่อธิบายปัญหาที่ทราบอยู่แล้วสำหรับรุ่นของ SQL Server ที่คุณกำลังใช้อยู่ คลิกที่หมายเลขบทความในคอลัมน์ด้านซ้ายเพื่อดูบทความ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
kb948113kb948110kb948111kb948109kb948108
หมายเลขบทความsql Server 7.0: ใช้ถ้าหมายเลขรุ่นต่อระหว่าง 7.00.1063 7.00.1151GDR 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: ใช้ถ้าหมายเลขรุ่นต่อระหว่าง 8.00.2039 8.00.2049)QFE 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: ใช้ถ้าหมายเลขรุ่นต่อระหว่าง 8.00.2148 8.00.2272sql Server GDR 2005: ใช้ถ้าหมายเลขรุ่นต่อระหว่าง 9.00.3042 9.00.3067SQL Server QFE 2005: ใช้ถ้าหมายเลขรุ่นต่อระหว่าง 9.00.3150 9.00.3230)
957008xx
953743x
953742xx
953741xx
953740xx
953739xx
955250xx

บทความในฐานความรู้ของ Microsoft ที่อธิบายถึงปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบที่อ้างถึงในตารางนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
957008sql Server 2005 Service Pack 2 จะไม่สำเร็จอัพเดตเมื่อคุณพยายามติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย KB948108 หรือการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย KB948109
953743สนับสนุนวิธีการใช้โปรแกรมปรับปรุงไปยัง SQL Server 7.0
953742sql Server 2000 และ MSDE 2000 installers หยุดการบริการที่อ้างถึง
953741sql Server 2005 installers หยุดการบริการที่อ้างถึง
953740วิธีการระบุ และการเปิดใช้งานการปิดใช้งานอินสแตนซ์ SQL Server ใน SQL Server 2000
953739sql Server 2005 installers ไม่ปรับปรุงอินสแตนซ์ของบริการ SQL Server ที่อยู่ในสถานะที่ถูกปิดใช้งาน

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่อธิบายถึงแพคเกจแต่ละสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจแต่ละสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
948108คำอธิบาย MS08-040: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ QFE 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL: 8 กรกฎาคม 2008
948109คำอธิบาย MS08-040: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDR 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL: 8 กรกฎาคม 2008
948110คำอธิบาย MS08-040: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDR 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: 8 กรกฎาคม 2008
948111คำอธิบาย MS08-040: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ QFE 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: 8 กรกฎาคม 2008
948113คำอธิบาย MS08-040: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SQL Server 7.0: 8 กรกฎาคม 2008

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ถ้าการติดตั้งไม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถหยุดบริการต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่กับบริการ SQL Server เริ่มคำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่า บริการทั้งหมดอยู่ในสถานะถูกต้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ และข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่พบด้วยรุ่นที่เฉพาะเจาะจงของซอฟต์แวร์นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
953742SQL Server 2000 and MSDE 2000 installers stop dependent services
953741SQL Server 2005 installers stop dependent services

How to determine whether SQL Server was successfully updated

To verify that SQL Server was successfully updated, follow these steps:
 1. Find the version number of the instance or the instances of SQL Server.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  321185วิธีการระบุรุ่นของ SQL Server และรุ่นของคุณ
 2. The SQL Server update is successful if the query analyzer returns a version of the Sqlserver.exe file that is listed in the following table.
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ผลิตภัณฑ์รุ่น
  SQL Server 2005 GDR9.00.3068
  SQL Server 2005 QFE9.00.3233
  SQL Server 2000 GDR8.00.2050
  SQL Server 2000 QFE8.00.2273
  sql Server 7.07.00.1152
อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถตรวจสอบการบันทึกการติดตั้งสำหรับข้อความ "สำเร็จ" แฟ้มบันทึกการติดตั้งมักจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์ตำแหน่ง:
SQL Server 2000%WINDIR%
sql Server 2005Bootstrap\LOG\Hotfix Server\90\Setup SQL %PROGRAMFILES%\Microsoft
หมายเหตุ:สำหรับฐาน Windows ภายในข้อมูล (WYukon), ติดตั้งล็อกแฟ้มดังกล่าวโดยปกติแฟ้มต่อไปนี้:
ผลิตภัณฑ์: Windows ฐานข้อมูลภายใน (WYukon)
ตำแหน่งที่ตั้ง: %TEMP%\ssee_10.log
สำหรับการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถูกบันทึกไว้เมื่อสิ้นสุดของล็อกไฟล์

ข้อความที่ 1
ความสำเร็จ ต้องการการเริ่มระบบใหม่
รหัสการส่งออกที่ส่งคืน: 3010
ข้อความ 2
101.063: SQL DLL: สรุปสถานะตัวอย่าง
101.063: SQL DLL: สถานะของตัวอย่าง: MSSQLServer - สำเร็จ
101.063: SQL DLL: สถานะของตัวอย่าง: SQLTools - สำเร็จ
101.063: SQL DLL: SuccessInstallation() 0 ที่ส่งคืน
ข้อความที่ 3
ผลิตภัณฑ์: ฐานข้อมูลภายในบริษัทที่ Windows--การกำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

แพคเกจ GDR

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ SQL Server 2000 Service Pack 4
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Updatelauncher.exe5.2.3790.12888,70425 2008 พฤษภาคม21:45x86
Spupdsvc.exe6.2.29.025,82426 2007 dec02:26x64
Osql.exe2000.80.2050.057,34425 2008 พฤษภาคม21:44x86
Replmerg.exe2000.80.2050.0163,84025 2008 พฤษภาคม21:44x86
Replrec.dll2000.80.2050.0315,39225 2008 พฤษภาคม21:44x86
Sqlservr.exe2000.80.2050.09,154,56025 2008 พฤษภาคม21:44x86
Osql.exe2000.80.2039.057,34425 2008 พฤษภาคม21:45x86
Sqlbootldr.exe1.4.1535.032,76825 2008 พฤษภาคม21:45x86
Sqlstpcustomdll.dll1.4.1535.03,336,19222 2008 พฤษภาคม21:57x64
Spupdsvc.exe6.2.29.022,75226 2007 dec02:26x86
Sqlstpcustomdll.dll1.4.1535.02,316,28825 2008 พฤษภาคม21:45x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ Itanium ของ SQL Server 2000 Service Pack 4
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
impprov.dll2000.80.2050.02442243/8/200814:23ia64
MSGPROX.dll2000.80.2050.01889283/8/200814:22ia64
ODSOLE70.dll2000.80.2050.01510403/8/200814:23ia64
osql.exe2000.80.2050.01495043/8/200812:40ia64
PFCLNT80.dll2000.80.2050.011873283/8/200814:31ia64
qrdrsvc.exe2000.80.2050.03568643/8/200814:35ia64
replmerg.exe2000.80.2050.03752963/8/200812:41ia64
REPLPROV.dll2000.80.2050.05376003/8/200814:22ia64
replrec.dll2000.80.2050.07751683/8/200812:40ia64
REPLSUB.dll2000.80.2050.06410243/8/200814:22ia64
rinitcom.dll2000.80.2050.06548483/8/200814:22ia64
semmap.DLL2000.80.2050.01612803/8/200814:21ia64
snapshot.exe2000.80.2050.0911363/8/200814:22ia64
sqlagent.EXE2000.80.2050.010613763/8/200814:33ia64
sqldiag.exe2000.80.2050.03348483/8/200814:24x86
SQLDMO.dll2000.80.2050.0138603523/8/200814:34ia64
sqlservr.exe2000.80.2050.0249251843/8/200812:40ia64
sqlvdi.dll2000.85.2101.03389443/8/200814:31ia64
SVRNETCN.dll2000.80.2050.04270083/8/200814:20ia64
xpstar.DLL2000.80.2050.08729603/8/200814:23ia64
สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ SQL Server 2000 Desktop Engine (WMSDE)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มวันที่เวลาขนาดแฟ้ม
Atl71.dll7.10.3077.030 2004 พฤศจิกายน02:0589,088
dbmslpcn.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0220,480
Dbmsshrn.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0221,504
Msvcp71.dll7.10.3077.030 2004 พฤศจิกายน02:05499,712
Msvcr71.dll7.10.3052.430 2004 พฤศจิกายน02:05348,160
Distrib.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:3661,440
Impprov.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม02:03102,400
Mergetxt.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0639,656
Msgprox.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม01:5694,208
Rdistcom.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02425,984
Replagnt.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:028,192
Repldist.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0277,824
Repldp.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0294,208
Repldsui.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0222,016
Repldts.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0294,208
Replerrx.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:06101,096
Replmerg.exe2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:28163,840
Replprov.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:29237,568
Replprox.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02196,608
Replrec.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม10:29315,392
Replsub.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:32270,336
Replsync.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02110,592
Rinitcom.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:33278,528
Snapshot.exe2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:3461,440
Spresolv.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0676,544
Sqldistx.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:06170,744
Sqlinitx.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:06142,064
Sqlmergx.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:06178,920
Sqlresld.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0235,840
Ssradd.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0647,856
Ssravg.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0647,864
Ssrdown.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0624,312
Ssrmax.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0647,864
Ssrmin.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0647,864
Ssrpub.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0624,832
Ssrup.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0624,824
Replres.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02159,744
Msxmlsql.dll1.0.1045.007 2005 Apr08:27851,128
Msxmlsql.rll1.0.1045.007 2005 Apr08:2750,360
Axscphst.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0261,440
Bcp.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:26122,880
Cldtcstp.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:3577,824
Cldtcstp.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:0628,672
Cnfgsvr.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:2961,440
Cnvrem.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:2894,208
Cnvsvc.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:2361,440
Custtask.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02364,544
Dcomscm.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:2911,776
Dtcsetup.exe4.71.1015.016-ก.ค.-199903:27584,416
Dtsffile.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02126,976
Dtspkg.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:021,986,560
Dtspump.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02507,904
Dtsrun.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:4233,792
Osql.exe2000.80.2050.008 2008 มีนาคม02:0557,344
Pfclnt80.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม01:59430,080
Scm.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:5286,016
Semmap.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม01:5352,224
Semnt.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0269,632
Sqdedev.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02126,976
Sqladhlp.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200512:5073,728
Sqldmo.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:274,362,240
Sqlmangr.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200512:0781,920
Sqlredis.exe5.0.2919.6304พฤษภาคม-04-200514:0610,223,144
Sqlsvc.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02110,592
Sqlvdi.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:4043,008
Svrnetcn.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม03:42110,592
Svrnetcn.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200512:1834,304
W95scm.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0241,984
Axscphst.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:5028,672
Bcp.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:029,216
Custtask.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0248,640
Dtsffile.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:5028,672
Dtspkg.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02208,896
Dtspump.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:50102,400
Dtsrun.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:5024,576
Pfclnt80.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:5028,672
Semmap.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:5032,768
Semnt.rll2000.80.382.018 2001 Apr13:2112,288
Sqladevn.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:026,656
Sqldmo.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02585,728
Sqlmangr.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:5098,304
Sqlsvc.rll2000.80.382.018 2001 Apr13:2112,288
Svrnetcn.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0216,896
Wn95scm.hพฤษภาคม-09-200115:081,341
W95scm.libพฤษภาคม-04-200511:247,070
Atxcore.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:3137,376
Cmdwrap.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200512:235,632
Comnevnt.dll2000.80.194.026 2004 Apr09:35319,488
Dbghelp.dll6.3.17.006 2004 Aug06:38940,032
Msdbi.dll6.10.8226.026 1999 Aprวันที่ 14:00102,672
Mssql.mib26 2004 Apr09:4626,740
Odsole70.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม02:0469,632
Opends60.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0210,240
Sqlagent.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0212,288
Sqlagent.exe2000.80.2050.008 2008 มีนาคม01:59323,584
Sqlatxss.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0236,864
Sqlboot.dll2000.80.2050.013 2008 มีนาคม23:01140,312
Sqlcmdss.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0243,520
Sqlctr.hพฤษภาคม-09-200114:464,516
Sqlctr.ini26 2004 Apr09:3719,984
Sqlctr80.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0240,960
Sqldata.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02815,104
Sqlimage.dll5.0.2031.126 1999 Aprวันที่ 14:0036,112
Sqlmaint.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200512:07167,936
Sqlrepss.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0265,536
Sqlservr.exe2000.80.2050.008 2008 มีนาคม05:539,154,560
Sqlsnmp.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0253,760
Sqlsort.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม01:53589,824
Sqlstbss.exe2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200512:186,144
Ssmsad70.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0221,504
Ssmslpcn.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0218,432
Ssmsrp70.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0222,016
Ssmssh70.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0220,480
Ssmsvi70.dll2000.80.194.0Aug-06-200015:5132,823
Ssnetlib.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0286,016
Ssnmpn70.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0210,240
Ums.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม05:4935,328
W9xctrs.reg14 2001 Apr14:3612,438
Xplog70.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0243,520
Xpqueue.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0245,056
Xprepl.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02155,648
Xpsqlbot.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:027,680
Xpstar.dll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม02:02311,296
Atxcore.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200511:294,608
Odsole70.rll2000.80.382.018 2001 Apr13:2120,480
Sqlagent.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0253,248
Sqlatxss.rll2000.80.194.0Aug-06-200015:5024,576
Sqlcmdss.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:025,632
Sqlevn70.rll2000.80.2050.008 2008 มีนาคม01:5245,056
Sqlmaint.rll18 2001 Apr13:2132,768
Sqlrepss.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:025,120
Sqlstbss.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200512:183,584
Xplog70.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:026,656
Xpstar.rll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:0236,864
Master.mdfพฤษภาคม-04-200513:3213,893,632
Mastlog.ldfพฤษภาคม-04-200513:32524,288
Model.mdfพฤษภาคม-04-200513:32655,360
Modellog.ldfพฤษภาคม-04-200513:32524,288
Msdbdata.mdfพฤษภาคม-04-200513:313,145,728
Msdblog.ldfพฤษภาคม-04-200513:31524,288
80sp1 tools.sql14 2001 Apr14:5472,550
80sp2 tools.sql04 2001 Oct08:381,639
80sp3 tools.sql21 2002 Oct05:29141,004
80sp4 tools.sql26 2007 dec05:46132,852
Ansiview.sql05-ก.ค.-200014:0433,853
Instcat.sqlพฤษภาคม-04-200512:35956,866
Instdist.sql26 2007 dec05:44749,709
Instlang.sql21 2002 Oct05:1836,298
Instls.sqlพฤษภาคม-09-200115:0552,628
Instmsdb.sql22 2005 Apr07:56747,032
Messages.sql19-เม.ย.-200502:21734,339
Odsole.sql26 2004 Apr09:371,873
Oledbsch.sql05-ก.ค.-200014:0510,190
Procsyst.sql26 2007 dec05:39552,068
Replcom.sql08 2008 มีนาคม01:541,214,694
Replmerg.sql08 2008 มีนาคม10:351,151,444
Replsys.sql26 2007 dec05:441,096,209
Repltran.sql26 2007 dec05:44999,165
Servmsgs.sqlพฤษภาคม-04-200512:4858,772
Sp1_repl.sql24 2001 Apr04:251,742,437
Sp1_serv_uni.sql14 2001 Apr14:36140,748
Sp2_repl.sql13 2001 Oct10:36674,264
Sp2_serv_uni.sql04 2001 Oct08:1815,622
Sp3_repl.sql05-ธ.ค.-200201:52557,890
Sp3_replcom.sql08 2008 มีนาคม01:541,214,694
Sp3_replmerg.sql08 2008 มีนาคม10:351,151,444
Sp3_replsys.sql26 2007 dec05:441,096,209
Sp3_repltran.sql26 2007 dec05:44999,165
Sp3_serv_uni.sql19-เม.ย.-200502:21104,898
Sp4_serv_uni.sql08 2008 มีนาคม01:40156,802
Sqldmo.sqlพฤษภาคม-04-200512:25186,441
Sysmessages.symพฤษภาคม-04-200513:32731,156
Upgrade.sqlก.ค.-08-200407:49387,712
U_tables.sql25 Sep 200403:0955,444
Web.sql05-ก.ค.-200014:1716,324
Xpstar.sql19-เม.ย.-200502:2173,114
Dbnetlib.dll2000.85.1117.029-Apr-200400:00106,496
Odbcbcp.dll2000.85.1117.029-Apr-200400:0124,576
Sqlsrv32.dll2000.85.1117.029-Apr-200400:00421,888
Sqlsrv32.rll2000.85.1117.029-Apr-200400:0090,112
Sqlunirl.dll2000.80.2039.0พฤษภาคม-04-200514:02192,512
สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ SQL Server 2005 Service Pack 2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmdsrv.exe9.0.3068.01489460826 08 Feb22:08x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3068.029595226 08 Feb22:08x86
Msdtssrvr.exe9.0.3068.020584026 08 Feb22:08x86
Nsservice.exe9.0.3068.02152026 08 Feb22:08x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3068.079976026 08 Feb22:08x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3068.01691226 08 Feb22:08x86
Sqlaccess.dll2005.90.3068.035022426 08 Feb22:08x86
Sqlservr.exe2005.90.3068.02918350426 08 Feb22:08x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3068.072193626 08 Feb22:08x86
Sqlwb.exe2005.90.3068.082382426 08 Feb22:08x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ Itanium ของ SQL Server 2005 Service Pack 2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmdsrv.exe9.0.3068.04876289627-Feb-083:55IA-64
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3068.029595226 08 Feb22:08x86
Msdtssrvr.exe9.0.3068.020174427-Feb-083:55IA-64
Nsservice.exe9.0.3068.02152027-Feb-083:55x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3068.079976027-Feb-083:55x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3068.01691227-Feb-083:55x86
Sqlaccess.dll2005.90.3068.035176027-Feb-083:55x86
Sqlservr.exe2005.90.3068.07253352027-Feb-083:55IA-64
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3068.079976026 08 Feb22:08x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3068.072193626 08 Feb22:08x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
Sqlwb.exe2005.90.3068.082382426 08 Feb22:08x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ SQL Server 2005 Service Pack 2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmdsrv.exe9.0.3068.03012609627-Feb-082:54x64
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3068.029595226 08 Feb22:08x86
Msdtssrvr.exe9.0.3068.020174427-Feb-082:54x64
Nsservice.exe9.0.3068.02152027-Feb-082:54x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3068.079976027-Feb-082:54x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3068.01691227-Feb-082:54x86
Sqlaccess.dll2005.90.3068.035739227-Feb-082:54x86
Sqlservr.exe2005.90.3068.03962676827-Feb-082:54x64
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3068.079976026 08 Feb22:08x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3068.072193626 08 Feb22:08x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
Sqlwb.exe2005.90.3068.082382426 08 Feb22:08x86
สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของฐานข้อมูลภายใน Windows (WYukon)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มวันที่เวลาขนาดแฟ้ม
Ssdebugps.dll2005.90.1399.014 2005 Oct09:5357,560
Atl80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct06:2695,744
Mfc80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct06:261,093,632
Mfc80chs.dll8.0.50727.4214 2005 Oct06:2640,960
Mfc80cht.dll8.0.50727.4214 2005 Oct06:2645,056
Mfc80deu.dll8.0.50727.4214 2005 Oct06:2665,536
Mfc80enu.dll8.0.50727.4214 2005 Oct06:2657,344
Mfc80esp.dll8.0.50727.4214 2005 Oct06:2661,440
Mfc80fra.dll8.0.50727.4214 2005 Oct06:2661,440
Mfc80ita.dll8.0.50727.4214 2005 Oct06:2661,440
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4214 2005 Oct06:2649,152
Mfc80kor.dll8.0.50727.4214 2005 Oct06:2649,152
Mfc80u.dll8.0.50727.4214 2005 Oct06:261,079,808
Microsoft.vc80.atl.manifest21-ก.ค.-200507:46456
Microsoft.vc80.crt.manifest19 Sep 200500:33522
Microsoft.vc80.mfc.manifest21-ก.ค.-200507:46550
Microsoft.vc80.mfcloc.manifest13 2005 Jun19:08705
Msvcp80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct06:26548,864
Msvcr80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct06:26626,688
Sqlvdi.dll2000.85.2102.006 2007 Apr16:55122,368
Sqlwep.dll2005.90.1399.014 2005 Oct09:5388,792
Dbghelp.dll6.6.7.510 2007 Feb12:091,039,728
Instapi.dll2005.90.1399.014 2005 Oct09:3735,032
Sqlboot.dll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2950,032
Sqldumper.exe2005.90.3042.010 2007 Feb12:2968,976
Sqlwriter.exe2005.90.3042.010 2007 Feb12:2989,968
Sqlwtsn.exe9.0.3042.010 2007 Feb12:2999,696
Sqlwvss.dll2005.90.3042.010 2007 Feb12:29181,616
Sqlwvss_xp.dll2005.90.3042.010 2007 Feb12:29180,080
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2320,848
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2322,384
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2321,872
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2921,872
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2921,360
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2920,848
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2923,408
Atl80.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:48114,688
Mfc80.dll8.0.50727.4223 Sep 200508:161,093,632
Mfc80chs.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:5840,960
Mfc80cht.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:5845,056
Mfc80deu.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:5865,536
Mfc80enu.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:5857,344
Mfc80esp.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:5861,440
Mfc80fra.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:5861,440
Mfc80ita.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:5861,440
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:5849,152
Mfc80kor.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:5849,152
Mfc80u.dll8.0.50727.4223 Sep 200508:161,079,808
Mfcm80.dll8.0.50727.4223 Sep 200508:1669,632
Mfcm80u.dll8.0.50727.4223 Sep 200508:1657,344
Msvcm80.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:48479,232
Msvcp80.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:48548,864
Msvcr80.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:48626,688
Sqlctr90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2967,952
Batchparser90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb12:09127,856
Msxmlsql.dll2005.90.3042.010 2007 Feb12:23870,256
Odsole70.dll2005.90.1399.014 2005 Oct09:4557,048
Opends60.dll2005.90.1399.014 2005 Oct09:4521,208
Sqlaccess.dll2005.90.3068.027 2008 Feb05:08350,224
Sqlctr.h10 2007 Feb05:3710,863
Sqlctr.ini10 2007 Feb05:3749,786
Sqlmaint.exe2005.90.3042.010 2007 Feb12:2978,192
Sqlos.dll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2917,776
Sqlresld90.dll2005.90.1399.014 2005 Oct09:4919,160
Sqlresourceloader.dll2005.90.1399.014 2005 Oct09:4917,624
Sqlscm90.dll2005.90.1399.014 2005 Oct09:5029,912
Sqlservr.exe2005.90.3068.027 2008 Feb05:0829,183,504
Sqlsvc90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb12:29106,864
Sqlwep uni.mof13 2005 Oct23:33140,306
Sqlwep xp.mof9 2007 Feb22:39141,098
Xmlrw.dll2.0.3609.010 2007 Feb12:30169,840
Xmlrwbin.dll2.0.3609.010 2007 Feb12:30123,760
Xpadsi90.exe2005.90.1399.014 2005 Oct09:5348,856
Xplog70.dll2005.90.3042.010 2007 Feb12:3040,816
Xpsqlbot.dll2005.90.3042.010 2007 Feb12:3022,384
Xpstar90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb12:30295,792
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:563,072
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:5549,880
Odsole70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:5518,648
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:231,740,144
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2322,896
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:559,432
Xplog70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:5511,992
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:23155,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.19:2357,048
Odsole70.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.19:2320,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:232,118,000
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2324,944
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.19:239,432
Xplog70.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.19:2312,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:23162,160
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct09:4649,880
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct09:4418,648
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.014 2005 Oct09:469,432
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct09:4611,992
Msxmlsql.rll2005.90.1399.003 2006 แจ15:1857,048
Odsole70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ15:1720,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:232,109,808
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2326,480
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.003 2006 แจ15:179,432
Xplog70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ15:1712,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:23162,672
Msxmlsql.rll2005.90.1399.013 2006 แจ15:0058,072
Odsole70.rll2005.90.1399.013 2006 แจ15:0020,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:232,066,800
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.013 2006 แจ14:569,432
Xplog70.rll2005.90.1399.013 2006 แจ14:5612,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.0Dec-06-200514:3649,880
Odsole70.rll2005.90.1399.0Dec-06-200514:3718,648
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.0Dec-06-200514:369,432
Xplog70.rll2005.90.1399.0Dec-06-200514:3611,992
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005 2006 แจ17:0849,880
Odsole70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ17:0818,648
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005 2006 แจ17:089,432
Xplog70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ17:0811,992
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct09:4854,488
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct09:สีกัน20,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:231,982,320
Sqlmaint.rll2005.90.1399.014 2005 Oct09:5020,184
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.014 2005 Oct09:499,432
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct09:4912,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:23160,112
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct09:5053,976
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct09:5020,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:231,941,872
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct09:5011,992
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:29159,600
Msxmlsql.rll2005.90.1399.028 2006 Jun22:2852,512
Odsole70.rll2005.90.1399.028 2006 Jun22:2720,256
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:291,968,496
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2924,944
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.028 2006 Jun22:269,504
Xplog70.rll2005.90.1399.028 2006 Jun22:2712,064
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:29160,112
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct09:5050,904
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct09:4919,160
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:291,834,352
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:29157,040
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005 2006 แจ17:0949,880
Odsole70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ17:0918,648
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:291,740,144
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2922,896
Xplog70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ17:0911,992
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:29155,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.003 2006 แจ15:3056,024
Odsole70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ15:3020,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:292,014,064
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:2925,968
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.003 2006 แจ15:309,432
Xplog70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ15:3012,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb12:29162,160
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb12:502,107,904
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:561,730,048
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb12:522,004,480
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb12:512,099,712
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb12:512,057,216
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb12:511,142,272
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb12:511,106,944
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb12:511,972,736
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb12:541,932,288
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb12:541,958,912
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb12:511,824,256
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb12:49804,352
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb12:50828,928
Master.mdf14 2005 Oct08:064,194,304
Mastlog.ldf14 2005 Oct08:06524,288
Model.mdf14 2005 Oct08:061,245,184
Modellog.ldf14 2005 Oct08:06524,288
Msdbdata.mdf14 2005 Oct08:064,653,056
Msdblog.ldf14 2005 Oct08:06524,288
Mssqlsystemresource1.ldf27 2008 Feb03:19524,288
Mssqlsystemresource1.mdf27 2008 Feb03:1940,239,104
Dbengine_hotfix_install.sql11-ก.ค.-200507:1198
Dbengine_hotfix_uninstall.sql11-ก.ค.-200507:11102
Sysdbupg.sql26 2007 แจ22:30507,324
Sysdbupg_uninstall.sql15-ม.ค.-255021:25124,052
Systemdbsig.sql27 2008 Feb03:26182,590
Systemdbsig.cer27 2008 Feb03:26689
Systemdbsig.dll27 2008 Feb05:0811,280

แพคเกจ QFE

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ SQL Server 2000 Service Pack 4
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Updatelauncher.exe5.2.3790.12888,70420 2008 พฤษภาคม06:30x86
Spupdsvc.exe6.2.29.025,82428 2007 พฤศจิกายน23:10x64
Dtsui.dll2000.80.2273.01,593,34420 2008 พฤษภาคม06:29x86
Impprov.dll2000.80.2273.0102,40020 2008 พฤษภาคม06:29x86
Msgprox.dll2000.80.2273.094,20820 2008 พฤษภาคม06:29x86
Msrpjt40.dll4.10.9424.0188,47320 2008 พฤษภาคม06:29x86
Mssdi98.dll8.11.50523.0239,10420 2008 พฤษภาคม06:29x86
Ntwdblib.dll2000.80.2273.0290,81620 2008 พฤษภาคม06:29x86
Odsole70.dll2000.80.2273.069,63220 2008 พฤษภาคม06:29x86
Osql.exe2000.80.2273.057,34420 2008 พฤษภาคม06:29x86
Pfclnt80.dll2000.80.2273.0430,08020 2008 พฤษภาคม06:29x86
Qrdrsvc.exe2000.80.2273.0192,51220 2008 พฤษภาคม06:29x86
Replmerg.exe2000.80.2273.0163,84020 2008 พฤษภาคม06:29x86
Replprov.dll2000.80.2273.0237,56820 2008 พฤษภาคม06:29x86
Replrec.dll2000.80.2273.0315,39220 2008 พฤษภาคม06:29x86
Replsub.dll2000.80.2273.0270,33620 2008 พฤษภาคม06:29x86
Rinitcom.dll2000.80.2273.0278,52820 2008 พฤษภาคม06:29x86
Semexec.dll2000.80.2273.0856,06420 2008 พฤษภาคม06:29x86
Semmap.dll2000.80.2273.053,24820 2008 พฤษภาคม06:29x86
Snapshot.exe2000.80.2273.061,44020 2008 พฤษภาคม06:29x86
Sqlagent.exe2000.80.2273.0323,58420 2008 พฤษภาคม06:29x86
Sqldiag.exe2000.80.2273.0118,78420 2008 พฤษภาคม06:29x86
Sqldmo.dll2000.80.2273.04,362,24020 2008 พฤษภาคม06:29x86
Sqlfth75.dll2000.80.2273.0102,40020 2008 พฤษภาคม06:29x86
Sqlservr.exe2000.80.2273.09,183,23220 2008 พฤษภาคม06:29x86
Sqlsort.dll2000.80.2273.0589,82420 2008 พฤษภาคม06:29x86
Sqlvdi.dll2000.85.2101.0122,36820 2008 พฤษภาคม06:29x86
Stardds.dll2000.80.2273.0176,12820 2008 พฤษภาคม06:29x86
Svrnetcn.dll2000.80.2273.0110,59220 2008 พฤษภาคม06:29x86
Ums.dll2000.80.2273.035,84020 2008 พฤษภาคม06:29x86
Xpstar.dll2000.80.2273.0311,29620 2008 พฤษภาคม06:29x86
Osql.exe2000.80.2039.057,34420 2008 พฤษภาคม06:30x86
Sqlbootldr.exe1.4.1535.032,76820 2008 พฤษภาคม06:30x86
Sqlstpcustomdll.dll1.4.1535.03,336,19219 2008 พฤษภาคม01:21x64
Spupdsvc.exe6.2.29.022,75228 2007 พฤศจิกายน23:10x86
Sqlstpcustomdll.dll1.4.1535.02,316,28820 2008 พฤษภาคม06:30x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ Itanium ของ SQL Server 2000 Service Pack 4
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
impprov.dll2000.80.2273.02452483/8/20089:57ia64
MSGPROX.dll2000.80.2273.01889283/8/20089:57ia64
ODSOLE70.dll2000.80.2273.01505283/8/20089:57ia64
osql.exe2000.80.2273.01495043/8/20089:57ia64
PFCLNT80.dll2000.80.2273.011878403/8/20089:57ia64
qrdrsvc.exe2000.80.2273.03568643/8/20089:57ia64
replmerg.exe2000.80.2273.03752963/8/20089:57ia64
REPLPROV.dll2000.80.2273.05391363/8/20089:57ia64
replrec.dll2000.80.2273.07782403/8/20089:57ia64
REPLSUB.dll2000.80.2273.06415363/8/20089:57ia64
rinitcom.dll2000.80.2273.06563843/8/20089:57ia64
semmap.DLL2000.80.2273.01623043/8/20089:57ia64
snapshot.exe2000.80.2273.0911363/8/20089:57ia64
sqlagent.EXE2000.80.2273.010618883/8/20089:54ia64
sqldiag.exe2000.80.2273.03343363/8/20089:57ia64
SQLDMO.dll2000.80.2273.0138603523/8/20089:57ia64
sqlservr.exe2000.80.2273.0250030083/8/20089:57ia64
sqlvdi.dll2000.85.2101.03389443/8/20089:58ia64
SVRNETCN.dll2000.80.2273.04275203/8/20089:58ia64
xpstar.DLL2000.80.2273.08734723/8/20089:58ia64
สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ SQL Server 2005 Service Pack 2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3233.012175607 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3233.012790007 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3233.01566967 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3233.016066807 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3233.02222327 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3233.08980727 08 มีนาคม11:06x86
Msadomdx.dll9.0.3233.05022967 08 มีนาคม11:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3233.0159693047 08 มีนาคม11:06x86
Msmdredir.dll9.0.3233.040228087 08 มีนาคม11:06x86
Msmdspdm.dll9.0.3233.02017527 08 มีนาคม11:06x86
Msmdsrv.exe9.0.3233.0149366007 08 มีนาคม11:06x86
Msmgdsrv.dll9.0.3233.060467447 08 มีนาคม11:06x86
Msolap90.dll9.0.3233.043003127 08 มีนาคม11:06x86
Sac.exe9.0.3233.0829687 08 มีนาคม11:06x86
Sqlbrowser.exe2005.90.3233.02427127 08 มีนาคม11:06x86
Sqldumper.exe2005.90.3233.0686327 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3233.02365687 08 มีนาคม11:06x86
Sqlsac.exe2005.90.3233.012462327 08 มีนาคม11:06x86
Sqlsqm.exe9.0.3233.01280247 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwtsn.exe9.0.3233.0993527 08 มีนาคม11:06x86
Svrenumapi.dll2005.90.3233.06149367 08 มีนาคม11:07x86
Dts.dll2005.90.3233.011023607 08 มีนาคม11:06x86
Dtsconn.dll2005.90.3233.02503927 08 มีนาคม11:06x86
Dtspipeline.dll2005.90.3233.06052087 08 มีนาคม11:06x86
Flatfiledest.dll2005.90.3233.02560247 08 มีนาคม11:06x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3233.02647287 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3233.03328247 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3233.01157367 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3233.02959607 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3233.0952567 08 มีนาคม11:06x86
Msdtssrvr.exe9.0.3233.02058487 08 มีนาคม11:06x86
Txlookup.dll2005.90.3233.02447607 08 มีนาคม11:07x86
Txmergejoin.dll2005.90.3233.01408247 08 มีนาคม11:07x86
Nsservice.exe9.0.3233.0215287 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3233.05581047 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3233.07997687 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3233.03369207 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3233.03082487 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3233.02918647 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3233.016763127 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3233.01075447 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.exe9.0.3233.056166647 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010701047 08 มีนาคม11:07x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010946807 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010905847 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010823927 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010660087 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.011438327 08 มีนาคม11:06x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3233.0829687 08 มีนาคม11:06x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3233.011192567 08 มีนาคม11:06x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3233.0169207 08 มีนาคม11:06x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3233.017254647 08 มีนาคม11:06x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3233.013322487 08 มีนาคม11:06x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3233.033822967 08 มีนาคม11:06x86
Bcp.exe2005.90.3233.0686327 08 มีนาคม11:06x86
Chsbrkr.dll12.0.7822.0168484022-Jun-079:22x86
Chtbrkr.dll12.0.7822.0611261622-Jun-079:22x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3233.0461047 08 มีนาคม11:06x86
Distrib.exe2005.90.3233.0706807 08 มีนาคม11:06x86
Fteref.dll12.0.7822.044646422-Jun-079:22x86
Infosoft.dll12.0.7822.046832822-Jun-079:22x86
Korwbrkr.dll12.0.7822.07101622-Jun-079:22x86
Langwrbk.dll12.0.7822.013655222-Jun-079:22x86
Mergetxt.dll2005.90.3233.0322807 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3233.016281847 08 มีนาคม11:06x86
Msfte.dll12.0.7822.0243031222-Jun-079:22x86
Msftefd.exe12.0.7822.06692022-Jun-079:22x86
Msftepxy.dll12.0.7822.09559222-Jun-079:22x86
Msftesql.exe12.0.7822.09559222-Jun-079:22x86
Msgprox.dll2005.90.3233.02002167 08 มีนาคม11:06x86
Msir5jp.dll5.0.2130.0315991222-Jun-079:22x86
Nlhtml.dll12.0.7822.012426422-Jun-079:22x86
Nls400.dll5.0.4217.01224074422-Jun-079:22x86
Odsole70.dll2005.90.3233.0589047 08 มีนาคม11:06x86
Osql.exe2005.90.3233.0532727 08 มีนาคม11:06x86
Query.dll12.0.7822.04848822-Jun-079:22x86
Rdistcom.dll2005.90.3233.06446327 08 มีนาคม11:06x86
Replerrx.dll2005.90.3233.01147127 08 มีนาคม11:06x86
Replisapi.dll2005.90.3233.02729207 08 มีนาคม11:06x86
Replmerg.exe2005.90.3233.03205367 08 มีนาคม11:06x86
Replprov.dll2005.90.3233.05529847 08 มีนาคม11:06x86
Replrec.dll2005.90.3233.07854327 08 มีนาคม11:06x86
Replsub.dll2005.90.3233.04080887 08 มีนาคม11:06x86
Replsync.dll2005.90.3233.01014007 08 มีนาคม11:06x86
Sqlaccess.dll2005.90.3233.03502327 08 มีนาคม11:06x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3233.0471287 08 มีนาคม11:06x86
Sqlagent90.exe2005.90.3233.03497207 08 มีนาคม11:06x86
Sqlcmd.exe2005.90.3233.01433847 08 มีนาคม11:06x86
Sqlctr90.dll2005.90.3233.0676087 08 มีนาคม11:06x86
Sqldiag.exe2005.90.3233.010742007 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmaint.exe2005.90.3233.0778487 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmergx.dll2005.90.3233.01940727 08 มีนาคม11:06x86
Sqlservr.exe2005.90.3233.0292173047 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwep.dll2005.90.3233.0906487 08 มีนาคม11:06x86
Sqsrvres.dll2005.90.3233.0701687 08 มีนาคม11:06x86
Ssradd.dll2005.90.3233.0425207 08 มีนาคม11:07x86
Ssravg.dll2005.90.3233.0430327 08 มีนาคม11:07x86
Ssrmax.dll2005.90.3233.0409847 08 มีนาคม11:07x86
Ssrmin.dll2005.90.3233.0409847 08 มีนาคม11:07x86
Ssrpub.dll2005.90.3233.0302327 08 มีนาคม11:07x86
Tablediff.exe9.0.3233.0870647 08 มีนาคม11:07x86
Thawbrkr.dll12.0.7822.020618422-Jun-079:22x86
Xmlfilt.dll12.0.7822.019799222-Jun-079:22x86
Xmlsub.dll2005.90.3233.01945847 08 มีนาคม11:07x86
Xpadsi90.exe2005.90.3233.0507127 08 มีนาคม11:07x86
Xpqueue.dll2005.90.3233.0568567 08 มีนาคม11:07x86
Xprepl.dll2005.90.3233.0732407 08 มีนาคม11:07x86
Xpstar90.dll2005.90.3233.02985207 08 มีนาคม11:07x86
Autoadmin90.dll2005.90.3233.09016567 08 มีนาคม11:06x86
Connectiondlg.dll9.0.3233.09390327 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3233.027658487 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3233.017172727 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3233.061614327 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3233.048179447 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3233.07219447 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3233.0624887 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmanagerui.dll9.0.3233.060836087 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwb.exe2005.90.3233.08238327 08 มีนาคม11:06x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ Itanium ของ SQL Server 2005 Service Pack 2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3233.012175607 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3233.012790007 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3233.01566967 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3233.016066807 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3233.02222327 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3233.08980727 08 มีนาคม11:24x86
Msadomdx.dll9.0.3233.05022967 08 มีนาคม11:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3233.0159693047 08 มีนาคม11:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3233.0499778807 08 มีนาคม11:24ia64
Msmdredir.dll9.0.3233.062981367 08 มีนาคม11:24ia64
Msmdspdm.dll9.0.3233.02017527 08 มีนาคม11:24x86
Msmdsrv.exe9.0.3233.0489262327 08 มีนาคม11:25ia64
Msmgdsrv.dll9.0.3233.060467447 08 มีนาคม11:06x86
Msmgdsrv.dll9.0.3233.0131748087 08 มีนาคม11:25ia64
Msolap90.dll9.0.3233.043003127 08 มีนาคม11:06x86
Msolap90.dll9.0.3233.079150327 08 มีนาคม11:25ia64
Sac.exe9.0.3233.0829687 08 มีนาคม11:06x86
Sqlbrowser.exe2005.90.3233.05038327 08 มีนาคม11:25ia64
Sqldumper.exe2005.90.3233.0686327 08 มีนาคม11:06x86
Sqldumper.exe2005.90.3233.01889527 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3233.02365687 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3233.06180087 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlsac.exe2005.90.3233.012462327 08 มีนาคม11:06x86
Sqlsqm.exe9.0.3233.01280247 08 มีนาคม11:06x86
Sqlsqm.exe9.0.3233.01280247 08 มีนาคม11:25x86
Sqlwtsn.exe9.0.3233.0993527 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwtsn.exe9.0.3233.0993527 08 มีนาคม11:25x86
Svrenumapi.dll2005.90.3233.06149367 08 มีนาคม11:07x86
Svrenumapi.dll2005.90.3233.023511287 08 มีนาคม11:25ia64
Dts.dll2005.90.3233.035164407 08 มีนาคม11:24ia64
Dtsconn.dll2005.90.3233.07250167 08 มีนาคม11:24ia64
Dtspipeline.dll2005.90.3233.019328247 08 มีนาคม11:24ia64
Flatfiledest.dll2005.90.3233.09078007 08 มีนาคม11:24ia64
Flatfilesrc.dll2005.90.3233.09344247 08 มีนาคม11:24ia64
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3233.03328247 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3233.01157367 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3233.02959607 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3233.0952567 08 มีนาคม11:24x86
Msdtssrvr.exe9.0.3233.02017527 08 มีนาคม11:24ia64
Txlookup.dll2005.90.3233.08581367 08 มีนาคม11:25ia64
Txmergejoin.dll2005.90.3233.05232887 08 มีนาคม11:25ia64
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3233.01566967 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3233.016066807 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3233.02222327 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3233.08980727 08 มีนาคม11:06x86
Nsservice.exe9.0.3233.0215287 08 มีนาคม11:25x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3233.05581047 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3233.07997687 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3233.03369207 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3233.03082487 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3233.02918647 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3233.016763127 08 มีนาคม11:24x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3233.01075447 08 มีนาคม11:24x86
Reportbuilder.exe9.0.3233.056166647 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010946807 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010823927 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010660087 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010701047 08 มีนาคม11:07x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010905847 08 มีนาคม11:06x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3233.0829687 08 มีนาคม11:25x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3233.011192567 08 มีนาคม11:25x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3233.0169207 08 มีนาคม11:25x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3233.017254647 08 มีนาคม11:25x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3233.013322487 08 มีนาคม11:25x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3233.033822967 08 มีนาคม11:06x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3233.042183927 08 มีนาคม11:25ia64
Bcp.exe2005.90.3233.01566967 08 มีนาคม11:24ia64
Chsbrkr.dll12.0.7822.0188349622-Jun-0710:06ia64
Chtbrkr.dll12.0.7822.0615357622-Jun-0710:06ia64
Databasemailprotocols.dll9.0.3233.0461047 08 มีนาคม11:24x86
Distrib.exe2005.90.3233.02007287 08 มีนาคม11:24ia64
Fteref.dll12.0.7822.043315222-Jun-0710:06ia64
Infosoft.dll12.0.7822.0191524022-Jun-0710:06ia64
Korwbrkr.dll12.0.7822.018263222-Jun-0710:06ia64
Langwrbk.dll12.0.7822.033316022-Jun-0710:06ia64
Mergetxt.dll2005.90.3233.0722167 08 มีนาคม11:24ia64
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3233.025456887 08 มีนาคม11:24ia64
Msfte.dll12.0.7822.0707210422-Jun-0710:06ia64
Msftefd.exe12.0.7822.017341622-Jun-0710:06ia64
Msftepxy.dll12.0.7822.013552822-Jun-0710:06ia64
Msftesql.exe12.0.7822.029476022-Jun-0710:06ia64
Msgprox.dll2005.90.3233.05442807 08 มีนาคม11:24ia64
Msir5jp.dll5.0.2130.0382448822-Jun-0710:06ia64
Nlhtml.dll12.0.7822.029578422-Jun-0710:06ia64
Nls400.dll5.0.4217.01475005622-Jun-0710:06ia64
Odsole70.dll2005.90.3233.01792247 08 มีนาคม11:25ia64
Osql.exe2005.90.3233.01249527 08 มีนาคม11:25ia64
Query.dll12.0.7822.012324022-Jun-0710:06ia64
Rdistcom.dll2005.90.3233.018857207 08 มีนาคม11:25ia64
Replerrx.dll2005.90.3233.03102967 08 มีนาคม11:25ia64
Replisapi.dll2005.90.3233.07849207 08 มีนาคม11:25ia64
Replmerg.exe2005.90.3233.09569527 08 มีนาคม11:25ia64
Replprov.dll2005.90.3233.016271607 08 มีนาคม11:25ia64
Replrec.dll2005.90.3233.021483767 08 มีนาคม11:25ia64
Replsub.dll2005.90.3233.011602167 08 มีนาคม11:25ia64
Replsync.dll2005.90.3233.02780407 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlaccess.dll2005.90.3233.03517687 08 มีนาคม11:25x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3233.01142007 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlagent90.exe2005.90.3233.012539127 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlcmd.exe2005.90.3233.05325047 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlctr90.dll2005.90.3233.0676087 08 มีนาคม11:06x86
Sqlctr90.dll2005.90.3233.01310967 08 มีนาคม11:25ia64
Sqldiag.exe2005.90.3233.017735927 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlmaint.exe2005.90.3233.02437367 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlmergx.dll2005.90.3233.04459767 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlservr.exe2005.90.3233.0728269047 08 มีนาคม11:25ia64
Sqlwep.dll2005.90.3233.0906487 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwep.dll2005.90.3233.02206967 08 มีนาคม11:25ia64
Sqsrvres.dll2005.90.3233.01469687 08 มีนาคม11:25ia64
Ssradd.dll2005.90.3233.0947447 08 มีนาคม11:25ia64
Ssravg.dll2005.90.3233.0947447 08 มีนาคม11:25ia64
Ssrmax.dll2005.90.3233.0880887 08 มีนาคม11:25ia64
Ssrmin.dll2005.90.3233.0880887 08 มีนาคม11:25ia64
Ssrpub.dll2005.90.3233.0645367 08 มีนาคม11:25ia64
Tablediff.exe9.0.3233.0870647 08 มีนาคม11:25x86
Thawbrkr.dll12.0.7822.025328822-Jun-0710:06ia64
Xmlfilt.dll12.0.7822.044580022-Jun-0710:06ia64
Xmlsub.dll2005.90.3233.05924087 08 มีนาคม11:25ia64
Xpadsi90.exe2005.90.3233.01259767 08 มีนาคม11:25ia64
Xpqueue.dll2005.90.3233.01198327 08 มีนาคม11:25ia64
Xprepl.dll2005.90.3233.01694967 08 มีนาคม11:25ia64
Xpstar90.dll2005.90.3233.09656567 08 มีนาคม11:25ia64
Autoadmin90.dll2005.90.3233.09016567 08 มีนาคม11:06x86
Connectiondlg.dll9.0.3233.09390327 08 มีนาคม11:06x86
Dts.dll2005.90.3233.011023607 08 มีนาคม11:06x86
Dtsconn.dll2005.90.3233.02503927 08 มีนาคม11:06x86
Dtspipeline.dll2005.90.3233.06052087 08 มีนาคม11:06x86
Flatfiledest.dll2005.90.3233.02560247 08 มีนาคม11:06x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3233.02647287 08 มีนาคม11:06x86
Mergetxt.dll2005.90.3233.0322807 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3233.027658487 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3233.017172727 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3233.061614327 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3233.07997687 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3233.01157367 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3233.07219447 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3233.016281847 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3233.0624887 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3233.0952567 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
Replerrx.dll2005.90.3233.01147127 08 มีนาคม11:06x86
Replisapi.dll2005.90.3233.02729207 08 มีนาคม11:06x86
Replprov.dll2005.90.3233.05529847 08 มีนาคม11:06x86
Replrec.dll2005.90.3233.07854327 08 มีนาคม11:06x86
Replsub.dll2005.90.3233.04080887 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmanagerui.dll9.0.3233.060836087 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwb.exe2005.90.3233.08238327 08 มีนาคม11:06x86
Ssradd.dll2005.90.3233.0425207 08 มีนาคม11:07x86
Ssravg.dll2005.90.3233.0430327 08 มีนาคม11:07x86
Ssrmax.dll2005.90.3233.0409847 08 มีนาคม11:07x86
Ssrmin.dll2005.90.3233.0409847 08 มีนาคม11:07x86
Ssrpub.dll2005.90.3233.0302327 08 มีนาคม11:07x86
Txlookup.dll2005.90.3233.02447607 08 มีนาคม11:07x86
Txmergejoin.dll2005.90.3233.01408247 08 มีนาคม11:07x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ SQL Server 2005 Service Pack 2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3200.012083204-Oct-072:31x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3200.012697604-Oct-072:31x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3200.01474564-Oct-072:15x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3200.0327684-Oct-072:15x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3200.015974404-Oct-072:16x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3200.02129924-Oct-072:15x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3200.08888324-Oct-072:15x86
Msadomdx.dll9.0.3200.04930564-Oct-073:13x86
Msmdlocal.dll9.0.3200.0159457284-Oct-073:00x86
Msmdlocal.dll9.0.3200.0321996804-Oct-072:55x64
Msmdspdm.dll9.0.3200.01925124-Oct-072:56x86
Msmdsrv.exe9.0.3200.0315898884-Oct-072:55x64
Msmgdsrv.dll9.0.3200.060359684-Oct-072:45x86
Msmgdsrv.dll9.0.3200.097930244-Oct-072:54x64
Msolap90.dll9.0.3200.042895364-Oct-072:สีกันx86
Msolap90.dll9.0.3200.059192324-Oct-072:55x64
Sbmsmdlocal.dll9.0.3200.0159457284-Oct-073:00x86
Sqlbrowser.exe2005.90.3200.02334724-Oct-072:43x86
Dts.dll2005.90.3233.018934007 08 มีนาคม5:32x64
Dtsconn.dll2005.90.3233.04080887 08 มีนาคม5:32x64
Dtspipeline.dll2005.90.3233.010654967 08 มีนาคม5:32x64
Flatfiledest.dll2005.90.3233.04208887 08 มีนาคม5:32x64
Flatfilesrc.dll2005.90.3233.04306167 08 มีนาคม5:32x64
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3233.012175607 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3233.01566967 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3233.03328247 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3233.01157367 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3233.02959607 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3233.016066807 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3233.02222327 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3233.08980727 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3233.0952567 08 มีนาคม5:32x86
Msdtssrvr.exe9.0.3233.02017527 08 มีนาคม5:32x64
Msmdlocal.dll9.0.3233.0322309367 08 มีนาคม5:33x64
Sac.exe9.0.3233.0829687 08 มีนาคม11:06x86
Sbmsmdlocal.dll9.0.3233.0322309367 08 มีนาคม5:33x64
Sqldumper.exe2005.90.3233.0686327 08 มีนาคม11:06x86
Sqldumper.exe2005.90.3233.0839927 08 มีนาคม5:33x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3233.02365687 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3233.03179767 08 มีนาคม5:33x64
Sqlsac.exe2005.90.3233.012462327 08 มีนาคม11:06x86
Sqlsqm.exe9.0.3233.01280247 08 มีนาคม11:06x86
Sqlsqm.exe9.0.3233.01280247 08 มีนาคม5:34x86
Sqlwtsn.exe9.0.3233.0993527 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwtsn.exe9.0.3233.0993527 08 มีนาคม5:34x86
Svrenumapi.dll2005.90.3233.06149367 08 มีนาคม11:07x86
Svrenumapi.dll2005.90.3233.08361207 08 มีนาคม5:34x64
Txlookup.dll2005.90.3233.04060407 08 มีนาคม5:34x64
Txmergejoin.dll2005.90.3233.02355447 08 มีนาคม5:34x64
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3233.01566967 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3233.016066807 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3233.02222327 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3233.08980727 08 มีนาคม11:06x86
Nsservice.exe9.0.3233.0215287 08 มีนาคม5:33x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3233.05581047 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3233.07997687 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3233.03369207 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3233.03082487 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3233.02918647 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3233.016763127 08 มีนาคม5:32x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3233.01075447 08 มีนาคม5:32x86
Msadomdx.dll9.0.3233.05022967 08 มีนาคม11:06x86
Msmgdsrv.dll9.0.3233.098038007 08 มีนาคม5:33x64
Reportbuilder.exe9.0.3233.056166647 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010905847 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010946807 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010660087 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010823927 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.011438327 08 มีนาคม11:06x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3233.010701047 08 มีนาคม11:07x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3233.0829687 08 มีนาคม5:33x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3233.011192567 08 มีนาคม5:33x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3233.0169207 08 มีนาคม5:33x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3233.017254647 08 มีนาคม5:33x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3233.013322487 08 มีนาคม5:33x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3233.033822967 08 มีนาคม11:06x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3233.036674807 08 มีนาคม5:33x64
Bcp.exe2005.90.3233.0880887 08 มีนาคม5:32x64
Chsbrkr.dll12.0.7822.0169405622-Jun-0710:51x64
Chtbrkr.dll12.0.7822.0610903222-Jun-0710:51x64
Databasemailprotocols.dll9.0.3233.0461047 08 มีนาคม5:32x86
Distrib.exe2005.90.3233.0865527 08 มีนาคม5:32x64
Fteref.dll12.0.7822.043315222-Jun-0710:51x64
Infosoft.dll12.0.7822.062141622-Jun-0710:51x64
Korwbrkr.dll12.0.7822.010173622-Jun-0710:51x64
Langwrbk.dll12.0.7822.023690422-Jun-0710:51x64
Mergetxt.dll2005.90.3233.0379127 08 มีนาคม5:32x64
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3233.018345207 08 มีนาคม5:32x64
Msfte.dll12.0.7822.0380810422-Jun-0710:51x64
Msftefd.exe12.0.7822.09917622-Jun-0710:51x64
Msftepxy.dll12.0.7822.012733622-Jun-0710:51x64
Msftesql.exe12.0.7822.015856822-Jun-0710:51x64
Msgprox.dll2005.90.3233.02616567 08 มีนาคม5:32x64
Msir5jp.dll5.0.2130.0342154422-Jun-0710:51x64
Nlhtml.dll12.0.7822.019184822-Jun-0710:51x64
Nls400.dll5.0.4217.01410135222-Jun-0710:51x64
Odsole70.dll2005.90.3233.0901367 08 มีนาคม5:33x64
Osql.exe2005.90.3233.0855287 08 มีนาคม5:33x64
Query.dll12.0.7822.06845622-Jun-0710:51x64
Rdistcom.dll2005.90.3233.08284407 08 มีนาคม5:33x64
Replerrx.dll2005.90.3233.01459447 08 มีนาคม5:33x64
Replisapi.dll2005.90.3233.03958007 08 มีนาคม5:33x64
Replmerg.exe2005.90.3233.04173047 08 มีนาคม5:33x64
Replprov.dll2005.90.3233.07521527 08 มีนาคม5:33x64
Replrec.dll2005.90.3233.010127607 08 มีนาคม5:33x64
Replsub.dll2005.90.3233.05191927 08 มีนาคม5:33x64
Replsync.dll2005.90.3233.01310967 08 มีนาคม5:33x64
Sbmsmdlocal.dll9.0.3233.0159693047 08 มีนาคม11:06x86
Sbmsmdredir.dll9.0.3233.040228087 08 มีนาคม11:06x86
Sqlaccess.dll2005.90.3233.03574007 08 มีนาคม5:33x86
Sqladhlp.exe2005.90.3233.0660727 08 มีนาคม5:33x64
Sqlagent90.exe2005.90.3233.04290807 08 มีนาคม5:33x64
Sqlbrowser.exe2005.90.3233.02427127 08 มีนาคม11:06x86
Sqlcmd.exe2005.90.3233.03384567 08 มีนาคม5:33x64
Sqlctr90.dll2005.90.3233.0676087 08 มีนาคม11:06x86
Sqlctr90.dll2005.90.3233.0906487 08 มีนาคม5:33x64
Sqldiag.exe2005.90.3233.012477687 08 มีนาคม5:33x64
Sqlmaint.exe2005.90.3233.0926967 08 มีนาคม5:33x64
Sqlmergx.dll2005.90.3233.02365687 08 มีนาคม5:33x64
Sqlservr.exe2005.90.3233.0396702967 08 มีนาคม5:34x64
Sqlwep.dll2005.90.3233.0906487 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwep.dll2005.90.3233.01234167 08 มีนาคม5:34x64
Sqsrvres.dll2005.90.3233.0829687 08 มีนาคม5:34x64
Ssradd.dll2005.90.3233.0507127 08 มีนาคม5:34x64
Ssravg.dll2005.90.3233.0517367 08 มีนาคม5:34x64
Ssrmax.dll2005.90.3233.0481527 08 มีนาคม5:34x64
Ssrmin.dll2005.90.3233.0481527 08 มีนาคม5:34x64
Ssrpub.dll2005.90.3233.0348407 08 มีนาคม5:34x64
Tablediff.exe9.0.3233.0870647 08 มีนาคม5:34x86
Thawbrkr.dll12.0.7822.020976822-Jun-0710:51x64
Xmlfilt.dll12.0.7822.027120822-Jun-0710:51x64
Xmlsub.dll2005.90.3233.03190007 08 มีนาคม5:34x64
Xpadsi90.exe2005.90.3233.0691447 08 มีนาคม5:34x64
Xpqueue.dll2005.90.3233.0711927 08 มีนาคม5:34x64
Xprepl.dll2005.90.3233.0891127 08 มีนาคม5:34x64
Xpstar90.dll2005.90.3233.05499127 08 มีนาคม5:34x64
Autoadmin90.dll2005.90.3233.09016567 08 มีนาคม11:06x86
Connectiondlg.dll9.0.3233.09390327 08 มีนาคม11:06x86
Dts.dll2005.90.3233.011023607 08 มีนาคม11:06x86
Dtsconn.dll2005.90.3233.02503927 08 มีนาคม11:06x86
Dtspipeline.dll2005.90.3233.06052087 08 มีนาคม11:06x86
Flatfiledest.dll2005.90.3233.02560247 08 มีนาคม11:06x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3233.02647287 08 มีนาคม11:06x86
Mergetxt.dll2005.90.3233.0322807 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3233.027658487 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3233.017172727 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3233.061614327 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3233.012790007 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3233.0420087 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3233.05581047 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3233.048179447 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3233.07997687 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3233.03369207 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3233.03082487 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3233.02918647 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3233.016763127 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3233.01157367 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3233.07219447 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3233.016281847 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3233.01607927 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3233.0624887 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3233.0952567 08 มีนาคม11:06x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
Msgprox.dll2005.90.3233.02002167 08 มีนาคม11:06x86
Msmdlocal.dll9.0.3233.0159693047 08 มีนาคม11:06x86
Msmgdsrv.dll9.0.3233.060467447 08 มีนาคม11:06x86
Msolap90.dll9.0.3233.059320567 08 มีนาคม5:33x64
Msolap90.dll9.0.3233.043003127 08 มีนาคม11:06x86
Replerrx.dll2005.90.3233.01147127 08 มีนาคม11:06x86
Replisapi.dll2005.90.3233.02729207 08 มีนาคม11:06x86
Replprov.dll2005.90.3233.05529847 08 มีนาคม11:06x86
Replrec.dll2005.90.3233.07854327 08 มีนาคม11:06x86
Replsub.dll2005.90.3233.04080887 08 มีนาคม11:06x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3233.011192567 08 มีนาคม11:06x86
Sqlmanagerui.dll9.0.3233.060836087 08 มีนาคม11:06x86
Sqlwb.exe2005.90.3233.08238327 08 มีนาคม11:06x86
Ssradd.dll2005.90.3233.0425207 08 มีนาคม11:07x86
Ssravg.dll2005.90.3233.0430327 08 มีนาคม11:07x86
Ssrmax.dll2005.90.3233.0409847 08 มีนาคม11:07x86
Ssrmin.dll2005.90.3233.0409847 08 มีนาคม11:07x86
Ssrpub.dll2005.90.3233.0302327 08 มีนาคม11:07x86
Txlookup.dll2005.90.3233.02447607 08 มีนาคม11:07x86
Txmergejoin.dll2005.90.3233.01408247 08 มีนาคม11:07x86
Xmlsub.dll2005.90.3233.01945847 08 มีนาคม11:07x86
สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ SQL Server 7.0 Service Pack 4
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Opends60.dll2000.41.2.0155,920พฤษภาคม-05-200318:34x86
Sqlservr.exe2000.99.4.05,067,02417 2008 Apr21:06x86
Ums.dll2000.33.25.057,61626 Sep 200220:27x86

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941203 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
atdownload kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner kbmt KB941203 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:941203

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com