การแก้ไข: มีโปรแกรมประยุกต์ไม่ได้รับข้อความที่แสดงคลิปบอร์ดถ้าเรียกใช้ Windows Media Player 11 หรือ Windows Media Player 11 ไม่ไม่มีแฟ้ม share.dvr ms

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941282 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างเมื่อคุณใช้ Microsoft Windows Media Player 11

อาการ 1

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณกำลังใช้โปรแกรมประยุกต์ที่มีการลงทะเบียนการรับข้อความแสดงของคลิปบอร์ด แอพลิเคชันได้รับข้อความที่แสดงคลิปบอร์ด โดยใช้การwm_changecbchainการแจ้งเตือนผ่านทางการWindowProcฟังก์ชัน ในสถานการณ์สมมตินี้ ถ้า Windows Media Player กำลังทำงานอยู่ แอพลิเคชันไม่ได้รับข้อความที่แสดงคลิปบอร์ด เมื่อคุณปิด Windows Media Player โปรแกรมประยุกต์ยังไม่ได้รับข้อความที่แสดงคลิปบอร์ด

อาการ 2

windows Media Player 11 ไม่ร่วมกันแฟ้ม.dvr-ms เมื่อคุณใช้คุณลักษณะการใช้สื่อร่วมกันใน Windows Media Player แฟ้ม.dvr-ms ที่คุณบันทึกไว้ โดยใช้ Windows Media Center จะไม่อุปกรณ์ตัวรับสัญญาณ (DMR) ของสื่อที่ใช้ร่วมกันกับข้อความแบบดิจิทัล

สาเหตุ

สาเหตุของอาการ 1

windows Media Player ไม่ถูกต้องจัดการข้อความ WM_DRAWCLIPBOARD นอกจากนี้ Windows Media Player ไม่ถูกต้องลบตัวเองจากสายคลิปบอร์ด

สาเหตุของอาการ 2

แปลงได้ใน Windows Media Player 11 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมกันแฟ้ม.dvr ms

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อมูลการดาวน์โหลด

<a0>$$$$</a0>Microsoft:
windows Vista รุ่น 32 บิต (ทุกภาษา)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB941282 x86.msu
windows Vista รุ่น 64 บิต (ทุกภาษา)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB941282 x64.msu
windows XP รุ่น 32 บิต (ทุกภาษา)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ INTL.exe 86 WindowsMedia11 KB941282 x
windows XP รุ่น 64 บิต (ทุกภาษา)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ INTL.exe 64 WindowsMedia11 KB941282 x

หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้เป็นการเวอร์ชันที่ใช้ x64 x สำหรับ Windows XP แพคเกจ INTL.exe 64 WindowsMedia11 KB941282 x ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่น 32 บิตบน x 64 รุ่นที่ใช้ Windows XP

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Computer.pngไม่สามารถใช้งานได้4,13607 2007 แจ05:38ไม่สามารถใช้งานได้
Dxmasf.dll11.0.6000.63374,09610 2007 Aug02:16x86
Msdxm.ocx11.0.6000.63374,09610 2007 Aug02:16x86
Renderingcontrol.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,42207 2007 แจ05:38ไม่สามารถใช้งานได้
Spwmp.dll6.0.6000.206587,68010 2007 Aug02:15x86
Wmp.dll11.0.6000.633710,616,32010 2007 Aug02:16x86
Wmp.mofไม่สามารถใช้งานได้4,88707 2007 แจ05:39ไม่สามารถใช้งานได้
Wmpconfig.exe11.0.6000.6337107,52010 2007 Aug01:37x86
Wmplayer.exe11.0.6000.6337168,96010 2007 Aug01:37x86
Wmploc.dll11.0.6000.63378,147,96810 2007 Aug01:37x86
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msไม่สามารถใช้งานได้2,96510 2007 Aug02:08ไม่สามารถใช้งานได้
Wmpshare.exe11.0.6000.6337107,52010 2007 Aug01:36x86
windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Computer.pngไม่สามารถใช้งานได้4,13607 2007 แจ05:38ไม่สามารถใช้งานได้
Dxmasf.dll11.0.6000.63375,12010 2007 Aug03:14x64
Msdxm.ocx11.0.6000.63375,12010 2007 Aug03:14x64
Renderingcontrol.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,42207 2007 แจ05:38ไม่สามารถใช้งานได้
Spwmp.dll6.0.6000.206589,21610 2007 Aug03:14x64
Wmp.dll11.0.6000.633713,586,43210 2007 Aug03:15x64
Wmp.mofไม่สามารถใช้งานได้4,88707 2007 แจ05:39ไม่สามารถใช้งานได้
Wmpconfig.exe11.0.6000.6337108,03210 2007 Aug02:03x64
Wmplayer.exe11.0.6000.6337171,00810 2007 Aug02:03x64
Wmploc.dll11.0.6000.63378,148,48010 2007 Aug02:03x64
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msไม่สามารถใช้งานได้2,96510 2007 Aug03:03ไม่สามารถใช้งานได้
Wmpshare.exe11.0.6000.6337108,03210 2007 Aug02:03x64
Windows XP:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wmp.dll11.0.5721.523610,834,94409 2007 Aug00:33x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการwm_changecbchainการแจ้งเตือน เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms649019.aspx
การแก้ไขนี้คืนค่าความสามารถในการใช้ร่วมกันแฟ้ม.dvr-ms สำหรับอุปกรณ์ DMR อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ให้คุณลักษณะนี้เพื่อติดตั้งแบบระยะไกลของ Windows Media Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สื่อร่วมกัน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/sharing.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941282 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Media Player 11
Keywords: 
kbvistasp1fix kbtshoot kbfix kbmt KB941282 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:941282

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com