วิธีการชี้ไปที่กำหนดเองข้อผิดพลาด 404 เว็บเพจ ใน 3.0 บริการ SharePoint Windows หรือ ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 หรือ ใน Microsoft 2010 Server ของ SharePoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941329 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการชี้ไปที่หน้าเว็บข้อผิดพลาด 404 ที่กำหนดเองใน Windows SharePoint Services 3.0 ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 หรือหรือ ใน Microsoft 2010 Server ของ SharePoint

ข้อมูลเพิ่มเติม

windows SharePoint Services 3.0 หรือ SharePoint Server 2007

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก 3.0 บริการ SharePoint Windows หรือ SharePoint Server 2007 ให้ชี้ไปที่ผิดกำหนดเอง 404 พลาดเว็บเพจ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:เนื่องจากการจำกัดการออกแบบ เว็บเพจแบบกำหนดเองของข้อผิดพลาด 404 ไม่ทำงานเมื่อคุณเข้าถึงคอลเลกชันของไซต์ที่ไม่ถูกต้อง
 1. เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SharePoint Server 2007 โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล
 2. ใน Windows Explorer ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  % systemdrive %\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS\ เซิร์ฟเวอร์LangID
  หมายเหตุ
  • ในเส้นทางนี้% systemdrive %แสดงชื่อของไดรฟ์ที่แท้จริงของไดรฟ์ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
  • ในเส้นทางนี้LangIDแสดงรหัสภาษาที่แท้จริงของภาษาที่คุณใช้ ตัวอย่างเช่น 1033 มีรหัสภาษาสำหรับภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา
 3. สร้างแฟ้ม HTML แบบกำหนดเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้วิธีการที่เหมาะสม

  Microsoft Office SharePoint Server 2007

  1. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SharePoint Server 2007 คัดลอกแฟ้ม Sps404.html ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว
  2. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Sps404.html ตัวอย่างเช่น กำหนดแฟ้มชื่อต่อไปนี้:
   Custom404.html
  3. เพิ่มเนื้อหาที่กำหนดเองไปยังแฟ้ม Custom404.html
  4. คัดลอกแฟ้ม Custom404.html ไป% systemdrive %\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS\ เซิร์ฟเวอร์LangIDโฟลเดอร์

  windows SharePoint Services 3.0

  1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 3.0 บริการของ SharePoint ค้นหาแฟ้ม Error.htm ที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
   % systemdrive %\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS\ เซิร์ฟเวอร์LangID
   หมายเหตุ
   • ในเส้นทางนี้% systemdrive %แสดงชื่อของไดรฟ์ที่แท้จริงของไดรฟ์ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
   • ในเส้นทางนี้LangIDแสดงรหัสภาษาที่แท้จริงของภาษาที่คุณใช้ ตัวอย่างเช่น 1033 มีรหัสภาษาสำหรับภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา
  2. คัดลอกแฟ้ม Error.htm ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว
  3. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Error.htm ตัวอย่างเช่น กำหนดแฟ้มชื่อต่อไปนี้:
   Custom404.htm
  4. ปรับเปลี่ยนแฟ้ม Custom404.htm ตามที่จำเป็น
  5. คัดลอกแฟ้ม Custom404.htm ไป% systemdrive %\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS\ เซิร์ฟเวอร์LangIDโฟลเดอร์
 4. สร้างโปรแกรมประยุกต์คอนโซลที่กำหนดเอง โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition หรือ Microsoft Visual Studio 2005 มาตรฐาน Edition จากนั้น เพิ่มรหัสต่อไปนี้ไปยังโปรแกรมประยุกต์คอนโซลที่กำหนดเอง
  // The following code assumes that a reference is made to Microsoft.SharePoint.
  
  Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebApplication webapp = 
  Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebApplication.Lookup(new Uri("http://<serverurl>"));
        webapp.FileNotFoundPage = "<Custom404.htm>";
        webapp.Update();
  
  หมายเหตุ
  • ในรหัสนี้<serverurl></serverurl>แสดง URL ที่แท้จริงของคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SharePoint Server 2007
  • ในรหัสนี้<custom404.htm></custom404.htm>แสดงชื่อจริงที่คุณสร้างขึ้นสำหรับแฟ้ม HTML แบบกำหนดเอง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างโปรแกรมประยุกต์คอนโซลที่กำหนดเอง โดยใช้ Visual Studio 2005 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms438026.aspx
  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น ใน Windows 3.0 บริการของ SharePoint และ SharePoint Server 2007,FileNotFoundPageตั้งค่าคุณสมบัติการตั้งค่า "null"
 5. เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์คอนโซลที่กำหนดเองบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SharePoint Server 2007
หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้นใน Windows Internet Explorer,แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด HTTP ที่จำง่ายการตั้งค่าเปิดอยู่ ในกรณีนี้ หน้าข้อผิดพลาดที่กำหนดเองอาจไม่ปรากฏขึ้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
218155คำอธิบายของข้อความข้อผิดพลาดของโพรโทคอลการส่งผ่าน Hypertext

sharepoint Server 2010

เมื่อต้องการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ SharePoint มูลฐานหรือ 2010 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint ให้ชี้ไปที่ผิดกำหนดเอง 404 พลาดเว็บเพจ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SharePoint Server 2010 โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล
 2. ใน Windows Explorer ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

  % systemdrive %ที่ \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Extensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS\LangID Server

  หมายเหตุ

  •ในเส้นทางนี้, % systemdrive %แทนชื่อไดรฟ์ที่แท้จริงของไดรฟ์ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

  •ในเส้นทางนี้ LangID แทนรหัสภาษาที่แท้จริงของภาษาที่คุณใช้ ตัวอย่างเช่น 1033 มีรหัสภาษาสำหรับภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา
 3. สร้างแฟ้ม HTML แบบกำหนดเอง:
  1. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SharePoint Server 2010 คัดลอกแฟ้ม Sps404.html ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว
  2. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Sps404.html ตัวอย่างเช่น กำหนดแฟ้มชื่อต่อไปนี้:

   Custom404.html
  3. เพิ่มเนื้อหาที่กำหนดเองลงในแฟ้ม Custom404.html โดยการใช้เป็นตัวแก้ไข HTML
   
 4. คัดลอกแฟ้ม Custom404.html ไปยังโฟลเดอร์ \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS\ LangID % systemdrive %
 5. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ของ PowerShell จากเชลล์จัดการ 2010 ของ SharePoint:

  (http:// SPWebApplication รับ <serverurl>: <port>) .FileNotFoundPage = "Custom404.html" </port> </serverurl>


  ตรวจสอบว่า มีกำหนดคุณสมบัติ โดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  (http:// SPWebApplication รับ <serverurl>: <port>) .FileNotFoundPage </port> </serverurl>

  หมายเหตุ

  •ในรหัสนี้ <serverurl>แสดง URL ที่แท้จริงของแอพลิเคชันเว็บที่คุณกำลังหน้าข้อผิดพลาด 404 ที่กำหนดเอง</serverurl>

  •ในรหัสนี้ <port>แสดงหมายเลขพอร์ต nonstandard ถ้ามี ที่ถูกกำหนดให้กับแอพลิเคชันเว็บ</port>

  •ในรหัสนี้ Custom404.html แทนชื่อจริงที่คุณสร้างขึ้นสำหรับแฟ้ม HTML แบบกำหนดเอง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้สคริปต์ PowerShell กับ SharePoint 2010 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

  windows PowerShell สำหรับ 2010 มูลฐาน SharePoint

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้นใน 2010 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint,FileNotFoundPageตั้งค่าคุณสมบัติการตั้งค่า "null"
 

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941329 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB941329 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:941329

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com