עדכון להגנה על התיבה הצידית של הWindows עבור Windows Vista

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 941411 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתעד את עדכון ההגנה על התיבה הצידית של Windows שבוצע בתיבה הצידית של Windows עבור Windows Vista. העדכון בוצע כדי לאפשר לתיבה הצידית של Windows לבצע את הפעולות הבאות:
 • יצירת מזהים ייחודים עבור כל הגאדג'טים הפועלים בתיבה הצידית של Windows
 • קבלת רשימה של גאדג'טים הידועים כפגיעים מ- Microsoft באמצעות Windows Update
 • הפסקת פעולה של גאדג'ט בתיבה הצידית של Windows אם נקבע שהגאדג'ט פגיע
 • הפסקת ההתקנה של גאדג'ט אם נקבע שהגאדג'ט פגיע
רשימת הגאדג'טים הידועים מתפרסמת על-ידי Microsoft בדף האינטרנט Windows Update בעדכון להגנה על התיבה הצידית של Windows. העדכון מונע התקנה או פעולה של גאדג'טים פגיעים אם הגאדג'ט כבר מותקן.

לקבלת מידע נוסף על מהדורת ה- Service Pack העדכנית עבור Windows Vista, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
935791 כיצד להשיג את מהדורת ה- Service Pack העדכנית ביותר עבור Windows Vista

מידע נוסף

חוויית המשתמש כאשר גאדג'ט הותקן והוחל עליו עדכון להגנה על התיבה הצידית של Windows

בעבר, כאשר משתמש ניסה להתקין גאדג'ט מהאינטרנט, המשתמש היה רואה אחת מתיבות הדו-שיח הבאות, בהתאם למידת יכולת הזיהוי של מפסרסם הגאדג'ט:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
 איור 1 תיבת דו-שיח של התקנת התיבה הצידית עבור גאדג'טים שהמפרסם שלהם לא ידוע

איור 1 תיבת דו-שיח של התקנת התיבה הצידית עבור גאדג'טים שהמפרסם שלהם לא ידוע

כווץ את התמונההרחב את התמונה
 איור 2 תיבת דו-שיח של התקנת התיבה הצידית עבור גאדג'טים שהמפרסם שלהם ידוע

איור 2 יבת דו-שיח של התקנת התיבה הצידית עבור גאדג'טים שהמפרסם שלהם ידוע

לאחר שהעדכון הותקן, כאשר משתמש מנסה להתקין גאדג'ט פגיע מהאינטרנט, והגאדג'ט נחסם על-ידי ההגנה על התיבה הצידית של Windows, המשתמש יראה גם את תיבת הדו-שיח הבאה:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
 איור 3 גאדג'ט שנחסם

איור 3 גאדג'ט שנחסם

תיבת דו-שיח מדווחת למשתמש שהגאדג'ט נחסם מאחר שהוא מהווה סיכון אבטחה למחשב.

סעיף "מידע נוסף" של תיבת הדו-שיח 'אבטחת התיבה הצידית של Windows'

סעיף מידע נוסף של תיבת הדו-שיח אבטחת התיבה הצידית של Windows מכיל את השדות הבאים:
 • מידע נוסף
  מספק קישור למאמר Microsoft Knowledge Base (KB)? זה
 • תמיכה
  מספק קישור למאמר KB המציין היכן ניתן להשיג את הגאדג'ט המעודכן (מאובטח)

חוויית המשתמש כאשר עדכון להגנה על התיבה הצידית של Windows הוחל על גאדג'ט פועל

אם הגאדג'ט פועל, ההגנה על התיבה הצדדית של Windows עוצרת את פעולת הגאדג'ט בנוסף, ההגנה על התיבה הצידית של Windows מונעת את האפשרות שהגאדג'ט יפעל שוב. כאשר הגאדג'ט חסום, מופיע תיבת דו-שיח המדווחת על כך למשתמש. אם הגאדג'ט לא פועל כאשר עדכון ההגנה על התיבה הצידית של Windows מותקן, פעולת הגאדג'ט נמנעת שוב.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
 איור 4 תיבת דו-שיח המופיעה כאשר גאדג'ט פועל נחסם

איור 4 תיבת דו-שיח המופיעה כאשר גאדג'ט פועל נחסם

כאשר גאדג'ט נחסם במהלך התקנה או שפעולתו נחסמת, המשתמש מקבל הודעה על כך שהגאדג'ט אינו יכול לפעול עוד בתיבת הדו-שיח גלריית גאדג'טים שלהלן:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
 איור 5 גלריית גאדג'טים המציגה את הגאדג'ט החסום

איור 5 גלריית גאדג'טים המציגה את הגאדג'ט החסום
 • סמל הגאדג'ט בגלריית הגאדג'טים אינו זמין. סמל לא זמין (מעומעם) זה נמצא במקום שבו הופיע קודם סמל הגאדג'ט.
 • אם המשתמש מרחף שוב עם מצביע העכבר מעל סמל הגאדג'ט, מוצג תיאור כלי המציין שהגאדג'ט הוא סיכון אבטחה.
 • לא ניתן לגרור את הסמלים המעומעמים.
 • אם המשתמש לוחץ על סמל הגאדג'ט פעם אחת או יותר, האירועים הבאים מתרחשים:
  • אם סעיף הפרטים של גלריית הגאדג'טים מכווץ כעת, הוא מתרחב.
  • אותו תיאור כלי מוצג באופן בולט באזור הפרטים של גלריית הגאדג'טים. תיאור הכלי מציין שהגאדג'ט מהווה סיכון אבטחה.
  • שם הגאדג'ט וסמל סיכון האבטחה של Windows Vista מופיע בגלריית הגאדג'טים, כמוצג באיור 5.
לקבלת מידע נוסף על העדכון להגנה על התיבה הצידית של Windows, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
943411 עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה: עדכון לשיפור ההגנה על הסרגל הצידי של Windows

מאפיינים

Article ID: 941411 - Last Review: יום חמישי 14 אוגוסט 2008 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
מילות מפתח 
kbvistasp1fix kbinfo kbexpertiseinter kbhowto kbgraphxlink KB941411

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com