Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 5 dla programu Exchange 2007

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 941421 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Exchange Server 2007. Ten artykuł zawiera następujące informacje na temat pakietu zbiorczego aktualizacji:
  • Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji
  • Sposób uzyskania pakietu zbiorczego aktualizacji
  • Wymagania wstępne dotyczące zastosowania pakietu zbiorczego aktualizacji

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Exchange 2007 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

940051 Informacje o adresacie w wiadomości e-mail w programie Exchange Server 2007 zawierają w adresie niepoprawny ciąg znaków „%40” zamiast znaku „@”
940058 Jeśli użytkownik programu Exchange Server 2007 otworzy zaproszenie na spotkanie wysłane przez użytkownika programu Lotus Notes, znaki alfabetu innego niż angielski w polu opisu spotkania są zamieniane na znaki zapytania
936734 Po wysłaniu wiadomości e-mail zawierającej plik .zip załącznika przy użyciu serwera granicznego Exchange 2007 wyświetlany jest komunikat NDR
938130 Replikacja folderu publicznego między serwerami Exchange 2007 powoduje uszkodzenie widoku Konwersacja
940080 Adresat wiadomości e-mail wysłanej za pomocą programu Exchange 2007 nie może uzyskać dostępu do załącznika, korzystając z klienta poczty e-mail opartego na sieci Web
940632 Migracja skrzynki pocztowej z programu Lotus Notes do programu Exchange 2007 powoduje utratę ostatniego wystąpienia cyklicznego wezwania na spotkanie
940757 Awaria konsoli zarządzania programu Exchange po odświeżeniu skrzynki pocztowej w węźle Konfiguracja adresata w programie Exchange 2007
940764 Na serwerze Exchange 2007, który działa jako serwer dostępu klienta, niektóre polecenia IMAP mogą powodować wzrost użycia procesora do 100%
941104 Jeśli elementy poczty e-mail zostały usunięte z folderu Elementy usunięte za pomocą programu Outlook Web Access dla programu Exchange 2007, nie można ich odzyskać
940259 Otrzymane z programu Exchange 2007 potwierdzenie przeczytania zawiera niepoprawną informację o godzinie
941774 W programie Exchange 2007 nie można uruchomić apletu polecenia Set-Mailbox wraz z parametrem EmailAddressPolicyEnabled
940710 W wiadomości e-mail otrzymanej za pomocą programu Outlook 2003 w organizacji programu Exchange 2007 znaki alfabetu innego niż angielski w temacie wiadomości są zamieniane na znaki zapytania
940329 Załączniki wbudowane w wiadomości e-mail RTF, która została wysłana z organizacji programu Exchange 2007, są konwertowane na hiperłącza wbudowane

Więcej informacji

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Aby uzyskać pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Exchange 2007, odwiedź następującą witrynę usługi Microsoft Update w sieci Web:
http://update.microsoft.com
Uwaga: Usługa Microsoft Update nie wykrywa pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 w systemach klastrowanych programu Exchange Server 2007.

Administrator może wdrożyć pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Exchange 2007 na wielu komputerach z programem Exchange Server 2007 lub wdrożyć ten pakiet na serwerach klastrowanych programu Exchange Server 2007. W tym celu powinien pobrać pakiet zbiorczy aktualizacji z Centrum pobierania Microsoft.

Uwaga: Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji niektóre usługi kodu zarządzanego programu Exchange 2007 mogą się nie uruchamiać, jeśli nie mogą uzyskać dostępu do witryny http://crl.microsoft com przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania lub obejścia tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
944752 Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Exchange 2007 nie uruchamiają się usługi kodu zarządzanego programu Exchange 2007
Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet Exchange2007-KB941421-x64-EN teraz.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu obsługi programu Exchange Server 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
937194 Strategia obsługi produktu Exchange Server 2007

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Exchange 2007 jest aktualizacją zbiorczą. Ta aktualizacja zastępuje aktualizacje opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
930809 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla programu Exchange Server 2007
935490 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Exchange 2007
935999 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 3 dla programu Exchange 2007
940006 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla programu Exchange 2007

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne dotyczące zastosowania pakietu zbiorczego aktualizacji 5 dla programu Exchange 2007 są następujące:
  • Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowany program Exchange Server 2007.
  • Usuń wszystkie tymczasowe aktualizacje programu Exchange Server 2007.
  • Upewnij się, że program Exchange Server 2007 może uzyskać dostęp do następującej witryny Microsoft w sieci Web i pobrać listę odwołania certyfikatów:
    http://crl.microsoft.com

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Wymagane usługi są jednak automatycznie zatrzymywane, a następnie uruchamiane ponownie.

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Exchange 2007, użyj funkcji Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Numer ID artykułu: 941421 - Ostatnia weryfikacja: 3 stycznia 2008 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbbug kbfix atdownload kbexpertiseinter KB941421

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com