กระบวนการ W3wp.exe ใช้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ของทรัพยากรของ CPU เมื่อคุณซิงโครไนส์ข้อความอีเมลที่มีขนาดใหญ่ใน Exchange Server 2003 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941439 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณใช้ Microsoft Exchange ActiveSync เพื่อซิงโครไนส์กับกล่องจดหมายอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ถ้า Exchange Server 2003 SP2 ประกอบด้วยข้อความอีเมลที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 MB กระบวนการ ActiveSync W3wp.exe อัตราแลกเปลี่ยนใช้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ของทรัพยากรของ CPU เป็นเวลานานใน Exchange Server 2003 SP2

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Exchange Server 2003 SP2 ต้องจัดสรรหน่วยความจำในการประมวลผลข้อความ ด้วยการเพิ่ม 4 KB ดังนั้น ซึ่งอาจใช้เวลาหลายพันปันส่วนการจัดการข้อความขนาดใหญ่ ลักษณะการทำงานนี้ใช้ทรัพยากร CPU มากมาย

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Exchange Server 2003 SP2 ติดตั้งอยู่

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อย่างไรก็ตาม การบริการดูแล IIS และบริการทั้งหมดที่ไม่เป็นอิสระจะเริ่มเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Massync.dll6.5.7653.19757,760คำว่า Nov-01-200717:03


หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถตั้งค่ารีจิสทรี MaxAllocationIncrement เพื่อควบคุมวิธีการจัดสรรหน่วยความจำเมื่อมีการซิงโครไนส์อุปกรณ์อิน Exchange ActiveSync

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า MaxAllocationIncrement ที่เหมาะสม โปรดดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

หมายเหตุ ค่ารีจิสทรี MaxAllocationIncrement จะอยู่ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คีย์ย่อย:ค่า:ชนิด:ข้อมูล:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters
MaxAllocationIncrementREG_DWORDเริ่ม ด้วยการเพิ่มขึ้นของ 4 KB และคู่กับทุก ๆ เพิ่มขึ้นจนถึงค่าเพิ่มขึ้นสูงสุดที่อนุญาต
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอาจเป็น 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 และอื่น ๆ ได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถเปลี่ยนค่า MaxAllocationIncrement การปันส่วนการหน่วยความจำที่ถูกใช้ในระหว่างการซิงโครไนส์อุปกรณ์ Exchange ActiveSync ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเปลี่ยนค่า MaxAllocationIncrement คุณสามารถลดจำนวนการร้องขอของ CPU ที่จะมีขึ้นในระหว่างการทำข้อมูลให้ตรงกัน

หมายเหตุ หลังจากที่คุณเปลี่ยนค่า MaxAllocationIncrement คุณต้องตรวจสอบจำนวนหน่วยความจำระบบอิสระจะพร้อมใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบจะไม่ทำงานหน่วยความจำ

เมื่อเป็นอุปกรณ์ Exchange ActiveSync พยายามทำข้อมูลให้ตรงกับข้อความอีเมล 4 กิโลไบต์ (KB) ของหน่วยความจำถูกปันส่วนไปยังกระบวนการเป็นครั้งแรก ถ้าการปันส่วนเริ่มต้นของกิโลไบต์ที่ 4 ไม่เพียงพอสำหรับการซิงโครไนส์ข้อความ การปันส่วนหน่วยความจำแรกสองเท่าเป็น 8 KB สองถ้า 8 KB ไม่เพียงพอสำหรับการซิงโครไนส์ข้อความ การปันส่วนหน่วยความจำเท่าอีกเป็นขนาด 16 กิโลไบต์ กระบวนการของการจัดสรรหน่วยความจำเพิ่มขึ้นนี้ดำเนินต่อไปจนกว่าจะถึงค่าในคีย์ย่อยของ MaxAllocationIncrement หลังจากถึงค่าในคีย์ย่อยของรี MaxAllocationIncrement หน่วยความจำจะเพิ่มตามค่าในคีย์ย่อยของ MaxAllocationIncrement

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ตัวอย่างเช่น เมื่ออุปกรณ์ Exchange ActiveSync การร้องขอข้อความอีเมลที่อยู่ 128 กิโลไบต์:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ขนาดของข้อความค่า MaxAllocationIncrementค่าการปันส่วนจำนวนของ Reallocations
128ไม่เกี่ยวข้อง4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 12830
12884, 8, 16, 24, 32, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 12815
128164, 8, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 1289
128324, 8, 16, 32, 64, 96, 1286
นอกจากนี้ พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้เมื่ออุปกรณ์ Exchange ActiveSync การร้องขอข้อความอีเมลที่เป็น 20 เมกะไบต์ (MB):

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ขนาดของข้อความค่า MaxAllocationIncrementจำนวนของ Reallocations
24,57651245
24,5768,19213

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Exchange Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
817903 แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Exchange Server


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941439 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กันยายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbHotfixServer kbqfe kbmt KB941439 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:941439

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com