ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้มโครงการ 2003 ที่ถูกบล็อกหลังจากที่คุณติดตั้งโครงการ 2003 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941466 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบางรูปแบบแฟ้ม Microsoft Office 2003 โครงการที่ถูกบล็อกไว้ โดยค่าเริ่มต้นหลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Office โครงการ 2003 Service Pack 3 (SP3) นอกจากนี้คุณอาจพบลักษณะการทำงานนี้หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงที่ออกใช้หลังจาก Service Pack 3สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
951646คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้ง post-Office 2003 Service Pack 3 การปรับปรุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

โดยค่าเริ่มต้น รูปแบบแฟ้มต่อไปนี้ถูกบล็อคในโครงการ 2003 SP3:
 • .mpp

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น .mpp แฟ้มรุ่น Microsoft โครงการ 98 ถูกบล็อค อย่างไรก็ตาม แฟ้ม.mpp Microsoft โครงการ 2000 แฟ้ม.mpp 2002 โครงการของ Microsoft และ Microsoft Office 2003 โครงการ.mpp แฟ้มไม่ถูกบล็อก
 • .mpx
 • .xls
 • .txt
 • .csv
 • .htm
 • .html
ข้อความที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดรูปแบบแฟ้มดั้งเดิม ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความปลอดภัยรูปแบบแฟ้มดั้งเดิม โดยค่าเริ่มต้น การไม่โหลดแฟ้มที่ มีรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นดั้งเดิม หรือไม่ในการรักษาความปลอดภัยของโครงการตัวเลือกเปิดใช้งานเมื่อคุณเปิดรูปแบบแฟ้มดั้งเดิมในโครงการ 2003 คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้มที่บันทึกไว้ในรูปแบบดั้งเดิม:
คุณกำลังพยายามเปิดแฟ้มบันทึกในรูปแบบแฟ้มเก่ากว่า การตั้งค่าของคุณไม่อนุญาตให้คุณเปิดแฟ้มที่บันทึกไว้ในรูปแบบแฟ้มที่เก่ากว่า เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ นำทางไปยังแท็บ "ความปลอดภัย" ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก
นอกจากนี้ คุณจะได้รับข้อความเดียวกันถ้าคุณพยายามบันทึกแฟ้มในรูปแบบดั้งเดิม และตั้งค่านี้ถูกเปิดใช้งาน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเปิดแฟ้มที่บันทึกไว้ในรูปแบบแฟ้มโครงการ Microsoft ก่อนหน้า เริ่มต้นโครงการ คลิกตัวเลือกในการเครื่องมือเมนู ให้ คลิ ก ที่การรักษาความปลอดภัยแท็บ แล้วคลิกแมโครความปลอดภัย.

นอกจากนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยน LegacyFiles รายการรีจิสทรีที่ควบคุมการเปิดแฟ้มเหล่านี้ในโครงการ 2003 ได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  Project\Security HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MS
 3. คลิกสองครั้งที่รายการรีจิสทรี LegacyFiles

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น รายการรีจิสทรีนี้จะไม่สร้างจนกว่าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าบนการรักษาความปลอดภัยแท็บในนั้นตัวเลือกกล่องโต้ตอบ มิฉะนั้น รายการรีจิสทรีนี้จะไม่สร้างจนกว่าคุณสร้างค่า DWORD นี้ด้วยตนเอง
 4. พิมพ์ค่าต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง และจากนั้น คลิกตกลง:
  • 0
   นี้เป็นค่าเริ่มต้นถ้าไม่มีรายการรีจิสทรี LegacyFiles ค่านี้สอดคล้องกับไม่โหลดแฟ้มที่ มีรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นดั้งเดิม หรือไม่ในโครงการตัวเลือกในโครงการ 2003
  • 1
   ค่านี้สอดคล้องกับแสดงพร้อมท์เมื่อโหลดแฟ้มที่ มีรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นดั้งเดิม หรือไม่ตัวเลือกในโครงการ 2003
  • 2
   ค่านี้สอดคล้องกับอนุญาตให้โหลดแฟ้มที่ มีรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นดั้งเดิม หรือไม่ตัวเลือกในโครงการ 2003 ตัวเลือกนี้มีตัวเลือกเริ่มต้นในรุ่น 2003 โครงการที่โครงการ 2003 SP3
 5. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941466 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbinfo kbmt KB941466 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:941466

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com