W programie Internet Explorer zwiększono limit liczby plików cookie na domenę z 20 do 50

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 941495 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera informację, że w programie Internet Explorer zwiększono z 20 do 50 limit liczby plików cookie na domenę.

Domyślnie program Internet Explorer może przechowywać maksymalnie 20 plików cookie dla każdej domeny. Jeśli jakiś serwer w domenie wyśle na komputer kliencki więcej niż 20 plików cookie, przeglądarka na komputerze klienckim automatycznie odrzuci część starszych plików cookie.

Każdy plik cookie zawiera jedną parę nazwa-wartość. Po tej parze mogą następować pary atrybut-wartość oddzielone średnikami.

Więcej informacji

Limit został zwiększony, aby uprościć opracowywanie i hosting aplikacji sieci Web w domenach, które muszą używać wielu plików cookie. Zainstalowanie aktualizacji 937143 powoduje zwiększenie z 20 do 50 liczby plików cookie, które program Internet Explorer może przechowywać dla każdej domeny. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
937143 MS07-045: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Po zainstalowaniu tej aktualizacji następujące dwa limity pozostają niezmienione:
  • Właściwość document.cookie umożliwia pobranie na komputer kliencki tylko 4096 bajtów pliku cookie. Jeśli ciąg w pliku cookie ma rozmiar większy niż 4096 bajtów, właściwość ta zwraca pusty ciąg.
  • Program Internet Explorer i interfejs HTTP Wininet API ignorują nagłówek Set-Cookie, jeśli jego rozmiar przekracza 5118 bajtów.
Ze względu na funkcjonalność i wydajność zaleca się, aby używać możliwie jak najmniejszej liczby plików cookie i aby miały one możliwie jak najmniejszy rozmiar. Ponadto obsługa aplikacji powinna być możliwa nawet w przypadku utraty pliku cookie.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306070 Limity liczby i rozmiaru plików cookie w programie Internet Explorer

Właściwości

Numer ID artykułu: 941495 - Ostatnia weryfikacja: 3 września 2007 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • Microsoft Internet Explorer 5.01
Słowa kluczowe: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo KB941495

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com