คำอธิบายของนิพจน์ Microsoft Media Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941834 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้ออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับสื่อนิพจน์ของ Microsoft บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับ Microsoft นิพจน์ Media Service Pack 1 (SP1) และ เกี่ยวกับวิธีการขอรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยเซอร์วิสแพ็ค นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

ข้อมูลเพิ่มเติม

นิพจน์ Media SP1 ให้การปรับปรุงล่าสุดไปที่ Microsoft นิพจน์สื่อ แก้ไขบางอย่างที่มีอยู่ใน service pack นี้อาจได้รับก่อนหน้านี้ออกเป็นการปรับปรุงที่แยกต่างหาก service pack นี้รวมแฟ้มเหล่านั้นลงในการปรับปรุงที่หนึ่ง

รายละเอียดของ service pack

รายการของปัญหาที่แก้ไข service pack

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการการตัดสินค้าจากคลังใน Media นิพจน์ Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
941795รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน Microsoft นิพจน์ Media Service Pack 1

ปรับก่อนนำออกใช้ปรุงที่มี service pack นี้

นิพจน์ Media SP1 ได้มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

คุณลักษณะใหม่ และการปรับปรุง

SP1 Media นิพจน์สำหรับ Microsoft Windows ในขณะนี้สนับสนุนต่อไปนี้:
 • Nikon กล้องรุ่น D40X
 • สื่อนิพจน์การปรับปรุง นิพจน์การปรับปรุง Media สามารถอัตโนมัติตรวจพบ และถูกดาวน์โหลด โดยใช้ Microsoft Update
 • A100 sony บางรุ่นรูปแบบแฟ้ม (.arw) RAW แฟ้ม.arw จะปรากฏขึ้นในมุมรูปขนาดย่อและสื่อมองในนิพจน์สื่อในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista นิพจน์สื่อในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ต้องใช้โปรแกรมควบคุม RAW sony บางรุ่น

  คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุม sony บางรุ่น RAW สำหรับ Windows Vista เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม sony บางรุ่นเว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cyber-shot/download/raw_driver_e/index.html
  Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
 • รูปแบบ HDPhoto ฟอร์ม HDPhoto HD. HD คือ รูปแบบใหม่นิ่งรูปบีบอัดอัลกอริทึมและแฟ้มสำหรับรูปถ่ายของสัญญาณที่ต่อเนื่อง รูปแบบ HDPhoto HD ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้น โดย Microsoft เป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Windows Media รูปแบบ HDPhoto HD สนับสนุนการบีบอัด lossy และ lossless นอกจากนี้ เป็นรูปภาพที่ต้องการสำหรับเอกสาร Microsoft XPS

  รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลของแฟ้มสำหรับรูปแบบ HDPhoto HD:
  • ต่อไปนี้คือ HDPhoto รูป HD ขยาย:
   • .hdp
   • .wdp
  • ต่อไปนี้เป็นชนิด MIME ที่ใช้งาน:
   รูป/vnd.ms-ถ่าย
  SP1 Media นิพจน์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ต้องการ Windows ด้านรูปส่วนประกอบ (WIC) เพื่อแสดงรูปแบบไฟล์ HD HDPhoto

  เมื่อต้องการดาวน์โหลด WIC สำหรับ Windows XP แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8E011506-6307-445B-B950-215DEF45DDD8&displaylang=en
SP1 Media นิพจน์สำหรับ Macintosh จะสนับสนุนต่อไปนี้:
 • A100 sony บางรุ่นรูปแบบแฟ้ม (.arw) RAW แฟ้ม.arw จะแสดงในมุมมองรูปขนาดย่อและสื่อในสื่อนิพจน์
 • Nikon กล้องรุ่น D40X
นอกจากนี้ ใหม่ตรวจหาการปรับปรุงมีเพิ่มคุณลักษณะในแผงจัดระเบียบในนิพจน์สื่อ

รายละเอียดของการติดตั้ง

วิธีการขอรับ และติดตั้ง service pack

Rollup SP1 ติดประกาศ Media นิพจน์เป็นรุ่นล่าสุดของสื่อนิพจน์รุ่น 1 <a0>$$$$</a0>Microsoft::

นิพจน์ Media SP1 ติดประกาศ Rollup สำหรับ Windows:

ดาวน์โหลดนิพจน์ Media Service Pack 1 สำหรับแพคเกจของ Windows โปรดใช้ URL ต่อไปนี้สำหรับการเชื่อมโยงของการดาวน์โหลด:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=CCE477E8-6A2E-4D40-8609-0A976E8B645F &amp; displaylang =สั้น & displaylang =สั้น

นิพจน์ Media SP1 ติดประกาศ Rollup สำหรับ Macintosh:

ดาวน์โหลดสื่อนิพจน์ Service Pack 1 สำหรับแพคเกจของ Macintosh โปรดใช้ URL ต่อไปนี้สำหรับการเชื่อมโยงของการดาวน์โหลด:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=EAB20BE5-785E-45B9-97B8-9172AF5EE0C5 &amp; amp; displaylang =สั้น & displaylang =สั้น

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถใช้ได้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม'เพื่อเอาดาวน์โหลดนี้ เมื่อต้องการลบ SP1 Media นิพจน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณต้องเอาสื่อนิพจน์ แล้ว ติดตั้ง Media นิพจน์จากซีดีรอมสื่อต้นฉบับของนิพจน์

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

การตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง SP1 Media นิพจน์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สื่อนิพจน์สำหรับ Windows

ในนิพจน์ Media คลิกวิธีใช้แล้ว คลิกเกี่ยวกับการสื่อนิพจน์ของ Microsoft.
 • ถ้าไม่ได้ถูกการติดตั้ง SP1 Media นิพจน์ หมายเลขรุ่นต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏ:
  • รุ่นของสื่อนิพจน์ Microsoft 1.0.8076.0
  • รุ่นของสื่อนิพจน์ Microsoft 1.0.8104.0
 • ถ้านิพจน์ Media SP1 ถูกติดตั้ง แล้วหมายเลขรุ่นต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
  รุ่นของสื่อ Service Pack 1 นิพจน์ Microsoft 1.0.9038.0
สื่อนิพจน์สำหรับ Macintosh

ในนิพจน์ Media คลิกวิธีใช้แล้ว คลิกเกี่ยวกับการสื่อนิพจน์ของ Microsoft.
 • ถ้าไม่ได้ถูกการติดตั้ง SP1 Media นิพจน์ หมายเลขรุ่นต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏ:
  • รุ่นของสื่อนิพจน์ของ Microsoft: 1.0.8076.0
  • รุ่นของสื่อนิพจน์ของ Microsoft: 1.0.8103.0
 • ถ้านิพจน์ Media SP1 ถูกติดตั้ง แล้วหมายเลขรุ่นต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
  นิพจน์ Microsoft Media Service Pack 1 รุ่น: 1.0.2 (9038)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941834 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Expression Media
Keywords: 
kbqfe kbexpertiseinter kbupdate kbbug kbfix atdownload kbmt KB941834 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:941834

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com