Μια καταχώρηση μητρώου είναι διαθέσιμη για την απενεργοποίηση της επεξεργασίας των μετα-αρχείων

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 941835 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Για να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών που έχουν εξειδικευμένες απαιτήσεις ασφαλείας, η Microsoft παρέχει έναν τρόπο απενεργοποίησης όλης της επεξεργασίας των μετα-αρχείων σε ολόκληρο το σύστημα, ορίζοντας μια σημαία σε μια ρύθμιση κλειδιού μητρώου. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη σε όλους τους πελάτες που εκτελούν τα Windows Vista και σε πελάτες που έχουν εφαρμόσει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 925902. Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 925902 περιγράφεται από το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-017.

Η απενεργοποίηση της επεξεργασίας των μετα-αρχείων μπορεί να προκαλέσει την υποβάθμιση της ποιότητας εμφάνισης των στοιχείων λογισμικού ή συστήματος. Η απενεργοποίηση της επεξεργασίας των μετα-αρχείων μπορεί επίσης να προκαλέσει την πλήρη αποτυχία των στοιχείων λογισμικού ή συστήματος. Τα παραδείγματα συμπεριλαμβάνουν τα εξής:
 • Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε στον υπολογιστή.
 • Ορισμένες εφαρμογές στον υπολογιστή ενδέχεται να μην μπορούν να εμφανίσουν εικόνες clip art.
 • Ορισμένα σενάρια που περιλαμβάνουν την απόδοση OLE ενδέχεται να καταστραφούν. Ειδικότερα, αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν ο διακομιστής αντικειμένων δεν είναι ενεργός.
Σημαντικό Αυτό προορίζεται μόνο ως έκτακτο μέτρο, σε περίπτωση που η πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας GDI δεν μπορεί να αναπτυχθεί αρκετά γρήγορα στη διάρκεια μιας ενεργής εισβολής. Η απενεργοποίηση όλης της επεξεργασίας των μετα-αρχείων δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί πλήρως. Πρέπει να επαναφέρετε αυτήν τη ρύθμιση σε μηδέν (0) το συντομότερο δυνατόν και να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας GDI, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια και να ανακτηθεί η πλήρης λειτουργικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του κλειδιού μητρώου DisableMetaFiles, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Περισσότερες πληροφορίες

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Απενεργοποίηση της επεξεργασίας των μετα-αρχείων GDI

Για να απενεργοποιήσετε την επεξεργασία των μετα-αρχείων GDI, ορίστε την τιμή της καταχώρησης μητρώου DisableMetaFiles σε ένα (1). Αυτή η καταχώρηση του τύπου REG_DWORD βρίσκεται στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initialize
Σημείωση Εάν αυτή η καταχώρηση μητρώου ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε άλλη τιμή εκτός από το μηδέν, απενεργοποιεί την επεξεργασία των μετα-αρχείων GDI.

Για να ρυθμίσετε την τιμή αυτής της καταχώρησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initialize
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή DWORD.
 4. Πληκτρολογήστε DisableMetaFiles και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify), για να τροποποιήσετε την καταχώρηση μητρώου DisableMetaFiles.
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).

Ενεργοποίηση της επεξεργασίας των μετα-αρχείων GDI

Για να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία των μετα-αρχείων GDI, ορίστε την τιμή της καταχώρησης μητρώου DisableMetaFiles σε μηδέν (0). Αυτή η καταχώρηση του τύπου REG_DWORD βρίσκεται στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initialize
Για να ρυθμίσετε την τιμή αυτής της καταχώρησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initialize
 3. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο
  DisableMetaFiles
  .
 4. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 0 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 941835 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2007 - Αναθεώρηση: 1.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB941835

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com