การปรับปรุงสำหรับ Windows บ้าน Server ช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างความน่าเชื่อถือ และช่วยให้คุณสามารถขอรับใบรับรองที่เชื่อถือได้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows บ้าน Server ในระหว่างการกำหนดค่าการเข้าถึงระยะไกลของโดเมนที่มีการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941914 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

แพคเกจการปรับปรุงสำหรับ Windows บ้าน Server จะพร้อมใช้งานในขณะนี้ การปรับปรุงนี้ช่วยให้คุณได้รับใบรับรองที่เชื่อถือได้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้านของคุณในระหว่างการกำหนดค่าการเข้าถึงระยะไกลของโดเมนที่มีการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาความน่าเชื่อถือบางอย่าง ในการกำหนดค่าการเข้าถึงระยะไกล ในการสำรองข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ในฟังก์ชันการทำงานของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน และจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ:โดเมนที่มีการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณอาจมีลักษณะต่อไปนี้:
your_namehomeserver.com

ความพร้อมใช้งานใบรับรองที่เชื่อถือได้

หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้ได้ คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนที่แนะนำให้ คุณปรับปรุงการตั้งค่าคอนฟิกโดเมนของคุณสำหรับการเข้าถึงระยะไกลของ Windows บ้าน Server คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้ถ้าคุณได้เรียกใช้ซาร์ดการตั้งค่าชื่อโดเมนในการกำหนดค่าแบบส่วนบุคคลของโดเมนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้านของคุณได้ก่อนหน้านี้ หลังจากที่คุณปรับปรุงการกำหนดค่าโดเมน ไซต์การเข้าถึงระยะไกลเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้านของคุณจะมีใบรับรองที่เชื่อถือได้

หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้ได้ คุณจะไม่รับคำเตือนใบรับรองในเว็บเบราว์เซอร์เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ โดยใช้ URL ภายนอก เช่น https://your_namehomeserver.com อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพยายามเข้าถึงไซต์เดียวกัน โดยใช้ URL ภายใน เช่น https://server_nameคุณจะได้รับคำเตือนใบรับรองจากเบราว์เซอร์ คำเตือนนี้จะบ่งชี้ว่า ชื่อบนใบรับรองไม่ตรงกับชื่อของไซต์ที่คุณพยายามเข้าถึง

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากใบรับรองที่เชื่อถือได้ประกอบด้วยเพียงชื่อภายนอกสำหรับเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้านระยะไกลในการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้านของคุณผ่านเครือข่ายภายในบ้านของคุณภายใน โดยใช้ https://server_nameคุณสามารถละเว้นคำเตือนนี้หลังจากที่คุณตรวจสอบว่า URL ในแถบอยู่ของเว็บเบราว์เซอร์เป็น indeed ของเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้านของคุณได้ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ชื่อภายนอกสำหรับการเข้าถึงระยะไกลเว็บไซต์ เช่น https://your_namehomeserver.com จากทั้งสองภายใน และภาย นอกบ้านของคุณ

การกำหนดค่าการเข้าถึงระยะไกล

การกำหนดค่า Windows บ้าน Server Remote Access จะแสดงข้อความ misleading ถ้าการตั้งค่าของเราเตอร์ UPnP ถูกปิดใช้งาน ข้อความนี้จะถูกปรับปรุงหลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

เทคโนโลยีการสำรองข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่บ้าน

ปัญหา 1

aลบทั้งหมดปุ่มคำสั่งที่ถูกเพิ่มลงในการสำรองข้อมูลแท็บบนการการตั้งค่าคอนโซลของเซิร์ฟเวอร์หน้าแรกของ windowsหน้า คุณสามารถใช้คำสั่งนี้ให้สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บ้านทั้งหมดที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้านที่ลบออกอย่างถาวร กระบวนการลบทั้งหมดคำสั่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีต่อไปนี้:
  • ฮาร์ดดิสก์ล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้าน
  • ต้องมีฐานข้อมูลที่สำรองข้อมูลการตั้งค่าใหม่เนื่องจากข้อผิดพลาดความสอดคล้องกัน หรือเนื่องจากสถานการณ์อื่น ๆ unforeseen

ปัญหา 2

แฟ้มบนคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์สำรองถ้าล่าสุดสำเร็จสำรองถูกทำเครื่องหมายเป็น "ลบ"

โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันและการจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์

ปัญหา 1

แฟ้มข้อมูลที่ประกอบด้วยกระแสข้อมูลการสำรองข้อมูลแบบ NTFS อาจเสียหายในคอมพิวเตอร์ที่บ้านเวอร์ของ Windowsสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก number943393 บทความต่อไปนี้เพื่อดู article943393 นั้นในฐานความรู้ของ Microsoft:
943393แฟ้มข้อมูลที่ประกอบด้วยกระแสข้อมูลการสำรองข้อมูลแบบ NTFS สามารถจะเสียหายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows บ้าน Server

ปัญหา 2

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนไม่สอดคล้องเมื่อฮาร์ดดิสก์ที่มีในการติดตั้ง หรือการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านเซิร์ฟเวอร์ Windows ล้มเหลว ปัญหานี้จะแก้ไขปัญหาได้หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

ปัญหา 3

windows บ้าน Server ไดรฟ์ Extender ไม่อาจปรับปรุงแบบอ่านอย่างเดียวคุณลักษณะจากเงาที่ต้นแบบการแรเงาอื่น ดังนั้น บริการแจ้ง Microsoft ที่แฟ้มข้อมูลสำรองอาจไม่ถูกจัดเก็บเรียบร้อยแล้วไว้ในบ้านเซิร์ฟเวอร์ Windows ร่วมโฟลเดอร์ ปัญหานี้จะแก้ไขปัญหาได้หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows บ้าน Server ไดรฟ์ Extender ดาวน์โหลดเอกสาร "ทางเทคนิคโดยย่อสำหรับ Windows บ้าน Server ไดรฟ์ Extender" โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=40c6c9cc-b85f-45fe-8c5c-f103c894a5e2&DisplayLang=en

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับปรุง

หมายเหตุ:การปรับปรุงนี้จะถูกแทนที่ โดย Windows บ้าน Server พลังงาน Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
944289คำอธิบายของการปรับปรุง Windows บ้าน Server พลังงาน Pack 1

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

การขอรับการปรับปรุงนี้ แวะไป Windows Update เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมีบ้านเวอร์ของ Windows ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนปรับนำออกใช้ก่อนหน้านี้ปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
หน้าแรกเซิร์ฟเวอร์ windows, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Criticalprocesssource.dll6.0.1500.882,46409 2007 พฤศจิกายน13:13
Ddnss.exe6.0.1500.8209,92009 2007 พฤศจิกายน12:55
Defilter.sys6.0.1500.829,18409 2007 พฤศจิกายน12:56
Homeserverconsoletab.health6.0.1500.8352,25609 2007 พฤศจิกายน12:21
Homeserverconsoletab.health6.0.1500.861,44009 2007 พฤศจิกายน12:55
Homeserverconsoletab.storag6.0.1500.8593,92009 2007 พฤศจิกายน12:21
Homeserverconsoletab.storag6.0.1500.877,82409 2007 พฤศจิกายน12:55
Homeservercontrols.dll6.0.1500.8675,84009 2007 พฤศจิกายน12:21
Qsm.exe6.0.1500.8512,51209 2007 พฤศจิกายน12:55
Hsbackup.exe6.0.1500.8474,62409 2007 พฤศจิกายน12:55
Whscommon.dll6.0.1500.8857,12009 2007 พฤศจิกายน13:13
Whsnotificationsource.dll6.0.1500.8126,97609 2007 พฤศจิกายน12:55

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าแรกเวอร์ของ windows คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐาน ความน่าเชื่อถือวิธี การจัดระเบียบ การใช้ร่วมกัน และป้องกันรูปภาพดิจิทัล เพลง วิดีโอ และส่วนบุคคลเอกสาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows บ้าน Server แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/WindowsHomeServer
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941914 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Home Server
Keywords: 
atdownload kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB941914 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:941914

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com