เหตุการณ์ข้อผิดพลาดถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะทำการสำรองข้อมูลสถานะระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 941956 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งตัวให้บริการลงทะเบียนไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 บริการสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูลที่พยายามเริ่มการทำงานของผู้ให้บริการในลำดับต่อไปนี้:
 1. ผู้ให้บริการของฮาร์ดแวร์
 2. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์
 3. ผู้ให้บริการของระบบ
อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ไม่สามารถเริ่มต้นเหตุผลบางประการ เครื่องมือ Ntbackup ไม่สามารถทำการสำรองข้อมูลสถานะระบบตามที่คาดไว้ นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ชนิด: ข้อผิดพลาด
รหัสเหตุการณ์: 12292
แหล่งที่มา: VSS
รายละเอียด:<the guid="" of="" third-party="" provider=""></the>0x80070002

ชนิด: ข้อผิดพลาด
รหัสเหตุการณ์: 11
แหล่งที่มา: VSS
รายละเอียด:<the guid="" of="" third-party="" provider=""></the>hwprv 0x80070002

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: VSS
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 12292
คำอธิบาย: ข้อผิดพลาดของบริการสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูล: ข้อผิดพลาดในการสร้างการเป็นคลาส COM ของผู้ให้บริการสำเนาเงากับ CLSID<the guid="" of="" third-party="" provider=""></the>[0x80040154]

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้างรายชื่อของผู้ให้บริการที่มีการติดตั้งบนระบบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
ผู้ให้บริการรายชื่อของ vssadmin
คำสั่งนี้สร้างผลลัพธ์ต่อไปนี้:
ชื่อของผู้ให้บริการ: 'ตัวให้บริการ Microsoft ซอฟต์แวร์ Shadow Copy 1.0'
ชนิดผู้ให้บริการ: ระบบ
Id ของผู้ให้บริการ: {b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5 }
รุ่น: 1.0.0.7
หมายเหตุ:นี้คือผลลัพธ์เป็นค่าเริ่มต้นเฉพาะถ้ามีการคัดลอกเงาของไดรฟ์ข้อมูลในกล่อง มีการติดตั้งตัวให้บริการของระบบบริการ

ถ้าคำสั่งส่งกลับค่าตัวให้บริการเพิ่มเติม และ ถ้าคุณพบใด ๆ ของเหตุการณ์ข้อผิดพลาดที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบว่าการปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับผู้ให้บริการแบบสอบถาม

การกำหนดค่าเครื่องมือ Ntbackup การใช้ตัวให้บริการในกล่องบริการสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูลระบบเป็นผู้ให้บริการเริ่มต้น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกขวาที่แฟ้ม:
  HKey_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore
 3. ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:UseMicrosoftProviderชื่อสำหรับค่า DWORD ใหม่ แล้วกด ENTER
 5. คลิกสองครั้งUseMicrosoftProvider. เมื่อต้องการเปิดการใช้งานคุณลักษณะใหม่ พิมพ์1ในการค่ากล่อง เมื่อต้องการปิดการใช้งานคุณลักษณะใหม่ พิมพ์0ในการค่ากล่อง
 6. กดปุ่ม ENTER และจากนั้น ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 7. รีสตาร์เวอร์
 8. ใช้เครื่องมือ Ntbackup เพื่อทำการสำรองข้อมูลสถานะระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
816819Description of the Microsoft Platform Support Reporting utility

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 941956 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmt KB941956 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:941956

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com