ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่โฮสต์บน IIS 7.0: "HTTP ข้อผิดพลาด 500.0 –ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942031 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณมีเว็บไซต์ที่โฮสต์บน Internet Information Services (IIS) 7.0 เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในเว็บเบราเซอร์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ในแอพลิเคชัน"ชื่อแอพลิเคชัน"

ข้อผิดพลาด HTTP 500.0 – ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

HRESULT: 0X80070032

คำอธิบายของตัวกรอง HRESULTISAPI"ไดรฟ์:\เส้นทางของแฟ้มพยายามลงทะเบียนสำหรับการแจ้งเตือน SF_NOTIFY_READ_RAW_DATA \ISAPI_FLT.dll"
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ในแอพลิเคชัน"ชื่อแอพลิเคชัน"

ข้อผิดพลาด HTTP 500.0 – ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

HRESULT: 0X80070035

ไม่สามารถแสดงคำอธิบายของเพ HRESULTThe เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3
ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ในแอพลิเคชัน"ชื่อแอพลิเคชัน"

ข้อผิดพลาด HTTP 500.0 – ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

HRESULT: 0X8007000D

คำอธิบายของ HRESULTHandler "ASPClassic" มีโมดูลที่ไม่ถูกต้อง "IsapiModule" ในรายชื่อโมดูล
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 4
ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ในแอพลิเคชัน"ชื่อแอพลิเคชัน"

ข้อผิดพลาด HTTP 500.0 – ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

HRESULT: 0X800700C1

ไม่สามารถแสดงคำอธิบายของเพ HRESULTThe ได้เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 5
ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ในแอพลิเคชัน"ชื่อแอพลิเคชัน"

ข้อผิดพลาด HTTP 500.0 – ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

HRESULT: 0X80070005

คำอธิบายของ HRESULTLoadLibraryEx ตัวกรอง ISAPI"path_of_isapi"ล้มเหลว
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 6
ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ในแอพลิเคชัน"ชื่อแอพลิเคชัน"

ข้อผิดพลาด HTTP 500.0 – ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

HRESULT: 0X8007007F

คำอธิบายของ HRESULTCalling GetProcAddress ตัวกรอง ISAPI"path_of_isapi"ล้มเหลว
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 7
ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ในแอพลิเคชัน"ชื่อแอพลิเคชัน"

ข้อผิดพลาด HTTP 500.0 – ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

HRESULT: 0X8007007F

คำอธิบายของ HRESULTThere มีปัญหากับทรัพยากรคุณกำลังค้นหา เพื่อให้ไม่สามารถแสดง

สาเหตุ

สาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก IIS 7.0 ไม่สนับสนุนตัวกรองอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ API (ISAPI) ที่ลงทะเบียนสำหรับการแจ้งเตือน SF_NOTIFY_READ_RAW_DATA เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ดูการแก้ไขปัญหาที่1

สาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS 7.0 ไม่สามารถเข้าถึงไดเรกทอรีรากที่จัดโครงแบบของที่ตั้งที่ร้องขอ เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ดูการแก้ไขปัญหาที่ 2

สาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโมดูล ISAPIModule หายไปจากรายชื่อโมดูลสำหรับเว็บไซต์ โมดูล ISAPIModule อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
ไดรฟ์: \Windows\System32\inetsrv\isapi.dll
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ดูการแก้ไขปัญหาที่ 3

สาเหตุของข้อผิดพลาด 4

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแมปสคริปต์นั้นไม่ถูกต้อง เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ดูการแก้ไขปัญหาที่ 4

สาเหตุของข้อผิดพลาด 5

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวกรอง ISAPI ที่ไม่ถูกต้องถูกโหลด ในระดับสากล หรือ ในระดับเว็บไซต์ เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ดูการแก้ไขปัญหาที่ 5

สาเหตุของข้อผิดพลาด 6

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวกรอง ISAPI ที่ไม่ถูกต้องถูกโหลด ในระดับสากล หรือ ในระดับเว็บไซต์ เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ดูการแก้ไขปัญหาที่ 6

สาเหตุของข้อผิดพลาด 7

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแมปตัวจัดการสำหรับทรัพยากรร้องขอชี้ไปยังแฟ้ม.dll ที่ไม่สามารถประมวลผลการร้องขอ เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ดู การแก้ไขปัญหา 7

การแก้ไข

วิธีการแก้ปัญหาแบบที่ 1

ใช้ตัวกรอง ISAPI ที่ลงทะเบียนสำหรับการแจ้งเตือนของ SF_NOTIFY_READ_RAW_DATA ใน IIS 7.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
311852 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวกรอง ISAPI ที่ลงทะเบียนเหตุการณ์ SF_NOTIFY_READ_RAW_DATA ใน Internet Information Services เวอร์ชั่น 6.0

ความละเอียด 2

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS 7.0 สามารถเข้าถึงไดเรกทอรีรากที่จัดโครงแบบของที่ตั้งที่ร้องขอ

ความละเอียด 3

เพิ่มโมดูล ISAPIModule ไปยังรายการของโมดูลสำหรับเว็บไซต์ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด inetmgr.exeแล้ว คลิกตกลง
 2. ในตัวจัดการ IIS ขยายชื่อเซิร์ฟเวอร์ขยายเว็บไซต์และจากนั้น คลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
 3. ในมุมมองของลักษณะการทำงาน คลิกสองครั้งที่โมดูล
 4. ในบานหน้าต่างการดำเนินการคลิกเพิ่มโมดูลดั้งเดิม
 5. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มโมดูลดั้งเดิมคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายIsapiModuleและจากนั้น คลิกตกลง

ความละเอียด 4

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การแม็ปสคริปต์ชี้ไปยังแฟ้ม.dll ISAPI ที่สามารถประมวลผลการร้องขอ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด inetmgr.exeแล้ว คลิกตกลง
 2. ในตัวจัดการ IIS ขยายชื่อเซิร์ฟเวอร์ขยายเว็บไซต์และจากนั้น คลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
 3. ในมุมมองของลักษณะการทำงาน คลิกสองครั้งที่แมปตัวจัดการ
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การแม็ปสคริปต์ชี้ไปยังแฟ้ม ISAPI .dll ที่ถูกต้อง

  ตัวอย่างเช่น แฟ้ม.asp ควรแมปไปยังแฟ้ม %windir%\system32\inetsrv\asp.dll

ความละเอียด 5

เอาตัวกรอง ISAPI ที่ไม่ถูกต้อง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด inetmgr.exeแล้ว คลิกตกลง
 2. ในตัวจัดการ IIS ขยายชื่อเซิร์ฟเวอร์ขยายเว็บไซต์และจากนั้น คลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
 3. ในมุมมองของลักษณะการทำงาน คลิกสองครั้งที่ตัวกรอง ISAPI
 4. คลิกขวาที่ตัวกรอง ISAPI ที่คุณต้องการเอาออก และจากนั้น คลิกเอาออก

ความละเอียด 6

เอาตัวกรอง ISAPI ที่ไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนในการแก้ปัญหา 5

ความละเอียด 7

แก้ไขการแมปตัวจัดการสำหรับทรัพยากรร้องขอเพื่อชี้ไปยังไฟล์.dll ที่สามารถประมวลผลการร้องขอ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด inetmgr.exeแล้ว คลิกตกลง
 2. ในตัวจัดการ IIS ขยายชื่อเซิร์ฟเวอร์ขยายเว็บไซต์และจากนั้น คลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
 3. ในมุมมองของลักษณะการทำงาน คลิกสองครั้งที่แมปตัวจัดการ
 4. คลิกขวาที่การแม็ปสคริปต์ที่คุณต้องการแก้ไข และจากนั้น คลิกแก้ไข
 5. ในกล่องโต้ตอบการแก้ไขแผนผังสคริปต์พิมพ์แฟ้มปฏิบัติการที่เหมาะสมลงในกล่องปฏิบัติการได้และจากนั้น คลิกตกลง

  ตัวอย่างเช่น แฟ้ม.asp ควรแมปไปยังแฟ้ม %windir%\system32\inetsrv\asp.dll

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942031 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 12.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB942031 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942031

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com