Klaidos prane?imas, kai bandote aplankyti interneto svetain?, kurioje yra Patalpinta IIS 7.0: "HTTP klaida 401.2 - neleistinai"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 942043 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai bandote aplankyti interneto svetain?, kurioje yra Patalpinta d?l interneto informacijos paslaugos (IIS) 7.0, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Serverio klaida taikant"programos pavadinimas>"
--------------------------------------------------------------------------------
HTTP klaida 401.2 - neleistinai
HRESULT: 0X80070005
Apra?ymas HRESULT: prieiga u?drausta

Prie?astis

1 Prie?astis

?iniatinklio programos yra sukonfig?ruota naudoti integruotu Windows autentifikavimu. Ta?iau Windows autentifikavim? funkcija ne?jungta. Arba, integruot? Windows autentifikavimo gimtoji modulio skyriuje failo ApplicationHost.config arba Web.config faile yra neleistinas. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?r. rezoliucijos 1.

Prie?astis 2

?iniatinklio programa nesukonfig?ruota naudoti autentifikavimo metodas. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pamatyti 2 rezoliucija.

Sprendimas

1 Rezoliucija

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus.

1 Veiksmas: ?junkite funkcij? Windows autentifikavim?

 1. Spustel?kite Prad?ti, tipo valdymo skydas ? ? Prad?ti paie?k? langel?, o tada spustel?kite Valdymo skydas ? ? Programos s?ra?as.
 2. Spustel?kite Programos ir funkcijos, tada spustel?kite ?jungti Windows funkcijas arba i?jungti.
 3. I?pl?sti Interneto informacijos tarnyb?, pl?sti World Wide Web paslaugos, ir tada pl?sti Saugumo.
 4. Paspauskite, jei norite pasirinkti, Windows autentifikavim? ?ym?s langel?, o tada spustel?kite gerai.

2 Veiksmas: Prid?ti integruot? Windows autentifikavim? gimtoji modul? IIS tvarkytuve

 1. Spustel?kite Prad?ti, tipo Inetmgr ? ? Prad?ti paie?k? langel?, o tada spustel?kite Inetmgr ? ? Programos s?ra?as.

  Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Toliau.
 2. ? ? Jungtys srityje, i?pl?sti kompiuter?, kuriame paleista IIS 7.0, pl?sti Interneto svetaini?, tada spustel?kite Numatytosios ?iniatinklio svetain?s.
 3. D?l to Numatytosios ?iniatinklio svetain?s namuose puslapis, du kartus spustel?kite Moduliai.
 4. ? ? Veiksmai srit?, spustel?kite ?traukti gimtoji modulis.
 5. ? ? ?traukti gimtoji modulis dialogo lange, spustel?kite pasirinkti, WindowsAuthenticationModule ?ym?s langel?, o tada spustel?kite gerai.

Rezoliucija Nr. 2

Konfig?ruoti ?iniatinklio programos naudoti bent vien? autentifikacijos metod?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tipo Inetmgr ? ? Prad?ti paie?k? langel?, o tada spustel?kite Inetmgr ? ? Programos s?ra?as.

  Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Toliau.
 2. ? ? Jungtys srityje, i?pl?sti kompiuter?, kuriame paleista IIS 7.0, pl?sti Interneto svetaini?, tada spustel?kite Numatytosios ?iniatinklio svetain?s.
 3. D?l to Numatytosios ?iniatinklio svetain?s namuose puslapis, du kartus spustel?kite Autentifikavimo.
 4. Spustel?kite vien? i? atpa?inimo metodai, ir tada spustel?kite ?galinti ? ? Veiksmai srityje.

Savyb?s

Straipsnio ID: 942043 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB942043 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 942043

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com