เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่โฮสต์บน IIS 7.0: "HTTP ข้อผิดพลาด 404.4 -ไม่พบ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942052 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เว็บไซต์ที่โฮสต์บนข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 7.0 คุณได้ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ในเว็บเบราว์เซอร์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ในแอพลิเคชัน"ชื่อโปรแกรมประยุกต์"
ข้อผิดพลาด http 404.4 - NO_HANDLER
คำอธิบาย: ระบบจะไม่พบแฟ้มที่ระบุ
รหัสข้อผิดพลาด: 0x80070002

สาเหตุ

นามสกุลของชื่อแฟ้มของ URL ที่ร้องขอไม่มีการจัดการที่มีการกำหนดค่าการประมวลผลการร้องขอบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มการจัดการการแมปสำหรับนามสกุลของชื่อแฟ้มของ URL ที่ร้องขอ ตัวอย่างเช่น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้าคุณต้องการเพิ่มคำStaticFileตัวจัดการการแมป:
 1. เริ่มโปรแกรมจัดการ IIS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:inetmgr.exeแล้ว คลิกตกลง.
 2. ใน'ตัวจัดการ IIS ' ขยายServer Nameขยายเว็บไซต์แล้ว คลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
 3. ในมุมมองของลักษณะการทำงานคลิกสองครั้งตัวจัดการแมป.
 4. ในการตัวจัดการแมปบานหน้าต่าง คลิกขวาStaticFileตัวจัดการการแมป แล้วคลิกแก้ไข.
 5. ในการแก้ไขการแมปโมดูลกล่องโต้ตอบ ชนิด*ในการเส้นทางการร้องขอกล่อง แล้วคลิกตกลง.
หมายเหตุ:หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถไปแฟ้มแบบคงที่เรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเข้าเสร็จสมบูรณ์ไปแฟ้มที่มีนามสกุลของชื่อแฟ้มต่อไปนี้:
 • .htm
 • .html
 • .jpg
 • .gif
 • .png

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942052 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB942052 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942052

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com