השגיאה "שגיאת HTTP 500.19" מופיעה בעת פתיחת דף אינטרנט של IIS 7.0

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
מאמר זה מתאר את קודי HResult כאשר אתה נתקל בשגיאת 500.19 ביישום Internet Information Services (IIS) 7.0 Web. אם קוד השגיאה שאתה רואה מופיע ברשימה הבאה, בדוק מהן הסיבות ונסה את הפתרונות במאמר זה.
0x8007000d | 0x80070005 | 0x800700b7 | 0x8007007e | 0x800700c1 | 0x8007010b | 0x8007052e | 0x80070021

במאמר זה

Show all imageהצג הכלHide all imageהסתר הכל

השגיאה "שגיאת HTTP 500.19" עם קוד HResult 0x8007000d

הודעת השגיאה:

שגיאת שרת ביישום "שם היישום"
HTTP Error 500.19 - שגיאת שרת פנימית
HRESULT: 0x8007000d
תיאור של HRESULT
לא ניתן לגשת לדף המבוקש כיוון שנתוני התצורה הקשורים של הדף אינם חוקיים.

סיבה

בעיה זו מתרחשת מאחר שהקובץ ApplicationHost.config או הקובץ Web.config מכיל רכיב XML בעל מבנה פגום.

פתרון הבעיה

מחק את רכיב ה-XML בעל המבנה הפגום מהקובץ ApplicationHost.config או מהקובץ Web.config

השגיאה "שגיאת HTTP 500.19" עם קוד HResult 0x80070005

הודעת השגיאה:

שגיאת שרת ביישום "שם היישום"
HTTP Error 500.19 - שגיאת שרת פנימית
HRESULT: 0x80070005
תיאור של HRESULT
לא ניתן לגשת לדף המבוקש כיוון שנתוני התצורה הקשורים של הדף אינם חוקיים.

סיבה

בעיה זו מתרחשת עקב אחת מהסיבות הבאות.
 • אתה משתמש ב- IIS 7.0 במחשב שבו פועל Windows Vista. בנוסף לכך, אתה מגדיר את אתר האינטרנט להשתמש באימות UNC Passthrough כדי לגשת לשיתוף מרוחק של מוסכמה עולמית למתן שמות (UNC).
 • לקבוצה IIS_IUSRS אין את ההרשאות המתאימות לקובץ ApplicationHost.config, עבור הקובץ Web.config או עבור הספריות הווירטואליות/ספריות היישומים של IIS.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1

אל תקבע את תצורת אתר האינטרנט להשתמש באימות UNC Passthrough כדי לגשת לשיתוף UNC מרוחק. במקום זאת, ציין חשבון משתמש שיש לו הרשאות מתאימות לגשת לשיתוף UNC המרוחק.

שיטה 2

הענק את הרשאת הקריאה לקבוצה IIS_IUSRS עבור הקובץ ApplicationHost.config או הקובץ Web.config. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. ב- Windows Explorer, אתר את התיקיה שמכילה את הקובץ ApplicationHost.config המשויך לאתר האינטרנט, או אתר את הספריות הווירטואליות או ספריות היישומים שמכילים את הקובץ Web.config המשויך לאתר האינטרנט.

  הערה ייתכן שהקובץ Web.config לא יהיה בספריות הווירטואליות או בספריות היישומים ב- IIS. גם במצב זה, עליך לפעול בהתאם לשלבים אלה.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה שמכילה את הקובץ ApplicationHost.config, או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הספריות הווירטואליות או ספריות הנתונים שעשויות להכיל את הקובץ Web.config.
 3. לחץ על מאפיינים.
 4. לחץ על הכרטיסיה אבטחה ולאחר מכן לחץ על עריכה.
 5. לחץ על הוסף.
 6. בתיבה הזן את שמות האובייקטים לבחירה, הקלד computername\IIS_IUSRS, לחץ על בדוק שמות ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה Computername הוא מציין מיקום עבור שם המחשב.
 7. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון קריאה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 8. בתיבת הדו-שיח מאפיינים של התיקיה, לחץ על אישור.

  הערה ודא שמאפייני התיקיה מועברים בירושה על-ידי הקבצים ApplicationHost.config ו- Web.config כדי של- IIS_IUSRS תהיה הרשאת קריאה עבור קבצים אלה.

השגיאה "שגיאת HTTP 500.19" עם קוד HResult 0x800700b7

הודעת השגיאה:

שגיאת שרת ביישום "שם היישום"
HTTP Error 500.19 - שגיאת שרת פנימית
HRESULT: 0x800700b7
תיאור של HResult
לא ניתן לגשת לדף המבוקש כיוון שנתוני התצורה הקשורים של הדף אינם חוקיים.

סיבה

בעיה זו יכולה להתרחש אם יש ערך כפול להגדרת קטע התצורה שצוין ברמה גבוהה יותר בהיררכיית התצורה (לדוגמה, בקובץ web.config או applicationHost.config של אתר אב/תיקיה). הודעת השגיאה עצמה מצביעה מחוץ למיקום של ערך כפול או ערכים כפולים.

פתרון הבעיה

בדוק את קובץ התצורה שצוין והשווה אותו לקובץ applicationHost.config ו/או קובץ web.config האב כדי לראות אם יש ערכים כפולים כפי שהוצע על-ידי הודעת השגיאה. הסר את הערך הכפול או הפוך את הערך לייחודי. לדוגמה, בעיה זו עלולה להתרחש מאחר שהקובץ ApplicationHost.config כולל ערך כפול עבור הקוד הבא.
<add accessType="Allow" users="*" />
כדי לפתור את הבעיה, בקובץ ApplicationHost.config, מחק את הערך הכפול של כלל ההרשאה. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הקלד כתבן בתיבה התחל חיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כתבן ולחץ על הפעל כמנהל.

  הערה אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על המשך.
 2. בתפריט קובץ, לחץ על פתיחה, הקלד %windir%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config בתיבה שם קובץ ולחץ על פתח.
 3. בקובץ ApplicationHost.config, מחק את הערך הכפול שדומה לקוד הבא.
  <add accessType="Allow" users="*" />

השגיאה "שגיאת HTTP 500.19" עם קוד HResult 0x8007007e

הודעת השגיאה:

שגיאת שרת ביישום "שם היישום"
HTTP Error 500.19 - שגיאת שרת פנימית
HRESULT: 0x8007007e
תיאור של HResult
לא ניתן לגשת לדף המבוקש כיוון שנתוני התצורה הקשורים של הדף אינם חוקיים.

סיבה

בעיה זו מתרחשת מאחר שהקובץ ApplicationHost.config או הקובץ Web.config מפנים למודול או לקובץ DLL שאינם חוקיים או לא קיימים.

פתרון הבעיה

בקובץ ApplicationHost.config או בקובץ Web.config, אתר את הפניית המודול או הפניית ה- DLL שאינה חוקית ולאחר מכן תקן את ההפניה. כדי לקבוע איזו הפניה למודול שגויה, הפוך לזמינה את האפשרות 'מעקב אחר בקשות שנכשלו' ולאחר מכן שחזר את הבעיה.

השגיאה "שגיאת HTTP 500.19" עם קוד HResult 0x800700c1

הודעת השגיאה:

שגיאת שרת ביישום "שם היישום"
HTTP Error 500.19 - שגיאת שרת פנימית
HRESULT: 0x800700c1
תיאור של HRESULT
לא ניתן לגשת לדף המבוקש כיוון שנתוני התצורה הקשורים של הדף אינם חוקיים.

סיבה

בעיה זו עשויה להתרחש אם מספר הסיביות של המודול שצוין שונה מזה של מאגר היישומים המארח את היישום. לדוגמה, אתה מנסה לטעון רכיב בגירסת 32 סיביות במאגר יישומים בגירסת 64 סיביות. בעיה זו יכולה להתרחש גם אם המודול שצוין פגום.

פתרון הבעיה

ודא כי מספר הסיביות של המודול שצוין זהה לזה של מאגר היישומים המארח, וודא שהמודול אינו פגום.

השגיאה "שגיאת HTTP 500.19" עם קוד HResult 0x8007010b

הודעת השגיאה:

שגיאת שרת ביישום "שם היישום"
HTTP Error 500.19 - שגיאת שרת פנימית
HRESULT: 0x8007010b
תיאור של HRESULT
לא ניתן לגשת לדף המבוקש כיוון שנתוני התצורה הקשורים של הדף אינם חוקיים.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש אם אין אפשרות לגשת אל ספריית התוכן שצוינה.

פתרון הבעיה

אמת שנתיב הקובץ קיים, שיש לו שם מתאים, שיש לו קבוצת הרשאות ברמת הקובץ הנכונה ושהוא מצביע לסוג מערכת קבצים חוקית. אם אינך בטוח מהו נתיב הקובץ, השתמש בכלי Process Monitor או ב'מעקב אחר בקשות שנכשלו' כדי לזהות אותו.

השגיאה "שגיאת HTTP 500.19" עם קוד HResult 0x8007052e

הודעת השגיאה:

שגיאת שרת ביישום "שם היישום"
HTTP Error 500.19 - שגיאת שרת פנימית
HRESULT: 0x8007052e
תיאור של HRESULT
לא ניתן לגשת לדף המבוקש כיוון שנתוני התצורה הקשורים של הדף אינם חוקיים.

סיבה

לברירת המחדל של זהות התהליך ב- IIS 7.0 אין מספיק הרשאות כדי לפתוח את הקובץ Web.config בשיתוף מרוחק.

פתרון הבעיה

כדי לפתור את הבעיה, השתמש במאמר הבא:
934515 מופיעה הודעת שגיאה בעת ניסיון להציג דף אינטרנט מאתר אינטרנט המשתמש באימות מעבר ב- Internet Information Services 7.0 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

השגיאה "שגיאת HTTP 500.19" עם קוד HResult 0x80070021

הודעת השגיאה:

שגיאת שרת ביישום "שם היישום"
HTTP Error 500.19 - שגיאת שרת פנימית
HRESULT: 0x80070021
תיאור של HRESULT
לא ניתן לגשת לדף המבוקש כיוון שנתוני התצורה הקשורים של הדף אינם חוקיים.

סיבה

בעיה זו יכולה להתרחש כאשר החלק שצוין מקובץ תצורת IIS נעול ברמת תצורה גבוהה יותר.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, בטל את נעילת הסעיף שצוין, או אל תשתמש בו ברמה זו. לקבלת מידע נוסף על נעילת תצורה, עיין במאמר הבא:
http://learn.iis.net/page.aspx/145/how-to-use-locking-in-iis-70-configuration

אודות מאמר זה

מספר מאמר: 942055
הביקורת האחרונה: יום חמישי 29 מאי 2014
המידע במאמר זה חל על:: Microsoft Internet Information Services 7.0
האם תרצה לספק משוב על מאמר זה?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.