Klaidos prane?imas, kai j?s lankot?s interneto svetain?, kuri yra Patalpinta IIS 7.0: "HTTP klaida 500.19 ? Internal Server Error"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 942055 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

J?s turite interneto svetain?, kuri yra Patalpinta d?l interneto informacijos paslaugos (IIS) 7.0. Kai lankot?s svetain?je naudodami ?iniatinklio nar?ykl?, galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? vien? i? ?i? veiksm?:
Klaidos prane?imas 1
Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X8007000D
Apra?ymas HRESULT
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenis puslapyje yra negaliojanti.
Klaidos prane?imas 2
Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X80070005
Apra?ymas HRESULT
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenis puslapyje yra negaliojanti.
3 Klaidos prane?imas
Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X800700B7
Apra?ymas HResult
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenis puslapyje yra negaliojanti.
Klaidos prane?imas 4
Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X8007007E
Apra?ymas HResult
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenis puslapyje yra negaliojanti.
Klaidos prane?imas 5
Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X800700C1
Apra?ymas HRESULT
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenis puslapyje yra negaliojanti.
Klaidos prane?imas 6
Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X800700B7
Apra?ymas HRESULT
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenis puslapyje yra negaliojanti.
Klaidos prane?imas 7
Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X8007010B
Apra?ymas HRESULT
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenis puslapyje yra negaliojanti.
Klaidos prane?imas 8
Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X8007052E
Apra?ymas HRESULT
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenis puslapyje yra negaliojanti.
Klaidos prane?imas 9
Serverio klaida taikant"programos pavadinimas"
HTTP klaida 500.19 ? vidin? serverio klaida
HRESULT: 0X80070021
Apra?ymas HRESULT
Pageidaujamo puslapio pasiekti ne?manoma, nes susijusi? konfig?racijos duomenis puslapyje yra negaliojanti.

Prie?astis

Prie?astis, d?l klaidos prane?imas 1

?i problema kyla, nes failo ApplicationHost.config arba Web.config faile yra blogai suformuotas XML elementu. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?r. rezoliucijos 1.

Prie?astis, d?l klaidos prane?imas 2

?i problema kyla d?l vienos i? ?i? prie?as?i?:
 • J?s naudojate IIS 7.0 kompiuteryje, kuriame veikia Windows Vista. Be to, galite konfig?ruoti ?iniatinklio svetain?s UNC Passthrough autentifikavimo naudotis nuotolinio Universal Naming Convention (UNC) dalis.
 • IIS_IUSRS grup? neturi tinkam? teisi? ApplicationHost.config failo, Web.config fail?, arba IIS virtualus/taikymo kataloguose.
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pamatyti 2 rezoliucija.

Prie?astis 3 klaidos prane?imas

?i problema kyla, nes ApplicationHost.config failas turi pasikartojant? ?ra?? apie ?? kod?.
<add accessType="Allow" users="*" />
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?r. rezoliucijos 3.

Prie?astis, d?l klaidos prane?im? 4

?i problema kyla tod?l, kad failo ApplicationHost.config arba Web.config fail? nuorodos modulis arba DLL, yra neteisingas arba kad neegzistuoja. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?r. rezoliucijos 4.

Prie?astis, d?l klaidos prane?im? 5

?i problema gali kilti, jei nurodyta modulio bitness yra kitokia nei, kad Hostingas taikant taikom?j? program? telkinio. Pvz., kur? bandote ?kelti 32 bit? komponentas ? 64 bit? program? telkinys. ?i problema gali atsirasti, jei nurodyta modulis yra sugadintas.

Prie?astis, d?l klaidos prane?im? 6

?i problema gali kilti, jei yra pasikartojant? ?ra?? nurodytoje konfig?racijos skyriuje nustatyti auk?tesnio lygio konfig?racijos hierarchijoje (pvz., ? pirmin?s svetain?s/aplanko web.config arba applicationHost.config fail?). Klaidos prane?imo pa?ymi pasikartojant? ?ra?? arba ?ra?us viet?.

Prie?astis, d?l klaidos prane?imas 7

?i problema gali kilti, jei nurodytas turinio katalogas negali b?ti atvertas.

Prie?astis, d?l klaidos prane?im? 8

Numatytasis proceso tapatybei IIS 7.0 neturi pakankamai teisi? atidaryti Web.config fail? nuotolinio bendrai.

Prie?astis, d?l klaidos prane?imas 9

?i problema gali kilti konfig?racijos auk?tesn?s U?rakinus nurodyt? dal? IIS konfig?racijos fail?.

Sprendimas

1 Rezoliucija

Naikinti blogai suformuotas XML element? i? failo ApplicationHost.config arba Web.config fail?.

Rezoliucija Nr. 2

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? i? ?i? metod?.

1 Metodas

Jos NESUKONFIG?RUOSITE i? svetain?s UNC Passthrough autentifikavimo naudotis nuotolinio UNC dalis. Vietoj to, nurodyti vartotojo abonementas, kuris turi tinkamas teises naudotis nuotolinio UNC dalis.

2 B?das

Suteikti skaitymo teis? IIS_IUSRS grup?s failo ApplicationHost.config arba Web.config fail?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Windows Explorer, raskite aplank?, kuriame yra susieta su interneto svetain?je ApplicationHost.config failas, arba rasti virtuali? katalog? arba taikant katalogus, kuriuose yra rinkmen? Web.config, kuri yra susijusi su svetaine.

  Pastaba Web.config faile gali b?ti virtuali? katalog? arba taikant katalogus IIS. Net tokiu atveju, jums reikia, atlikite ?iuos veiksmus.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank?, kuriame yra ApplicationHost.config fail?, arba de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite virtualus arba taikymas kataloguose, kurie gali b?ti rinkmen? Web.config.
 3. Spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Spustel?kite, Saugumo skirtuk?, ir tada spustel?kite Redaguoti.
 5. Spustel?kite Prid?ti.
 6. ? ? ?vesti objekto pavadinimus pasirinkti ?ra?ykite computername\IIS_IUSRS, spustel?kite Patikrinti vardai, tada spustel?kite gerai.

  Pastaba Computername yra kompiuterio pavadinimo vietos rezervavimo ?enklas.
 7. Paspauskite, jei norite pasirinkti, Skaityti ?ym?s langel?, o tada spustel?kite gerai.
 8. ? ?Ypatyb?sdialogo lange aplanko, spustel?kitegerai.

  Pastaba ?sitikinkite, kad aplanko ypatyb?s yra paveld?tas ApplicationHost.config ir Web.config failus taip, kad IIS_IUSRS ?i? fail? skaitymo leidimo.

3 Rezoliucija

ApplicationHost.config fail?, panaikinkite pasikartojant? ?ra?? leidimo taisykl?s. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tipo U?ra?? knygel? ? ? Prad?ti paie?k? lauke, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite U?ra?? knygel?, tada spustel?kite Paleisti kaip administratorius.

  Pastaba Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Toliau.
 2. D?l to Failas meniu, spustel?kite Atidaryti, tipo %Windir%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config ? ? Failo vardas langel?, o tada spustel?kite Atidaryti.
 3. ApplicationHost.config fail?, panaikinkite pasikartojant? ?ra??, pana?us ? ?? kod?.
  <add accessType="Allow" users="*" />

Rezoliucij? 4

Failo ApplicationHost.config arba Web.config fail?, rasti modulio nuoroda arba DLL nuoroda, kuri? yra neleistinas, ir tada nustatyti nuoroda. Siekiant nustatyti, kuris modulis nuoroda yra neteisinga, ?galinti nepavyko pra?yti paie?kos, ir tada atkurti problemos.

Rezoliucija 5

U?tikrinti, kad nurodyta modulis bitness sutampa priegloba program? telkinys, ir ?sitikinkite, kad modulis n?ra sugadintas.

Rezoliucija 6

Nurodytoje konfig?racijos fail? ir palyginkite j? su savo t?v? ir applicationHost.config arba web.config failai patikrinti dubliuot? ?ra?? kaip rodo klaidos prane?im?. Pa?alinti pasikartojant? ?ra?? arba padaryti ?ra?? unikalus.

Rezoliucijos 7

Patikrinti, kad failo mar?rutas yra, tinkamai pavadintas, yra teisingas failo lygio teis?s nustatyti, ir yra nukreipta ? svarbi? fail? sistemos tipas. Jei nesate tikri, kas yra failo mar?rutas, naudoti proces? steb?s ?rankis arba nepavyko pra?yti sekimo identifikuoti.

Rezoliucijos 8

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pamatyti ?? straipsn?:
934515 Jums gauti klaidos prane?im?, kai bandote per?i?r?ti tinklap? i? interneto svetain?, kuri naudoja pass-through autentifikavimo interneto informacijos paslaugos 7.0

Rezoliucija 9

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atrakinti nurodyta skyriuje, arba nenaudokite jo tokio lygio. Daugiau informacijos apie konfig?racijos fiksavimo, pamatyti ?? straipsn?:
http://Learn.IIS.net/Page.aspx/145/How-to-use-Locking-in-IIS-70-Configuration

Savyb?s

Straipsnio ID: 942055 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB942055 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 942055

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com