วิธีใช้ distinguished เขตข้อมูล และ promoted คุณสมบัติในโครงการ BizTalk Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942250 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

เมื่อคุณสร้างโครงการ Microsoft BizTalk Server ใน Microsoft Visual Studio คุณสามารถเลื่อนขั้นฟิลด์เป็นฟิลด์ที่แตกต่างและคุณสมบัติ promoted เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด คุณควรเลื่อนฟิลด์เป็นฟิลด์ที่แตกต่างหรือคุณสมบัติ promoted คุณไม่ควรเลื่อนฟิลด์เป็นฟิลด์ที่แตกต่างและคุณสมบัติ promoted

บทความนี้อธิบายถึงจุดบางควรพิจารณาเมื่อคุณใช้เขตข้อมูลที่แตกต่าง และ promoted คุณสมบัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้เขตข้อมูลที่แตกต่าง และ promoted คุณสมบัติ พิจารณาถึงจุดที่มีการต่อไปนี้:
 • ใช้เขตข้อมูลที่แตกต่างเมื่อคุณต้องการในการตัดสินใจ หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลในการ orchestration disassembler ไปป์ไลน์จะแทรกคำเขียนคุณสมบัติลงในบริบทของข้อความสำหรับสินค้าที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นฟิลด์ที่แตกต่างกัน
 • ใช้คุณสมบัติ promoted เป็นเงื่อนไขสำหรับการกำหนดเส้นทางข้อความ อย่างไรก็ตาม สังเกตเห็นว่า promoted มีคุณสมบัตินอกจากนี้ในการ orchestration disassembler ไปป์ไลน์จะแทรกคำpromotedคุณสมบัติลงในบริบทของข้อความสำหรับสินค้าที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นคุณสมบัติแบบ promoted
 • คุณสมบัติ promoted จะจำกัดถึง 256 อักขระเหตุผลด้านประสิทธิภาพการทำงาน ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ promoted จะจำกัดถึง 256 อักขระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินการเปรียบเทียบ และการดำเนินการเก็บข้อมูล
 • คุณสมบัติที่มีการเขียนไม่มีการจำกัดขนาด อย่างไรก็ตาม ค่าขนาดใหญ่ที่เขียนลงในบริบทของข้อความต้องยังคงถูกประมวลผล โดยเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ดังนั้น ประสิทธิภาพอาจได้รับผลกระทบ
 • คุณสมบัติ promoted อาจไม่พร้อมใช้งานเป็นคุณสมบัติแบบ promoted หลังจากที่คุณเขียนค่าลงในบริบทของข้อความ สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าค่าที่คุณเขียนในบริบทของข้อความมีชื่อเดียวกันและ namespace ที่ใช้สำหรับการเลื่อนขั้นคุณสมบัติ
 • คุณสมบัติที่มีค่า null ไม่ได้รับอนุญาตในบริบทของข้อความ ดังนั้น ถ้าค่าเป็น null ถูกเขียนลงในบริบทของข้อความ ค่านี้จะถูกลบออก

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความใน BizTalk Server 2006 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-US/library/aa560436.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความที่กำลังประมวลผลใน BizTalk Server 2006 แวะไป Microsoft MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa561650.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการส่งข้อความใน BizTalk Server 2004 แวะไป Microsoft MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms935116.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942250 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
Keywords: 
kbhowto kbbtsmessaging kbbts kbinfo kbmt KB942250 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942250

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com