Article ID: 942288 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft Windows Installer הוא רכיב של מערכת ההפעלה Windows. Windows Installer מספק בסיס סטנדרטי להתקנה ולהסרת התקנה של תוכנה. יצרני תוכנה יכולים ליצור את תוכנית ההתקנה של המוצרים שלהם כך שתשתמש ב- Windows Installer לסיוע בביצוע ההתקנה, התחזוקה והסרת ההתקנה בצורה ישירה ופשוטה.

Windows Installer 4.5 מופץ עם Windows Vista Service Pack 2 (SP2) ועם Windows Server 2008 SP2. ו- Windows Installer 4.5 מופץ כרכיב הניתן להפצה חוזרת עבור מערכות ההפעלה הבאות:
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2003 SP1
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Vista
 • Windows Vista SP1
 • Windows Server 2008 
הערה Windows Installer 5.0 מופץ עם מערכות ההפעלה הבאות:
 • Windows 7
 • Windows 7 SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows 8
 • Windows Server 2012 
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
אין רכיב הניתן להפצה חוזרת עבור Windows Installer 5.0.

כיצד ניתן להשיג את Windows Installer 4.5

לפני שתוריד רכיב זה הניתן להפצה חוזרת, עליך לקבוע אם אתה מפעיל גירסה של 32 סיביות או 64 סיביות של Windows.

תוצאות בירור אוטומטי של הגירסה

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets 32s

אתה משתמש כעת במערכת הפעלה של 32 סיביות
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets 32e


כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets 64s

אתה משתמש כעת במערכת הפעלה של 64 סיביות
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets 64e
הערה אם תוצאת האיתור האוטומטי אינן מוצגות על המסך, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במאגר הידע של Microsoft Knowledge Base:
827218 כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת גירסת 32 סיביות או גירסת 64 סיביות של מערכת ההפעלה Windows

הורדה של Windows Installer 4.5

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
Download Windows Installer 4.5 now

הערה בדוק בטבלה הבאה כדי למצוא את הקובץ לבחירה עבור מערכת ההפעלה שלך?

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
Operating Systemקבצים לבחירה ממרכז ההורדות של Microsoft
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
עבור 32 סיביות: WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe
עבור 64 סיביות: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
עבור פלטפורמת IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows XP SP2
Windows XP SP3
עבור 32 סיביות: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
עבור 64 סיביות: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
עבור פלטפורמת IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows Vista
Windows Vista SP1
Windows Server 2008 
עבור 32 סיביות: Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
עבור 64 סיביות: Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
עבור פלטפורמת IA64: Windows6.0-KB942288-v2-ia64.msu

ההתקנה של חבילת Windows Installer 4.5 דורשת אתחול מחדש כדי לעדכן בהצלחה את הקבצים הבינאריים הנדרשים.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

מידע נוסף

תכונות חדשות ומשופרות ב- Windows Installer 4.5

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
התכונות החדשות והמשופרות הבאות ממומשות ב- Windows Installer 4.5.

טרנזקציות של מספר חבילות

בטרנזקציה של מספר חבילות, ניתן ליצור טרנזקציה בודדת ממספר חבילות. בטרנזקציה של מספר חבילות, נעשה שימוש בשרשור כדי לכלול חבילות בטרנזקציה באופן דינמי. אם חבילה אחת או יותר אינה מותקנת כצפוי, ניתן להחזיר לאחור את ההתקנה.

מטפל מובנה בממשק משתמש

ניתן להטביע מטפל מותאם אישית בממשק משתמש (UI) בחבילת Windows Installer. כך קל יותר לשלב ממשק משתמש מותאם אישית. ניתן גם להפעיל מטפל UI מוטבע מתוך הפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה. לחילופין, ניתן להפעיל מטפל UI מוטבע תוך כדי תהליך תיקון של Windows Installer.

משרשר מוטבע

ניתן להשתמש במשרשר המוטבע להוספת חבילות לטרנזקציה של מספר חבילות. ניתן להשתמש במשרשר מוטבע כדי לאפשר אירועי התקנה על פני מספר חבילות. לדוגמה, תוכל להפעיל אירועי התקנה לפני דרישה, אירועי תיקון ואירועי הסרת התקנה בחבילות מרובות.

גמישות בהחלפת עדכונים

תכונה זו מאפשרת לתקן בהתאם לשינויים בטבלה FeatureComponent במהלך החלפה.

גמישות טלאים לרכיבים משותפים במהלך הסרת התקנה

תכונה זו מוודאת שהגירסה העדכנית ביותר של רכיב זה זמינה לכל המוצרים.

ביצוע פעולות מותאמות אישית בהסרת התקנה של עדכון

תכונה זו מאפשרת לעדכון להוסיף או לשנות פעולה מותאמת אישית כך שהפעולה המותאמת אישית נקראת בעת הסרת התקנה של עדכון.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

בעיות המטופלות ב- Windows Installer 4.5

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הבעיות שהיו בגירסאות קודמות של Windows Installer המטופלות ב- Windows Installer 4.5 הן כדלהלן:
 • הרשאת משתמש SeBackupPrivilege הייתה חסרה בשירות Windows Installer. מחסור זה הפריע לפעולות מותאמות אישית כלשהן שהיו זקוקות להרשאת משתמש זו.
 • מספר השוואות שם-שירות עם רגישות-לרישיות בפעולת InstallValidate גרמו להצגה מיותרת של ההודעה "קבצים בשימוש" ב- Windows Vista.
 • בעת הסרת התקנה של עדכון שהוסיף רכיב חדש, הוסרה גם ההתקנה של הרכיב. הדבר אירע גם כאשר הרכיב היה משותף למוצרים אחרים.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  assets folding end collapsed

מידע נוסף

Windows Installer Redistributables
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 942288 - Last Review: יום ראשון 09 מרץ 2014 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Installer 4.5
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
מילות מפתח 
kbpubtypekc atdownload kbwindowsinstaller kbinfo kbcip KB942288

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com