หมายเลขบทความ (Article ID): 942288 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft Windows Installer เป็นส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ Windows Windows Installer ให้หลักการมาตรฐานสำหรับการติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สามารถสร้างการติดตั้งผลิตภัณฑ์ โดยใช้ Windows Installer ช่วยในการติดตั้ง บำรุงรักษา และถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Windows Installer 4.5 เปิดตัวมาพร้อมกับ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) และ Windows Server 2008 SP2 และ Windows Installer 4.5 พร้อมสำหรับแจกจ่ายและใช้กับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2003 SP1
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Vista
 • Windows Vista SP1
 • Windows Server 2008
หมายเหตุWindows Installer 5.0 เปิดตัวมาสำหรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 7 SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
ไม่มี Windows Installer 5.0 แบบที่แจกจ่ายได้

การขอรับ Windows Installer 4.5

ก่อนดาวน์โหลดโปรแกรมแบบแจกจ่ายได้ คุณต้องตรวจสอบว่าคุณใช้งาน Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต

ผลการตรวจสอบรุ่นอัตโนมัติ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 32s

คุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 32e


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 64s

คุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets 64e
หมายเหตุ หากผลการตรวจสอบอัตโนมัติไม่ปรากฏบนหน้าจอ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
827218 วิธีตรวจสอบระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิตบนคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด Windows Installer 4.5

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download Windows Installer 4.5 now

หมายเหตุโปรดตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อค้นหาแฟ้มที่จะเลือกสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการแฟ้มที่เลือกจาก Microsoft Download Center
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
สำหรับ 32 บิต: WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe
สำหรับ 64 บิต: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
สำหรับแพลตฟอร์ม IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows XP SP2
Windows XP SP3
สำหรับ 32 บิต: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
สำหรับ 64 บิต: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
สำหรับแพลตฟอร์ม IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows Vista
Windows Vista SP1
Windows Server 2008
สำหรับ 32 บิต: Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
สำหรับ 64 บิต: Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
สำหรับแพลตฟอร์ม IA64: Windows6.0-KB942288-v2-ia64.msu

การติดตั้งแพคเกจ Windows Installer 4.5 ต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อปรับปรุงไบนารีที่จำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดที่มีบริการ ณ วันที่มีการติดประกาศแฟ้มนั้น แฟ้มดังกล่าวถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติใหม่และที่ปรับปรุงใน Windows Installer 4.5

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
คุณสมบัติใหม่และที่ปรับปรุงต่อไปนี้นำมาใช้ในโปรแกรม Windows Installer 4.5

Multiple Package Transaction

ใน Multiple Package Transaction คุณสามารถสร้างธุรกรรมเดียวในหลายแพคเกจได้ ใน Multiple Package Transaction มีการใช้ Chainer รวมแพคเกจในทรานแซคชันแบบไดนามิก ถ้าแพคเกจตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปไม่ได้ติดตั้งตามที่ต้องการ คุณสามารถย้อนการติดตั้งกลับไป

ตัวจัดการ UI แบบฝังตัว

คุณสามารถฝังตัวจัดการส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) แบบกำหนดเองในแพคเกจ Windows Installer ซึ่งจะทำให้ผสานการทำงานของ UI แบบกำหนดเองได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกตัวจัดการ UI แบบฝังจาก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม หรือคุณสามารถเรียกตัวจัดการ UI แบบฝังในระหว่างกระบวนการซ่อมแซมของ Windows Installer

Chainer แบบฝัง

คุณสามารถใช้ Chainer แบบฝังเพื่อเพิ่มแพคเกจไปยัง Multiple Package Transaction ได้ คุณสามารถใช้ Chainer แบบฝังเพื่อเปิดใช้งานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการติดตั้งแพคเกจจำนวนมากได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดใช้งานเหตุการณ์ติดตั้งตามความต้องการ เหตุการณ์ซ่อมแซม และเหตุการณ์ถอนการติดตั้งระหว่างแพคเกจจำนวนมากได้

ปรับปรุงความยืดหยุ่นการแทนที่

คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขความถูกต้องของการเปลี่ยนแปลงในตาราง FeatureComponent ระหว่างการแทนที่

ความยืดหยุ่นของการซ่อมส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกันในระหว่างการถอนการติดตั้ง

คุณลักษณะนี้ช่วยให้ั่มั่นใจว่าส่วนประกอบสามารถใช้ได้ักับทุกผลิตภัณฑ์

การดำเนินการแบบกำหนดเองเมื่อถอนการติดตั้งการปรับปรุง

คุณลักษณะนี้ใ้ห้คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการกระทำที่กำหนดเองเมื่อถอนการติดตั้งโปรแกรมอัพเดต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ปัญหาที่ระบุใน Windows Installer 4.5

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ปัญหาที่นำเสนอใน Windows Installer รุ่นก่อนหน้าที่ระบุใน Windows Installer 4.5 มีดังนี้:
 • สิทธิ์ผู้ใช้ SeBackupPrivilege สูญหายในบริการ Windows Installer ส่งผลให้ขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้นี้ำดำเนินการแบบกำหนดเอง
 • การเปรียบเทียบชื่อการบริการที่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กบางอย่างในการดำเนินการ InstallValidate ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อความ "แฟ้มมีการใช้งานอยู่" ที่ไม่จำเป็นใน Windows Vista
 • เมื่อคุณถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่เพิ่มส่วนประกอบใหม่ ส่วนประกอบนั้นจะถูกถอนการติดตั้งด้วย ซึ่งเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ส่วนประกอบถูกใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942288 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 มีนาคม 2557 - Revision: 33.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Installer 4.5
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbpubtypekc atdownload kbwindowsinstaller kbinfo kbcip KB942288

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com