บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คุณไม่สามารถดูเมนูแบบผุดขึ้นเมื่อคุณพยายามเข้าถึงรูปแบบ VR ดีวีดีวีดีที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้ดีวีดีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942365 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คลิกขวาแฟ้มบางแฟ้มที่บันทึกไว้บนดิสก์ จากนั้น คุณพยายามเข้าถึงรูปแบบ VR ดีวีดีวีดีที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้ดีวีดีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค

ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถดูเมนูแบบผุดขึ้น นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามที่จะคัดลอกแฟ้มเหล่านี้จากแผ่นดิสก์ลงบนฮาร์ดดิสก์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
An unexpected error is preventing the operation. Make a note of this error code, which might be useful if you get additional help to resolve this problem:

Error 0x80070570: The file or directory is corrupted and unreadable.
ดังนั้น คุณไม่สามารถอ่านแฟ้มเหล่านี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแสดงรายละเอียดการปันส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งถูกทำเครื่องหมายเป็นการปันส่วน แต่ไม่มีบันทึกตัวระบุการปันส่วน

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง

Windows Vista รุ่น 32 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้1,99912 Sep 200716:13ไม่สามารถใช้งานได้
X86_b47fbae8cf3c0074db267aeebea8c215_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20678_none_4c09e97d996e2f68.manifestไม่สามารถใช้งานได้69212 Sep 200716:13ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง udfs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20678_none_a4d9475e390c50e5.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,02012 Sep 200716:13ไม่สามารถใช้งานได้
Udfs.sys6.0.6000.20678225,79212 Sep 200701:09x86

windows Vista รุ่น 64 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_244fbaaeca5c95b2c99a4924f69e3f6d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20678_none_47b689b25111305f.manifestไม่สามารถใช้งานได้69612 Sep 200716:13ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง udfs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20678_none_00f7e2e1f169c21b.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,27512 Sep 200716:17ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,01112 Sep 200716:13ไม่สามารถใช้งานได้
Udfs.sys6.0.6000.20678299,00812 Sep 200701:16x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้สำหรับดีวีดีทั้งหมด หากโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดีวีดีที่คุณกำลังใช้ ผู้ติดต่อบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบซีดีและดีวีดีรูปแบบในคอมพิวเตอร์ใช้งาน Windows Vista แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/Help/2af64e60-60aa-4d79-ab6c-3a5db5806cbe1033.mspx

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิสก์ที่มีการจัดรูปแบบการตัดสินค้าจากคลังในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
930917แผ่นดิสก์การ optical ปรากฏ เป็นค่าว่างหลังจากที่คุณจัดรูปแบบดิสก์ โดยใช้คอมโพเนนต์แบบ Live File System ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับซีดีหรือดีวีดีปัญหาไดรฟ์ใน Windows Vista แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942365 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertiseinter kbhotfixserver kbqfe kbmt KB942365 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942365

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com