การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขใน PowerPoint 2007 โดยชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942385 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับชุดโปรแกรมของ Microsoft Office 2007 service pack นี้ประกอบด้วยการแก้ปัญหาสำหรับ Microsoft Office PowerPoint 2007

บทนำ

ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) ช่วยปรับปรุงล่าสุด PowerPoint 2007 นอกจากนี้ ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงเสถียรภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แก้ไขบางอย่างที่รวมอยู่ในชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) ก่อนหน้านี้ได้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก ชุดโปรแกรมของ Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) รวมการแก้ไขการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงที่หนึ่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1), ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
936982คำอธิบายของชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการที่สามารถดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่แก้ไข service pack

สมุดงาน Microsoft Office Excel จะพร้อมใช้งานที่ประกอบด้วยรายการของการตัดสินค้าจากคลัง PowerPoint 2007 ที่มีแก้ไข โดย 2007 Microsoft Office Service Pack 1 (SP1) ของชุดงาน

หมายเหตุ:สมุดงานเป็นภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls

วันวางจำหน่าย: 11 ธันวาคม 2007

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ปัญหาที่แก้ไข service pack

ชุดโปรแกรมของ Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) ให้แก้ไขปัญหาของ PowerPoint 2007 ที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
936866คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2007: 8 พฤษภาคม 2007
937902คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2007: เดือน 17 มิถุนายน 2007
938533คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2007: เดือน 11 มิถุนายน 2007
935869คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2007: 11 เมษายน 2007
937204คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2007: 15 พฤษภาคม 2007
939598คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2007: เดือน 29 มิถุนายน 2007
938188คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2007: เดือน 1 มิถุนายน 2007
936875คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2007: 8 พฤษภาคม 2007
936870คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2007: 8 พฤษภาคม 2007
938544คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2007: เดือน 11 มิถุนายน 2007
936522คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2007: 27 เมษายน 2007
936525คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2007: 27 เมษายน 2007
939183คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2007: เดือน 24 มิถุนายน 2007
938539คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2007: เดือน 11 มิถุนายน 2007
939600คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2007: เดือน 29 มิถุนายน 2007

ปัญหาที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

ชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1) ยังแก้ปัญหาต่อไปนี้ PowerPoint 2007 ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

เมื่อคุณเริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง เกิดความล่าช้า

ปัญหานี้ยังเกิดขึ้นเมื่อคุณออกจากการนำเสนอภาพนิ่ง การหน่วงเวลาอาจเพิ่มขึ้นอยู่กับจำนวนของโปรแกรมประยุกต์ที่คุณมีการเปิด และในจำนวนครั้งที่ คุณเริ่มการทำงาน และออกจากการนำเสนอภาพนิ่ง

ภาพเคลื่อนไหวถูกตั้งค่าใหม่ถ้าคุณเปลี่ยนข้อความที่ไม่ได้เคลื่อนไหวในระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง

ถ้าคุณเปลี่ยนข้อความไม่เคลื่อนไหวบนภาพนิ่งในระหว่างการนำเสนอภาพนิ่งใน PowerPoint 2007 ภาพเคลื่อนไหวบนภาพนิ่งถูกตั้งค่าใหม่


หมายเลขภาพนิ่งไม่รู้จักสำหรับงานนำเสนอถ้าเขตข้อมูลหมายเลขของภาพนิ่งที่อยู่ในรูปร่างที่จัดกลุ่มบนต้นแบบการนำเสนอภาพนิ่ง

เมื่อฟิลด์หมายเลขภาพนิ่งอยู่ในข้อความที่อยู่ในรูปร่างที่จัดกลุ่มบนต้นแบบภาพนิ่งแบบ ฟิลด์หมายเลขภาพนิ่งนี้ไม่รู้จักบนภาพนิ่ง


วิธีการ Selection.TextRange ล้มเหลวหากรูปร่างที่เลือกหรือข้อความที่เลือกอยู่ ในรูปร่าง SmartArt หรือรูปร่างที่จัดกลุ่ม

เมื่อคุณทำให้เป็นวัตถุ SmartArt แล้ว พยายามเข้าถึงช่วงของข้อความใน PowerPoint 2007 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ActiveWindow.Selection.TextRange.Text
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเรียกใช้แมโครดังต่อไปนี้บนข้อความที่เลือกช่วงของ SmartArt คุณได้รับผลลัพธ์ของ "ppSelectionText (3)":
? ActiveWindow.Selection.Type


Error message when you use the Select method of the TextRange object: "Method 'Select' of object 'TextRange' failed"

เมื่อคุณใช้การActiveWindow.Selection.TextRange.Selectmethod to select a range programmatically in PowerPoint 2007, you receive the following error message:
Run-time error '-2147467259 (80004005)': Method 'Select' of object 'TextRange' failed.


Error message when you update the SourceFullName property: "LinkFormat (unknown member): Failed"

You have a macro that updates the paths to movie files in your slides in PowerPoint 2007. When you reset theSourceFullNameproperty, you receive the following error message:
Microsoft Visual Basic
Run-time error '-2147467259 (80004005)'
LinkFormat (unknown member): Failed.


PowerPoint 2007 stops responding when you open a PowerPoint Show (.pps) file two times and then close the file

You open a PowerPoint Show (.pps) file in full-screen view two times. Then, you close the file. In this situation, PowerPoint 2007 stops responding.


The Slide.Hyperlinks API does not work correctly with hyperlinked text

A slide contains hyperlinked text. When you try to count the number of links on the slides by using the Slide.Hyperlinks API, the value is displayed as "0."


The ActiveWindow.Selection.TextRange.Replace method does not apply to all instances

When you perform a Find operation or a Replace operation, the operation is not limited to the scope of the current text range. Instead, the operation starts at the beginning of the text body and then covers all the body text.


The Runs.Count method returns an incorrect value for text placeholders

When you try to count text placeholders on the slides in PowerPoint 2007, an incorrect value is returned. This problem occurs if the text formatting is different for the text placeholders.

The ActiveWindow.Selection.TextRange.Text method does not work in tables

เมื่อคุณเลือกข้อความในเซลล์ตาราง คุณไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่เลือก โดยใช้การActiveWindow.Selection.TextRange.Textวิธีการของรูปแบบวัตถุ (OM)


bullets ที่ถูกเอาออกจากต้นแบบภาพนิ่งที่ปรากฏขึ้นอีกครั้งหลัง จากที่คุณแก้ไขภาพนิ่งบันทึกภาพนิ่งใน PowerPoint 2007

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • ใน Microsoft Office PowerPoint 2003 คุณสามารถลบ bullets ได้จากตัวยึดข้อความส่วนเนื้อหาของต้นแบบภาพนิ่งที่มีอยู่
  • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงบางแฟ้ม แล้ว คุณบันทึกแฟ้มเป็นแฟ้ม.ppt
  • คุณเปิดแฟ้ม.ppt ใน PowerPoint 2007 บันทึกแฟ้มเป็นแฟ้ม.pptx แล้ว เปิดแฟ้มเป็นแฟ้ม.pptx
  • คุณสามารถบันทึกแฟ้มนี้.pptx เป็นแฟ้ม.ppt
  • คุณเปิดอีกแฟ้ม.ppt ที่เพิ่งบันทึกไว้ใน PowerPoint 2003
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจพบว่า bullets ที่คุณเอาปรากฏขึ้นอีกครั้งในต้นแบบภาพนิ่งต้นฉบับ


เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอใน PowerPoint 2007: "มีข้อผิดพลาดในการเข้าถึง <path> <filename>" </filename></path>


เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอ และการตั้งค่ารหัสผ่าน เพื่อเปิด หรือปรับเปลี่ยนงานนำเสนอใน PowerPoint 2007 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดการเข้าถึง <path> <filename></filename></path>
ถ้าคุณคลิกตกลง, PowerPoint 2007 กลับไปยังงานนำเสนอที่ใช้งานอยู่

ข้อมูลจะสูญหายในแผนผังองค์กรถ้าแบบแผนผังองค์กรเพิ่มไว้ (orgchart.exe) ที่เกิดขึ้นที่ จะเปิดเมื่อ PowerPoint หรือกู้คืนอัตโนมัติ Excel ทำงาน


ถ้าแบบแผนผังองค์กรเพิ่มไว้ (orgchart.exe) เกิดขึ้นที่ จะเปิดเมื่อ PowerPoint หรือกู้คืนอัตโนมัติ Excel ทำงาน ข้อมูลอาจจะสูญหายในเป็นแผนผังองค์กร

รายละเอียดของลายเซ็นข้อผิดพลาด

เมื่อคุณใช้ PowerPoint 2007 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
Microsoft Office PowerPoint พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience. หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
เมื่อคุณดูข้อมูลในรายงานข้อผิดพลาด รายงานประกอบด้วยลายเซ็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโปรแกรมประยุกต์รุ่นของโปรแกรมประยุกต์ชื่อโมดูลรุ่นของโมดูลออฟเซต
PowerPnt.exe12.0.4518.1014Ppcore.dll12.0.4518.1014001af7b0
PowerPnt.exe12.0.4518.1014Oart.dll12.0.4518.1014000397c7
PowerPnt.exe12.0.4518.1014Hungapp0.0.0.00
PowerPnt.exe12.0.4518.1014Mso.dll12.0.4518.101400039b2d
PowerPnt.exe12.0.4518.1014Mso.dll12.0.4518.10140004f9ba
PowerPnt.exe12.0.4518.1014Mso.dll12.0.4518.10140003d212
PowerPnt.exe12.0.4518.1014Mso.dll12.0.4518.1014000467c3
PowerPnt.exe12.0.4518.1014Oart.dll12.0.4518.101495614
PowerPnt.exe12.0.4518.1014Ogl.dll12.0.4518.101400009d61
PowerPnt.exe12.0.4518.1014Riched20.dll12.0.4518.101400004f12
PowerPnt.exe12.0.4518.1014Oart.dll12.0.4518.101495618
นอกจากนี้ อื่น ๆ รุ่นของโปรแกรม รุ่นของโมดูล และ offsets จะเป็นไปหมายเหตุ:มีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดในชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1 (SP1)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942385 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office PowerPoint 2007
Keywords: 
kbgetsp kbupdate kbfix kbtshoot kbexpertisebeginner kbmt KB942385 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942385

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com