การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขในโครงการ 2007 โดย Office โครงการ 2007 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942386 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้ Microsoft Office โครงการ 2007 Service Pack 1 (SP1) สำหรับ Microsoft Office 2007 โครงการ

บทนำ

Microsoft Office โครงการ 2007 Service Pack 1 (SP1) ช่วยปรับปรุงล่าสุด 2007 โครงการ โครงการ 2007 SP1 ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงเสถียรภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แก้ไขบางอย่างที่มีอยู่ในโครงการ 2007 SP1 ไว้ก่อนหน้านี้ได้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก โครงการ 2007 SP1 รวมการแก้ไขการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงที่หนึ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
937154คำอธิบาย ของโครงการ 2007 Service Pack 1 และ ของโครงการชุดภาษา 2007 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการที่สามารถดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่แก้ไข service pack

สมุดงาน Microsoft Excel ที่มีอยู่ซึ่งประกอบด้วยรายการของการตัดสินค้าจากคลัง 2007 โครงการที่มีแก้ไข โดยโครงการ 2007 SP1

หมายเหตุ:สมุดงานที่อยู่ในภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office 2007 Service Pack Changes_all.xls


วันวางจำหน่าย: 11 ธันวาคม 2007

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ปัญหาที่แก้ไข service pack

โครงการ 2007 SP1 แก้ปัญหา 2007 โครงการที่ได้อธิบายไว้ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:

935557คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของโครงการ 2007: 8 เมษายน 2007
936517คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของโครงการ 2007: 27 เมษายน 2007
937907คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของโครงการ 2007: 28 พฤษภาคม 2007
938189คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของโครงการ 2007: เดือน 4 มิถุนายน 2007
938889คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของโครงการ 2007: เดือน 17 มิถุนายน 2007
939182คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของโครงการ 2007: เดือน 24 มิถุนายน 2007
939595คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของโครงการ 2007: เดือน 29 มิถุนายน 2007

ปัญหาที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

service pack นี้ให้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • ข้อผิดพลาดของหน่วยความออกแบบของจำเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามพิมพ์ หรือพิมพ์ตัวอย่างโครงการที่มีขนาดใหญ่ในโครงการ 2007

  เมื่อคุณพยายามพิมพ์ หรือพิมพ์การแสดงตัวอย่างโครงการที่มีขนาดใหญ่ในโครงการ 2007 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของหน่วยความออกแบบของจำ
  • คุณเห็นสิ่งใดที่อื่นที่ไม่ใช่ตั้งค่าหน้ากระดาษปุ่มหรือวิธีใช้ปุ่ม
  • คุณเห็นเฉพาะบางส่วนของการแสดงตัวอย่าง

 • ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่แสดงเป็นรูปภาพอาจไม่ถูกบันทึกไว้เมื่อคุณพยายามแก้ไขตัวบ่งชี้ที่แสดงเป็นรูปภาพในโครงการ 2007

  เมื่อคุณพยายามที่จะแก้ไขตัวบ่งชี้ที่แสดงเป็นรูปภาพในโครงการ 2007 คุณพบว่า ข้อมูลของตัวบ่งชี้ที่แสดงเป็นรูปภาพไม่ถูกบันทึก
 • โครงการ Professional 2007 ปัญหาหลังจากที่คุณเอาสิทธิ์ของผู้ใช้จากการ deliverable

  หลังจากที่คุณลบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ใช้จากการ deliverable ในเซิร์ฟเวอร์บริการ SharePoint Windows ของ Microsoft (WSS) และคุณเปิดโครงการอีกครั้ง โครงการ Professional 2007 ขัดข้อง
 • เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดโครงการในโครงการ 2007 หลังจากที่ได้ถูกประยุกต์ใช้การปรับปรุง หากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวแยกรายการ: "ชื่อที่ไม่ถูกต้องสำหรับทรัพยากร"

  คุณพยายามเปิดโครงการในโครงการ 2007 หลังจากที่ได้ถูกประยุกต์ใช้การปรับปรุง ถ้าตัวแยกรายการบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่มีเครื่องหมายจุลภาค คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ชื่อที่ไม่ถูกต้องสำหรับทรัพยากร ชื่อทรัพยากรไม่สามารถประกอบด้วยวงเล็บ ([]) หรืออักขระตัวแยกรายการ
 • ค่ารหัสของเค้าร่างสำหรับงานหรือทรัพยากรอาจหายไปหากมีบันทึกโครงการในรูปแบบแฟ้ม Microsoft Office 2003 โครงการ

  ถ้ามีบันทึกโครงการเป็นรูปแบบแฟ้มโครงการ 2003 ค่ารหัสของเค้าร่างสำหรับงานหรือทรัพยากรอาจหายไป
 • เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ 2007 โครงการเพื่อพยายามบันทึกแฟ้มที่ได้รับการป้องกัน ด้วยรหัสผ่าน และที่ถูกสร้างขึ้นในโครงการ 2003: "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง"

  คุณสามารถใช้โครงการ 2007 เพื่อเปิดแฟ้มที่ถูกสร้างขึ้นในโครงการ 2003 แฟ้มนี้ได้รับการป้องกัน ด้วยรหัสผ่าน คุณพยายามบันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้ม 2007 โครงการ อย่างไรก็ตาม คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
 • ฟิลด์ "สะสม%เสร็จสมบูรณ์" ในงานสรุปไม่ถูกต้องสำหรับงานการสรุปที่ซ้อนกันในโครงการ 2007

  กระบวนการ%สะสมเสร็จสมบูรณ์ฟิลด์ในงานสรุปไม่ถูกต้องสำหรับงานการสรุปที่ซ้อนกันในโครงการ 2007 ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการ%สะสมเสร็จสมบูรณ์ฟิลด์ไม่คำนวณผลรวมข้ามระยะเวลาทั้งหมดที่ระดับส่วนใหญ่บนสรุป
 • Task outlines may become confused, and task properties may be lost, if you save a project to the Microsoft Project 2000 through Microsoft Project 2003 (.mpp) format in Project 2007

  You save a project to the Project 2000 through Project 2003 (.mpp) format in Project 2007. Then, task outlines may become confused, and task properties may be lost. For example, task names are not saved. Additionally, the project may crash when you open it in Project 2003.
 • The internal outline structure of tasks becomes confused when you try to indent a task in Project 2007

  You try to indent a task in Project 2007. However, you find the internal outline structure of tasks becomes confused. Additionally, you receive a message that states that you will create a circular link.
 • Project Professional 2007 does not recognize renamed custom fields that are migrated from a Project 2003 server

  If a Project 2003 server that is migrated has custom fields, you can rename the fields in Project Web Access (PWA). Additionally, you can see the renamed fields in various locations in PWA. However, in existing projects, Project Professional 2007 does not recognize the fields that were renamed.
 • All custom field data is missing when you open a project in Project 2007

  When you open a project in Project 2007, you find that all custom field data is missing.
 • Actual fixed cost values are not correctly calculated on summary tasks in Project 2007

  In Project 2007, actual fixed cost values for summary tasks are not distributed correctly if the accrual type is prorated.
 • You cannot save a baseline, or a baseline takes a very long time to save

  You cannot save the baseline, or a baseline takes a very long time to save. You cannot find any baseline dates in theBaseline Start and Finishเขตข้อมูล:
 • Internet Explorer crashes when the Resource Assignments summary view is used

  Internet Explorer crashes when a single resource is assigned to tasks in more than one project, and the Resource Assignments summary view is used in a Project Web Access page. Then, you see an error message that resembles the following:
  Internet Explorer has encountered a problem with an add-on and needs to close. The following add-on was running when this error occurred: PJGRID12.ocx
  This problem occurs when there is a large amount of data that has to be displayed in the grid control, and the data cannot be returned. This causes the grid to crash. When the grid crashes, this in turn causes Internet Explorer to crash.

รายละเอียดของลายเซ็นข้อผิดพลาด

When you use Project 2007, you may receive an error message that resembles the following:
Microsoft Office Project has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience. หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
เมื่อคุณดูข้อมูลในรายงานข้อผิดพลาด รายงานประกอบด้วยลายเซ็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโปรแกรมประยุกต์รุ่นของโปรแกรมประยุกต์ชื่อโมดูลรุ่นของโมดูลออฟเซต
WinProj.exe12.0.4518.1014WinProj.exe12.0.4518.101400a743c2
WinProj.exe12.0.4518.1014Mso.dll12.0.6017.5`00039239
WinProj.exe12.0.4518.1014StackHash_c2c76.0.6000.16386000af1c9
WinProj.exe12.0.4518.1014Ntdll.dll6.0.6000.16386000af1c9
WinProj.exe12.0.4518.1014WinProj.exe12.0.4518.1014001e9ae5
WinProj.exe12.0.4518.1014StackHash_29506.0.6000.16386000af1c9
WinProj.exe12.0.4518.1014WinProj.exe12.0.4518.1014003bacc6
WinProj.exe12.0.4518.1014WinProj.exe12.0.4518.1014000ef832
WinProj.exe12.0.4518.1014ไม่รู้จัก0.0.0.03a782103
WinProj.exe12.0.4518.1014WinProj.exe12.0.4518.10140042d513
WinProj.exe12.0.4518.1014WinProj.exe12.0.4518.1014000d84ab
WinProj.exe12.0.4518.1014WinProj.exe12.0.4518.1014003ad46c
WinProj.exe12.0.4518.1014WinProj.exe12.0.4518.10140011f1be
WinProj.exe12.0.4518.1014WinProj.exe12.0.4518.1014001846c2
WinProj.exe12.0.4518.1014WinProj.exe12.0.4518.101400b10fb8
WinProj.exe12.0.4518.1014WinProj.exe12.0.4518.101400cac762
WinProj.exe12.0.4518.1014WinProj.exe12.0.4518.101400cac88b
WinProj.exe12.0.4518.1014WinProj.exe12.0.4518.1014000b9a69
WinProj.exe12.0.6206.1000WinProj.exe12.0.6206.1000000fc2e3
หมายเหตุ:นอกจากนี้ อื่น ๆ รุ่นของโปรแกรม รุ่นของโมดูล และ offsets จะเป็นไป

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942386 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
Keywords: 
kbgetsp kbexpertisebeginner kbupdate kbfix kbtshoot kbmt KB942386 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942386

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com